BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Chia sẻ: maithuyhanh

GATC vật lý 12 cơ bản - Bài tập về dao động điều hòa - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu GATC vật lý 12 cơ bản


Tuần 1: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I.MỤC TIÊU :
1.Kiến thức:
- Viết được phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo,con lắc đơn
- Tính được chu kì, tần số góc,pha ban đầu.
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng tính tóan và đơn vị đo.
- Giải được một số bài tóan có liên quan.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
-Xem và giải các bài tập sgk và sách bài tập.
-Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm và một số bài tập khác.
2.Học sinh:
-Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HOC :
Họat động 1:Kiểm tra bài cũ và tóm tắc những kiến thức liên quan đến
bài tập cần giải
Họat động 2:Giải các câu hỏi trắc nghiệm
Họat động của giáo viên Họat động của học sinh Nội dung cơ bản
Yêu cầu học sinh giải thích Giải thích lựa chọn Câu 1.1 trang 3 :B
tại sao chọn B
Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn Câu 1.2 trang 3 :D
chọn D
Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn Câu 1.3 trang 3 :D
chọn D
Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn Câu 1.4 trang 3:B
chọn B
Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn Câu 1.5 trang 4:A
chọn A

Họat động 3:Giải các bài tập tự luận .
Họat động của giáo viên Họat động của HS Nội dung cơ bản
Bài tập 1.6 trang 4
Yêu cầu Hs xác định các
đại lượng cần tìm Học sinh xác định Phương trình dao động:
π
x = 2cos(5t - ) (cm)
6
Biên độ :A = 2 cm

GV:Võ Thị Bích Đào Tổ :Tóan-Lý-Tin
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu GATC vật lý 12 cơ bản


π
Pha ban đầu : ϕ = -
6
π
Pha dao động :(5t - )
6
Bài tập 11 trang 9
Hai vị trí biên cách nhau
36 cm. ⇒ A = 18 cm.
Yêu càu Hs xác định chu Học sinh thực hiện
Thời gian để đi từ vị trí
kì ,tần số và biên độ. yêu cầu của giáo
biên này đến vị trí biên
viên.
1
kia là T.
2
⇒ T = 0,5 s
1
Và f = = 2 Hz.
0,5
Bài tập 7 trang 17
Yêu cầu Hs viết biểu thức Hs viêst biểu thức
L =2m
xác định chu kì, tần số và xác định chu kì ,tần
g = 9,8 m/s2
thế số vào để tính số.
t = 5 phút = 300s
tóan.Sau đó rút ra số dao
Chu kì dao động của con
động tòan phần .
l
lắc là : T = 2 π =
g
2 1
2π = 2,8 s ⇒ f =
9,8 T
1
= = 0,357 Hz
2,8
Số dao động tòan phần
trong 5 phút là:
F= 0,357.300 =106
IV.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
GV:Võ Thị Bích Đào Tổ :Tóan-Lý-Tin
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản