Bài tập vẽ lọ hoa

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
267
lượt xem
69
download

Bài tập vẽ lọ hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gọi lệnh Blend Protrusion Parallel…Done Chọn Smooth Done Vẽ phác tiết diện đầu tiên là đường tròn đường kính 100mm (chú ý phải dung lệnh Divide để chia đường tròn thành 8 phần bằng nhau) đó lưu File này lại với tên Lọ hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập vẽ lọ hoa

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Bài t p v l hoa 1. G i l nh Blend> Protrusion >Parallel>…Done Ch n Smooth > Done V phác ti t di n đ u tiên là đư ng tròn đư ng kính 100mm (chú ý ph i dung l nh Divide đ chia đư ng tròn thành 8 ph n b ng nhau) đó lưu File này l i v i tên L hoa V xong chuy n sang ti t di n th 2 b ng cách ch n Toggle Section 2. V ti t di n th 2 như sau. V m t đư ng tròn đư ng kính 150mm sau đó chuy n nó thành đư ng tròn “xây d ng” (nghĩa là nó s gi ng như đư ng tâm) b ng cách nh p ch n nó thành màu đ sau đó n T h p phím Ctrl+G > đư ng tròn s chuy n thành đư ng nét đ t. Sau đó b n v các cung tròn như hình dư i đây (chú ý là ph i v t v trí có mũi tên trư c và tâm c a cung tròn n m trên đư ng tròn 100 mm trư c đó) V xong l i chuy n sang v ti t di n ti p theo Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 3. V ti t di n th 3 Ta g i ti t di n th 3 ra như các bài đã làm sau đó d t t l là 0,8 và góc xoay là 90 đ (chú ý ph i ch n ràng bu c đ tâm c a vòng tròn này ph i trùng v i tâm c a các vòng tròn trư c đó) Chuy n sang v ti t di n th 4 tương t như trên 4. V ti t di n th 4. Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Sau khi g i ti t di n th 4 ta đ t t l là 2,5 và góc xoay là 135 đ đ đư c như hình dư i đây. (Ch n ràng bu c đ trùng tâm) 5. Nh p kho ng cách cho các ti t di n Ta ch c n t o 4 ti t di n r i ch n Done. Sau đó nh p kho ng cách cho các ti t di n trên dòng nh c như sau theo th t 100,150,100 sau đó ch n OK trên b ng đ k t thúc l nh. 6. T o thành m ng cho L hoa Dùng l nh Shell v i l a ch n là 2.5mm ta đư c m t L hoa trông khá đ p m t như hình dư i đây Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Chúc các b n th c hi n thành công! Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
Đồng bộ tài khoản