BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Chia sẻ: chelsea6811

Tham khảo tài liệu 'bài tập về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH
o
t
S  H 2  H 2 S

1.
o
t
S  O2  SO2

2.
SO2  2 H 2 S  2 H 2O  3S 

3.
SO2  Br2  H 2O  H 2 SO4  2 HBr

4.

Fe  S  FeS

5.
FeS  H 2 SO4  FeSO4  H 2 S

6.

FeS  2 HBr  H 2 S  FeBr2

Hoặc
4 FeS 2  11O2  8SO2  2 Fe2O3

7.

ˆ VˆˆO ˆ
2 SO2  O2 ‡ ˆˆ400o5ˆˆ† 2 SO3
2
8. C

SO2  Cl2  2 H 2O  2 HCl  H 2 SO4

9.

SO3  H 2O  H 2 SO4

10.

2 H 2 SO4 dd  S  3SO2  2 H 2 O

11.

H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S 

Hoặc

2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O

Hoặc
o
t
2 H 2 SO4 dd  C  CO2  2SO2  2 H 2O

Hoặc
o
t
5 H 2 SO4 dd  2 P  2 H 3 PO4  5SO2  2 H 2O

Hoặc
SO2  2 NaOH  Na2 SO3  H 2O

12.
3 Na2 SO3  2 KMnO4  H 2O  2MnO2  3Na2 SO4  2 KOH

13.
Na2 SO3  H 2 SO4  Na2 SO4  H 2O  SO2 

Hoặc
o
t
4 Na2 SO3  Na2 S  3Na2 SO4

Hoặc
Na2 SO4  BaCl2  2 NaCl  BaSO4 

14.
NaCl  AgNO3  NaNO3  AgCl 

15.

FeS  2 HCl  H 2 S   FeCl2

16.

H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl

17.
4 HCl  MnO2  MnCl2  Cl2  2 H 2O

18.
 2 KMnO4  2 MnCl2  5Cl2  2 KCl  8H 2O

Hoặc 16 HCl

 K 2Cr2O7  3Cl2  2CrCl3  2 KCl  7 H 2O

Hoặc 14 HCl
o
t
3Cl2  6 KOH dd  5 KCl  KClO3  3H 2O

19.
MnO2
2 KClO3  2 KCl  3O2 

20. to
FeS  2 HCl  FeCl2  H 2 S 

21.
H 2 S  Cl2  S  2 HCl

22.
H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S 

Hoặc

H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl

23.
H 2 S  H 2 SO4  SO2  2 H 2 O  S 

24.
2 H 2 S  3O2  2 SO2  2 H 2O

Hoặc
S  6 HNO3dd  H 2 SO4  6 NO2  2 H 2O

25.

3 NO2  H 2O  2 HNO3  NO

26.
4 NO2  2 H 2O  O2  4 HNO3

Hoặc
o
t
2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O

27.
H 2 SO4  CuO  H 2O  CuSO4

Hoặc

H 2 SO4  Cu (OH ) 2  CuSO4  2 H 2O

Hoặc

CuSO4  Ba ( NO3 ) 2  BaSO4  Cu ( NO3 ) 2

28.
1
to
Cu ( NO3 )2  CuO  2 NO2   O2 

29.
2
SO2  Br2  2 H 2O  H 2 SO4  2 HBr

30.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản