Bài tập về số phức

Chia sẻ: Nguyen Duc Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
590
lượt xem
91
download

Bài tập về số phức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về số phức

  1. #include #include class Complex { public: Complex (int th=0,int a=0) //constructor { thuc=th; ao=a; } void Print() //ham xuat so phuc { if(thuc==0) { printf("%di",ao); } else { if(ao>0) { printf("%d+%di",thuc,ao); } else if(ao
  2. { Complex z(x.thuc+y.thuc,-x.ao-y.ao); return z; } int main() { Complex x(0,-3),y(4,5); x.Print();printf("\n"); y.Print();printf("\n"); Complex z; z=x+y; //tinh tong z.Print();printf("\n"); z=x-y; //tinh tong z.Print();printf("\n"); z=x*y; //tinh tich z.Print();printf("\n"); getch(); return 0; }
Đồng bộ tài khoản