Bài tập về số phức

Chia sẻ: Nguyen Duc Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
588
lượt xem
91
download

Bài tập về số phức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập về số phức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về số phức

  1. #include #include class Complex { public: Complex (int th=0,int a=0) //constructor { thuc=th; ao=a; } void Print() //ham xuat so phuc { if(thuc==0) { printf("%di",ao); } else { if(ao>0) { printf("%d+%di",thuc,ao); } else if(ao
  2. { Complex z(x.thuc+y.thuc,-x.ao-y.ao); return z; } int main() { Complex x(0,-3),y(4,5); x.Print();printf("\n"); y.Print();printf("\n"); Complex z; z=x+y; //tinh tong z.Print();printf("\n"); z=x-y; //tinh tong z.Print();printf("\n"); z=x*y; //tinh tich z.Print();printf("\n"); getch(); return 0; }
Đồng bộ tài khoản