BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

Chia sẻ: kata_5

Tài liệu giảng dạy về vật lý đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới vật lý. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG
THỨC CỘNG VẬN TỐC

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Tính tương đối của chuyển động

Quỹ đạo và vận tốc của một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu
khác nhau thì khác nhau.

2. Cộng thức cộng vận tốc

  
v13  v12  v23


Trong đó: v12 là vận tốc của vật 1 so với vật 2


v23 là vận tốc của vật 2 so với vật 3


v13 là vận tốc của vật 1 so với vật 3


Chú ý: Thường chọn vật 1 là vật chuyển động, vật 2 là hệ qui chiếu chuyển
động, vật 3 là hệ qui chiếu đứng yên.

 
Khi v12 và v23 cùng phương thì v13  v12  v23 . Xét dấu các vectơ và thế
vào công thức trên.

 
Khi v12 và v23 không cùng phương thì dựa vào tính chất hình học hoặc
lượng giác để tìm kết quả.

3. Các bước giải bài tập về tính tương đối.
  
Vận dụng cộng thức cộng vận tốc: v13  v12  v23

- Chọn hệ qui chiếu thích hợp.

- Xác định vận tốc của vật chuyển động trong hệ qui chiếu đã chọn.

- Lập công thức cộng vận tốc theo đề bài toán.

II. BÀI TẬP:


NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP


Bài 1 (6.6/tr25/SBT). Một Chọn hệ quy chiếu gắn với bờ sông, chiều
chiếc thuyền chuyển động dương là chiều chuyển động của chiếc
thẳng ngược chiều dòng nước thuyền:
với vận tốc 6,5 km/h đối với
Gọi (1) là thuyền, (2) là nước, (3) là bờ
nước. Vận tốc chảy của dòng
sông.
nước đối với bờ sông là 1,5
km/h. Vận tốc v của thuyền v13>0 và v13=6,5(km/h)
đối với bờ sông là bao nhiêu?
v23< 0 và v23=-1,5(km/h)

Mà:

v13  v12  v 23  v 23  v13  v12
 v 23  6,5  1,5  5( km / h)Bài 2 (6.8/tr25/SBT). Một ô Gọi (1) là cano, (2) là nước, (3) là bờ sông.
tô chạy thẳng đều xuôi dòng a/. Khi cano chạy xuôi dòng chảy:
từ bến A đến bến B cách nhau
Ta có: v13  v12  v23
36km mất một khoảng thời
gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc s 36
v13    24(km / h)
của dòng chảy là 6km/h. t 1,5


a/. Tính vận tốc của v23  6(km / h)  v12  v13  v13  24  6  18(km / h)

canô đối với dòng chảy.
b/. Khi cano ngược dòng chảy:
b/. Tính khoảng thời
Chọn chiều dương là chiều cano thì ta có:
gian ngắn nhất để ca nô chạy
v13>0, v12>0 và v230, v12>0 và v23
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản