Bài tập viết lại câu

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

3
1.963
lượt xem
1.046
download

Bài tập viết lại câu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sentence transformation 1.c 1. Though the doctor warned him, he kept on smoking. 2. - In spite of ……… 3. She preferred to stay at home rather than go to the play. 4. - She preferred staying … 5. He doesn’t smoke, and his brother doesn’t smoke, either. 6. - Neither ……………… 7. She came to London to study English. 8. - She came ……………..so that. ……….. 9. Because she behaves badly everyone hates her.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập viết lại câu

Đồng bộ tài khoản