bai tapTrắc nghiệm phản ứng oxi hóa-khu

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
216
lượt xem
104
download

bai tapTrắc nghiệm phản ứng oxi hóa-khu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm phản ứng oxi hóa giúp các bạn ôn và luyện thi đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bai tapTrắc nghiệm phản ứng oxi hóa-khu

  1. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì 2 phân tử CuFeS2 sẽ A. nhường 22 electron. B. nhận 22 electron. C. nhường 26 electron. D. nhường 24 electron. Câu 2: Trong phản ứng: 3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH Nguyên tố Mn A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. D. không bị oxi hoá, không bị khử. Câu 3: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH  → NaNO2 + NaNO3 + H2O Phân tử NO2 A. chỉ là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. không phải chất oxi hoá, không phải chất khử. o Câu 4: Trong phản ứng phân huỷ: 4HNO3  4NO2 + O2 + 2H2O t → Axit nitric đóng vai trò gì ? A. Chỉ là chất tạo môi trường. B. Chỉ là chất khử. C. Chỉ là chất oxi hoá. D. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. Câu 5: Phan ứng có sư thay đôi số oxi hoá cua săt là ̉ ̉ ̉ ́ A. dd FeSO4 + dd NaOH. B. dd FeCl3 + dd AgNO3. ̣ C. Fe2O3 + dd H2SO4 đăc, nong. ́ ̃ D. Fe(OH)2 + dd HNO3 loang. Câu 6: Trong phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Axit H2SO4 đóng vai trò A. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. chỉ là chất tạo môi trường. D. chỉ là chất oxi hoá. Câu 7: Cho phản ứng: a Al + b HNO3  → c Al(NO3)3 + d NH4NO3 + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (d + e) bằng A. 15. B. 9. C. 12. D. 18. Câu 8: Có phản ứng: 4Mg + 5H2SO4  → 4MgSO4 + X + 4H2O Cho biêt tât cả cac hệ số đêu đung. Hoi X là chât gì ? ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ A. SO2. B. S. C. SO3. D. H2S. Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + H2O Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất là A. 34. B. 55. C. 47. D. 25. Câu 10: Cho phản ứng: a FexOy + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a + b + e) bằng Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A. 24x – 4y + 3. B. 1 + 9x – 3y. C. 18x – 3y + 3. D. 1 + 12x – 2y. Câu 11: Cho phản ứng: (5x – 2y) M + (18x – 6y) HNO3 → (5x – 2y) M(NO3)n + 3NxOy + (9x – 3y) H2O Biêt tât cả cac hệ số đêu đung. Kim loai M là ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Al. Câu 12: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy+ H2O → Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là A. 13x – 9y. B. 46x – 18y. C. 45x – 18y. D. 23x – 9y. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đồng bộ tài khoản