Bài Thảo Luận Marketing Căn bản

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

1
883
lượt xem
397
download

Bài Thảo Luận Marketing Căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thảo luận: Lựa chọn một doanh nghiệp trên thị trường và phân tích các nội dung chính sách phân phối sản phẩm của doanh nghiệp này. Đánh giá sự phù hợp của chính sách này với nhu cầu của khách hàng mục tiêu và các điều kiện thị trường của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Thảo Luận Marketing Căn bản

 1. Bài Thảo Luận Marketing Căn bản Giáo viên hướng dẫn: ThS. Cao Tuấn Khanh Nhóm thực hiện: nhóm 6 Lớp: 1010BMKT0111
 2. Đề tài • Đề tài: Lựa chon môt doanh nghiêp trên thị trường và ̣ ̣ ̣ phân tich cac nội dung chinh sach phân phôi san phâm ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ cua DN nay. Đanh giá sự phù hợp cua chinh sach nay ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ với nhu câu cua khach hang muc tiêu và cac điêu kiên ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ thị trường cua DN. ̉
 3. Nội dung
 4. I. Lời mở đầu • Trong các chính sách marketing của doanh nghiệp, chinh sách phân phối được xem là quan trọng nhất để ́ thúc đẩy hoạt động tiêu thụ, thông qua các chính sách này DN đã giải quyết được vấn đề: hàng hóa dịch vụ được đưa đến tay người tiêu dùng như thế nào. Các quyết định về phân phối rất phức tạp và có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực khác trong marketing. • Để đánh giá vai trò và hiệu quả của chính sách phân phối trong hoạt động marketing, nhóm 6 xin phân tích chính sách phân phối của công ty TNHH Quang Long, từ đó đánh giá sự phù hợp của các chính sách đó với nhu cầu của khách hàng mục tiêu và các điều kiện thị trường của doanh nghiêp.
 5. II. Lý thuyết về chính sách phân phối và giới thiệu doanh nghiệp
 6. 1. Lý thuyết • 1.1 Khái niệm về phân phối: • Phân phôi trong marketing là những quyêt đinh đưa hang hoa ́ ́ ̣ ̀ ́ vao kênh phân phôi, với môt hệ thông tổ chức, công nghệ điêu ̀ ́ ̣ ́ ̀ hoa, cân đôi hang hoa để tiêp cân và khai thac hợp lý nhât nhu ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ câu cua thị trường, để đưa hang hoa từ san xuât đên khach ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ hang cuôi cung nhanh nhât và nhăm đat được lợi nhuân tôi đa. ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ • Cac nhân tố anh hưởng đên hoat đông phân phôi: ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ • Đăc điêm cua san phâm. ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ • Đăc điêm cua doanh nghiêp. ̣ ̉ ̉ ̣ • Đăc điêm cua trung gian. ̣ ̉ ̉ • Đăc điêm kênh cua đôi thủ canh tranh. ̣ ̉ ̉ ́ ̣ • Đăc điêm cua môi trường. ̣ ̉ ̉
 7. 1. Lý thuyết • 1.2. Chinh sach phân phôi: ́ ́ ́ • a. Khai niêm: ́ ̣ • Chinh sach phân phôi bao gôm môt tổ hợp cac đinh hướng, ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ nguyên tăc, biên phap và cac quy tăc hoat đông được cac tổ chức ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ marketing châp nhân và tôn trong thực hiên đôi với viêc lựa chon ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ kênh phân phôi, phân công nhiêm vụ marketing giữa cac chủ đề ́ ̣ ́ khac nhau và những ứng xử cơ ban được châp nhân theo đinh ́ ̉ ́ ̣ ̣ hướng thoa man nhu câu thị trường. ̉ ̃ ̀ • b. Muc tiêu cua chinh sach phân phôi: ̣ ̉ ́ ́ ́ • Mức độ bao phủ thị trường • Lợi nhuân thị phân và doanh số trên cac đoan thị trường ̣ ̀ ́ ̣ • Mức độ kiêm soat thị trường và chât lượng hoat đông marketing ̉ ́ ́ ̣ ̣ • Khai thac tôi đa thị trường và xây dựng môi quan hệ với đối tác ́ ́ ́
 8. 1. Lý thuyết • ́ ́ ́ 1.3. Cac chinh sach phân phôi: ́ • Có 3 chinh sach phân phôi: ́ ́ ́  ́ ̣ Phân phôi rông rai. ̃  ́ ̣ Phân phôi đăc quyên. ̀  Phân phôi lựa chon. ́ ̣
 9. 2. Giới thiệu doanh nghiệp • 2.1. Sơ lược về công ty Quang Long: • - Tên công ty: Công ty TNHH Quang Long. • - Công ty TNHH Quang Long được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.02.0007.85 ngày 20/11/2005 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. • - Trụ sở chính: 208, đường Hoàng Quốc Việt, khu 2, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. • - Điện thoại: (0241)3851283 • - Mã số thuế: 2300274728
 10. 2. Giới thiệu doanh nghiệp • 2.2. Ngành nghề kinh doanh: • - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. • - San lấp mặt bằng, kinh doanh thiết bị xây dựng. • - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, trang trí nội ngoại thất. • - Đại lí, lí gửi mua bán hàng hóa.
 11. 2. Giới thiệu doanh nghiệp • 2.3. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh: • Công ty TNHH Quang Long tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch block), hiện nay sản phẩm của công ty có uy tín có mặt trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm phục vụ cho các công trình xây dựng giao thông lát vỉa hè, sân bãi, các công trình công cộng phục vụ dân sinh. • Trong một xã hội phát triển thì vật liệu xây dựng không thể thiếu và hết sức cần thiết cho xây dựng của tất cả các lĩnh vực từ giao thông công cộng đến các ngành công nghiệp và dân dụng. • Gạch block không nung (thường gọi là gạch block) đã chiếm một vị trí quan trọng trong các sản phẩm xây dựng của nhiều nước trên thế giới.
 12. 2. Giới thiệu doanh nghiệp • 2.3. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh: (tiếp) • Gạch block có các ưu thế: • - Gạch block không phải nung; không tốn nhiên liệu than, củi; không gây ô nhiễm môi trường. • - Gạch block được chế tạo rung ép, nén chặt trong khuôn thép tạo cường độ cao rất bền vững với tải trọng và lực nén (lát vỉa hè, bãi xe). • - Gạch block cho phép chế tạo được đa dạng chủng loại sản phẩm, mẫu mã và màu sắc đảm bảo mĩ quan công trình. • - Gạch block thuận lợi trong lắp đặt đường nước, đường điện. Khi lắp đặt chỉ lật gạch lên sau lắp lại và đặt gạch vì lát gạch không vữa, thoát nước mặt nhanh tốt
 13. Các sản phẩm của công ty
 14. III. Chính sách phân phối của công ty gạch Quang Long:
 15. 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối: • 1.1 Các nhân tố bên ngoài: • - Thị trường tiêu thụ: • Trong điều kiện kinh tế của đất nước nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng ngày một phát triển, các cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống… không ngừng được cải tạo và nâng cấp cho hiện đại phù hợp với nhu cầu phát triển đó. Bên cạnh đó mức sống của người dân ngày càng được nâng cao cũng khiến con người quan tâm hơn đến môi trường sống và điều kiện sống của mình, nhà cửa và các công trình phục vụ giải trí sinh hoạt của con người không ngừng mọc lên…tất cả những điều đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng và sản phẩm xây dựng trong thời gian sắp tới là rất lớn.
 16. 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối: • Mặt khác sản phẩm gạch block có một lợi thế rất lớn trong tiêu thụ là bởi vì hiện nay sản phẩm này vẫn chưa bị cạnh tranh bởi các sản phẩm nhập ngoại do chi phí sản xuất trong nước thấp hơn rất nhiều. Mà nhu cầu về gạch block cho lát vỉa hè, công viên, sân vườn của nhà dân, của các công trình xây dựng, của các khu đô thị ngày càng lớn.Vì vậy. trải qua nhiều năm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Công ty TNHH Quang Long khẳng định chắc chắn thị trường vật liệu xây dựng còn phát triển tốt trong những năm tới, trong tương lai lâu dài.
 17. 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối: • - Thị trường lao động: • Thành phố Bắc Ninh nói chung có một lực lượng lao động hết sức dồi dào đang cần bố trí giải quyết việc làm cho họ. Hơn nữa, đại bộ phận lao động trong công ty là lao động phổ thông nên không khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. • - Đặc điểm khách hàng • Khách hàng lớn nhất của doanh nghiệp chính là các sở, các phòng xây dựng cuả các tỉnh, huyện thị nhằm xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Đây thường là nhóm khách hàng hợp tác lâu dài lại tiêu thụ một lượng sản phẩm lớn. Một nhóm khách hàng mục tiêu nữa của doanh nghiệp còn phải kể đến các công ty, các nhà thầu xây dựng….Ngoài ra là nhu cầu của người dân để phục vụ cho xây nhà…
 18. 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối: • 1.2. Nhân tố bên trong: • - Đặc điểm sản phẩm: • Là một sản phẩm xây dựng nhưng lại không đòi hỏi yêu cầu quá cao về nhiều mặt nên việc tập trung vào các thị trường trong tỉnh và các thị trường lân cận sẽ giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi thế về chuyên chở, bảo quản,… • - Đặc điểm kênh phân phối của công ty: • Kênh phân phối không cần quá nhiều trung gian do đây là một sản phẩm phục vụ cho xây dựng đặc biệt cho các công trình lớn nên việc bán hàng chủ yếu qua các đơn hàng trực tiếp.
 19. 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối: • - Đặc điểm tài chính: • Công ty đã đầu tư 2 dây truyền sản xuất gạch block với công suất: 4 triệu viên/ năm. Đồng thời đã đầu tư xây dựng lắp đặt 1 trạm cân điện tử 80 tấn với tổng kinh phí đầu tư là 374.777.100đ, đầu tư một máy cẩu dây quăng trên 400.000.000 đ • Công ty Quang Long sẽ tiếp tục đầu tư mở rộn quy mô sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống cảng bốc dỡ hàng hóa. Nguồn vốn là vốn của công ty, vốn góp của các thành viên công ty và nguồn vốn khác có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh của công ty
 20. 2. Cấu trúc kênh phân phối • Hiện nay công ty đã xây dựng mạng lưới bán hàng trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh thành lân cận, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng phục vụ cho xây dựng. • Là một doanh nghiệp nhỏ chuyên về lĩnh vực sản xuất gạch block nhưng công ty Quang Long đã thấy được tầm quan trọng của hệ thống kênh phân phối với hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã chú ý phát triển hệ thống kênh phân phối và coi đó là một nhiệm vụ quan trọng của mình. Duy trì tốt mối quan hệ giữa xí nghiệp với các nhà phân phối và bán sản phẩm là công việc vô cùng quan trọng trong việc duy trì và phát triển thị trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản