Bài thảo luận môn: Phát triển cộng đồng

Chia sẻ: hoangvanchuc_kn40a

Phát triển cộng đồng: • Là tiến trình có kế hoạch và có tổ chức hỗ trợ cộng đồng tăng năng lực để cải thiện kinh tế xã hội và môi trường thông qua nội lực là chính.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản