Bài thảo luận môn: Phát triển cộng đồng

Chia sẻ: hoangvanchuc_kn40a

Phát triển cộng đồng: • Là tiến trình có kế hoạch và có tổ chức hỗ trợ cộng đồng tăng năng lực để cải thiện kinh tế xã hội và môi trường thông qua nội lực là chính.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thảo luận môn: Phát triển cộng đồng

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Khoa KN & PTNT
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Phát triển cộng đồng
Câu hỏi:
     Các phương pháp để phát triển cộng đồng ?
Giảng viên:Phí Thị Hồng Minh
Nhóm thực hiện:Nhóm 6
Thành viên:
1.Nguyễn Thị Ánh 5.Hoàng Hồng Nhung
2.Nguyễn Hữu Hoà 6.Nguyễn Thị Hồng Nhung
3.Nông Thị Hiên 7.Nguyễn Thị Ngọc Thuý
4.Đỗ Công Hùng 8.Trần Xuân Trường
   
Phát triển cộng đồng
• Là tiến trình có kế hoạch và có tổ chức hỗ trợ 
cộng đồng tăng năng lực để cải thiện kinh tế xã 
hội và môi trường thông qua nội lực là chính.
   
Phương pháp
Phát triển cộng đồng
Phát triển công đồng Phát triển công đồng
Dự vào tài sản có sẵn Dựa vào điều tra
trong cộng đồng đánh giá
   
Phát triển công đồng
Dự vào tài sản có sẵn
trong cộng đồng
   
Phương pháp phát triển công đồng
Dự vào tài sản có sẵn trong cộng
đồng
• Phỏng vấn
• Phương pháp cung cấp các công cụ thực hành 
• Phương pháp thành lập một nhóm nòng cốt và đồng 
đẳng trong cộng đồng. 
• Phương pháp tập hợp một nhóm đại diện lên kế 
hoạch thực hiện


   
Phỏng vấn

• Phỏng vấn là phương pháp 
hỏi đáp trực tiếp có mục đích 
giữa người hỏi và người 
được hỏi,người hỏi cần có 
những phương pháp phỏng 
vấn hay để đạt mục đích cao 
nhất
   
• Thu thập được thông tin và 
số liệu về số lượng và chất 
lượng của vấn đề quan tâm
• Có điều kiện tìm hiểu sâu sắc 
những vấn đề cần xem xét
• Các câu hỏi phải đảm bảo 
thu được đầy đủ thông tin 
đáp ứng được mục đích 
phỏng vấn
   
Phương pháp cung cấp các công cụ 
thực hành 
• Sử dụng các công cụ 
thực hành(VD:máy 
tính,tài liệu…..) nhằm 
phục vụ cho công việc
   
Phương pháp thành lập một nhóm 
nòng cốt trong cộng đồng
   
Phương pháp tập hợp một nhóm đại 
diện lên kế hoạch thực hiện
   
Phát triển công đồng
Dựa vào điều tra đánh giá


• Điều tra
• Đánh giá 
   
ĐIỀU TRA
• Thu thập thông tin 
• Phân tích và xử lý số liệu 
   
Thu thập thông tin
   
Phân tích và xử lý  số liệu 
   
Đánh giá
• Đánh giá theo kết quả 
   
NHƯ VẬY, CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT 
CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản