BÀI THI HỌC SINH GIỎI – LỚP 5 Môn : Toán

Chia sẻ: dunglmnx

Bài 1. ( 5 điểm ) Đội tuyển Toán khối 5 của trường THDL Lô mô nô xốp chia thành 3 nhóm. Nếu lấy 5 2 số học sinh của nhóm thứ nhất chia đều thêm hai nhóm kia thì số học sinh của ba nhóm sẽ bằng nhau. Nhưng nếu nhóm thứ nhất bớt đi 3 học sinh thì số học sinh của nhóm thứ nhất sẽ bằng tổng số học sinh của hai nhóm kia. Hỏi đội tuyển Toán khối 5 của trường có bao nhiêu học sinh ?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản