Bài thi môn học Kinh tế phát triển

Chia sẻ: Le Van Hai Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
1.324
lượt xem
626
download

Bài thi môn học Kinh tế phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kỹ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài thi môn học Kinh tế phát triển" sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thi môn học Kinh tế phát triển

  1. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM BÀI THI MÔN: KINH TẾ PHÁT TRIỂN (Thời gian làm bài: 70 phút) PhầnI: Mồi câu dưới đây có số điểm như nhau là 0,25 1. Có ba công nghệ T1, T2, T3 với tổng chi phí qui về giá hiện tại như sau: T1:4334 triệu đô la Mỹ; T2: 4343 triệu đô la Mỹ; T3:4433 triệu đô la Mỹ. Một nước đang phát triển sẽ lựa chọn công nghệ T1, một nước đã phát triển sẽ lựa chọn công nghệ T3 vì nước đang phát triển có ít vốn hơn. Phát biểu trên: a-Đúng b-Sai 2. Cường quốc tiêu dùng số một trên thế giới là nước nào? a- Mỹ b- Trung quốc c- Nhật d- Đức 3. Những điều kiện nào dưới đây không nằm trong những điều kiện ràng buộc đi liền với chính sách ổn định của IMF: a- Gia tăng thuế đánh vào hàng nhập khẩu b- Giảm thâm hụt ngân sách c- Phá giá tiền tệ d- Ràng buộc các mục tiêu cho vay của ngân hàng Trung ương đối với chính phủ và với doanh nghiệp 4. Đô thi hóa có những thuận lợi nào: a- Dễ dàng kiểm soát tội phạm b- Gần thị trường tiêu thu nên giảm được chi phí. c- Ai cũng tìm được công việc tốt d- Tất cả các ý trên . 5. Quốc gia nào dưới đây đã biến tài nguyên thiên nhiên giàu có thành tăng trưởng kinh tế nhanh: a- Zambia b- Hàn quốc c- Malaysia d- Bolivia. 6. Phát triền bền vững: a- Không đồng hành với bòn rút tài nguyên không thể tái tạo b- Bảo tồn các giá trị của chính nó c- Không cho phép làm thoái hóa đất d- Nhằm vào tối đa hóa phúc lợi cho toàn nhân loại. 7. Cải cách ruộng đất có tác động tích cực nhất đối với sản lượng trong trường hợp mà ở đó: a- Chính phủ duy trì tỷ giá hối đoái cao b- Thời gian nắm giữ đất đai không ổn định, địa chủ không có mặt thường xuyên nơi có ruộng đât c- Các chủ đất củ đã hoàn tòan đánh đổi cho đất của họ d- Sở hữu tư nhân bị thay thế bởi sở hữu tập thể. 8. Thực tế đã cho thấy người nông dân có đặc tính: a- Sử dụng nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả b- Họ nhạy cảm với sự thay đổi giá cả c- Hoặc a hoặc b d- Cả a và b 9. Trong dài hạn thay thế nhập khẩu thường dẫn đến những tác động nào: a- Khuyến khích các ngành thâm dụng vốn b- Tạo ra những ngành chi phí cao c- Làm gia tăng cầu ngoại tệ d- Tất cả các câu trên 10. Điều kiện trao đổi (tỷ lệ trao đổi) được quyết định bởi: a- Kim ngạch xuất khẩu / giá hàng nhập khẩu b- Kim ngạch xuất khẩu/kim ngạch nhập khẩu c- Giá hàng xuất khẩu / giá hàng nhập khẩu d- Kim ngạch xuân khẩu/ Khối lượng xuất khẩu 11. Hao phí lao động để sản xuất ra một đơn vị đồ gỗ của Mỹ và Mexico lần lượt là 4 va 9 giờ lao động. Hao phí lao động để sản xuất ra 1 đơn vị bắp của của Mỹ và Mexico lần lượt là 2 và 3 giờ lao động. a. Mỹ nên xuất khầu bắp và nhập khẩu đồ gỗ b. Mỹ nên xuất khầu đồ gỗ và nhập khẩu bắp c. Mỹ không nên thương mại với Mexico vì Mỹ sản xuất với gía rẽ hơn d. Không đủ thông tin để quyết định sản phẩm nào hiệu quả 12. Điều kiện nào dưới đây là hậu quả cuối cùng của căn bệnh Hà lan a- Giảm nhanh chóng thu nhập bình quân đầu người b- gia tăng nạn thất nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 1
  2. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM c- đình đốn khu vực phi dầu mỏ d- gia tăng lạm phát 13. Dạng nào dưới đây không được xem là viện trợ nước ngoài hoặc viện trợ phát triển chính thức là: a- Viện trợ đa phương b- Viện trợ lương thực c- Viện trợ kỹ thuật d- Các khoản vay theo điều kiện thương mại 14. Dịch vụ nợ là a- Khoản chi trả lãi và vốn gốc b- Tổng số kim ngạch xuất khẩu dịch vụ còn nợ c- Lãi suất nợ nước ngòai d- Nợ phải trả cho các khoản vay mua sắm dịch vụ. 15. Nếu một nước có tốc độ tăng dân số trung bình trong một giai đoạn là 2,5%, thu nhập bình quân đầu người trung bình tăng 3%. Vậy GNP phải tăng trung bình khoản: a- 5,5% b- 3% c- 0,5% d- 7,5% 16. Một quốc gia có tỷ lệ tiết kiệm là một số âm. Quốc gia đó có: a- GDP sụt giảm b- Tổng đầu tư là một số âm c- Tổng chi tiêu vượt quá GDP d- Tất cả các câu trên 17. Dân số của một quốc gia là 1 triệu người, 40000 trẻ em được sinh ra trong năm; trong số này có 4000 trẻ bị chết . Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh là: a- 100% b- 10% c- 4% d- Số khác 18. Tỷ lệ phụ thuộc được định nghĩa là: a- Nhập khẩu / GDP b- Số Trẻ em /người lớn trong dân số c- Số thất nghiệp/số người có việc d- Dân số ngoài độ tuổi/ dân số trong độ tuổi 19. Xu hướng tự do hóa ở các nền kinh tế đang phát triển thường được cổ vũ bởi: a- Ngân hàng Thế giới và Quĩ Tiền tệ quốc tế b- Những khó khăn mà các nước đang phát trỉên phải đối mặt khi theo đuổi cơ chê kế họac hóa tập trung. c- Quan sát sự thành công của những nước đang phát triển có nền kinh tế thì trường d- Tất cả các câu trên 20. Những điều kiện nào dưới đây không nằm trong những điều kiện ràng buộc đi liền với chương trình điều chỉnh cơ cấu của Ngân Hàng Thế Giới: a- Tư nhân hóa xí nghiệp quốc doanh b- Lập cơ chế phân phối ngoại tệ c- Xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu d- Nới lỏng kiểm soát ngoại hối 21. Lợi nhuận giảm dần trong nông nghiệp a- Nghĩa là sản lượng giảm do lao động bị chuyển từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp b- Bị phủ nhận bởi lý thuyết dư thừa lao động hai khu vực cổ điền c- Xuất hiện khi ngày càng nhiều ruộng đất xấu bị khai thác để trồng trọt d- Tất cả các câu trên đều đúng 22. GNP thực của một quốc gia tăng 31.5 tỷ đô la và qui mô vốn tăng 68 triệu đô la trong một giai đoạn . Hệ số ICOR của quốc gia này là; a- 2,16 b- 0,46 c- 36,5 triệu d- Không thể tính được nếu không có tỷ lệ tiết kiệm 23. Người bán báo dạo thuộc dạng: a - Thất nghiệp hữu hình b-Thất nghiệp vô hình c - Bán thất nghiệp hữu hình d- Bán thất nghiệp vô hình 24. Theo mô hình phụ thuộc tân cổ điển. Thế giới đươc chi a làm hai phần: a- Trung tâm và ngoại vi b- Khối Bắc và Khối nam c- Đã phát triển và đang phát triển d- Tất cả các câu trên đều đúng Phần II: Các bài toán nhỏ: HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 2
  3. HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 25. Nếu một nước có tốc độ tăng dân số trung bình trong một giai đoạn là 2%, thu nhập bình quân đầu người trung bình tăng 2.5%, đầu tư trung binh giai đoạn này là 17% tính hệ số ICOR của quốc gia này. 26. Giả sử một quốc gia có 20 cá nhân với thu nhập như sau lần lượt như sau: 0,8; 1; 1,4; 1,8; 1,9; 2,0; 2,4; 2,7; 2,8; 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,8; 5,9; 7,1; 10,5; 12; 13,5; 15. Tính hệ số Gini của quốc gia này. 27. Một quốc gia có các số liệu sau: Tuổi thọ Tỷ lệ người được Tỷ lệ người GDP đến trường biết chữ thực tế đầu người 67,8 63,0 92,9 1.689 Tính toán cụ thể chỉ số phát triển con người của quốc gia này. Ngày13/4/10 Giáo viên ra đề Hạ Thị Thiều Dao HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 3
Đồng bộ tài khoản