Bài thu hoạch chương trình "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chia sẻ: vantien2268

Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản