BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN - Hồ sơ Hành chính

Chia sẻ: luatsulecao

Ngày 4/7/2007, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã thực hiện ký hợp đồng ủy thác số 01/VM - BVTH/07 với Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về việc ủy thác nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nội dung củav hợp đồng quy định các vấn đề cơ bản gồm: - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sẽ làm thủ tục nhập khẩu số lượng hàng hóa là trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và nhận được...

Nội dung Text: BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN - Hồ sơ Hành chính

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN


Hồ sơ Hành chính LS-HC 10
Vụ án "khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực thuế "


1. Người khởi kiện:
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam . (Người đại diện
hợp pháp: bà Nguyễn Thị Tô Lịch - phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất
nhập khẩu y tế Việt Nam. Địa chỉ: 138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba
Đình, Hà Nội.)
2. Người bị kiện:
- Chi cục kiểm tra sau thông quan, thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa ( Địa
chỉ: số 21 Phan Chu Trinh, tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.)


I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN


Ngày 4/7/2007, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã thực
hiện ký hợp đồng ủy thác số 01/VM - BVTH/07 với Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thanh Hóa về việc ủy thác nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa
khoa tỉnh Thanh Hóa. Nội dung củav hợp đồng quy định các vấn đề cơ bản gồm:
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sẽ làm thủ tục nhập
khẩu số lượng hàng hóa là trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh
Hóa và nhận được 35.000.000 đồng;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nghĩa vụ thực hiện các điều kiện
để đảm bảo cho việc nhập khẩu hàng hóa đúng quy định của pháp luật và thanh
toán số tiền 35 000 000 đồng cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam.
Ngày 02/10/2007 Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải quan Thanh Hóa
nhận thấy lô hàng mà Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã thực
hiện việc nhập khẩu không thuộc diện đối tượng được miễn thuế VAT và đã
tiến hành tính thuế VAT đối với lô hàng trên, bên cạnh đó thực hiện thu thêm


Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 1
loại thuế này với số thuế phải nộp là 3.122.455.000 đồng. Bệnh viện đa khoa
tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nộp đủ số tiền trên. Ngày 11/03/2008 Chi cục sau
thông quan lập biên bản vi phạm hành chính số 01/BB – HC1 và ra Quyết định xử
phạt số 34/QĐ – KTSTQ (20/03/2008) để thực hiện phạt Công ty cổ phần xuất
nhập khẩu y tế Việt Nam số tiền là 312.246.000 đồng (10% số thuế VAT đã khai
thiếu). Sau khi nhận được quyết định trên, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế
Việt Nam vẫn thực hiện nộp phạt đầy đủ theo quy định, và sau đó Công ty đã
thực hiện khiếu nại về việc phạt vi phạm trên theo quy định của pháp luật.
Ngày 28/05/2008, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã gửi
Đơn khiếu nại lần thứ nhất tới Cục Hải Quan; UBND Tỉnh Thanh Hóa; Bệnh
viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa để khiếu nại về việc xử phạt vi phạm hành chính
đối với lô hàng thiết bị y tế từ nguồn tín dụng ưu đãi ODA Phần Lan. Ngày
04/7/2008 Chi cục kiểm tra sau thông quan đã có Quyết định giải quyết khiếu nại
quyết định xử phạt trong lĩnh vực Hải quan số 01/QĐ-KTSTQ giải quyết như
sau: giữ nguyên Quyết định xử phạt số 34/QĐ - KTSTQ, ngày 20/03/2008.
Ngày 08/07/2008, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam tiếp tục
có Đơn khiếu nại lần 2 số 0807/VM - KN gửi tới Cục trưởng Cục Hải quan
Thanh Hóa để tiếp tục khiếu nại và được Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa
ra quyết định số 462/QĐ-HQTH giải quyết như sau: giữ nguyên nội dung công
văn đính chính số 134/HQTH - KTSTQ ngày 21/08/2008 và giữ nguyên các nội
dung khác của Quyết định xử phạt số 34/QĐ – KTSTQ, ngày 20/03/2008 của Chi
cục trưởng chi cục Kiểm tra sau thông quan – Cục Hải quan Thanh Hóa.
Sau khi nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng cục
Hải quan Thanh Hóa, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã không
nhất trí với các quyết định giải quyết và cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của
mình bị xâm hại trực tiếp. Vì vậy, ngày 01/10/2008 công ty đã làm đơn khởi kiện
gửi tới TAND tỉnh Thanh Hóa do bà Nguyễn Thị Tô Lịch ký đơn đ ề nghị Tòa án
giải quyết những vấn đề sau:
1 - Hủy các quyết định xử phạt số 34/QĐ - KTSTQ ngày 20/03/2008 và
quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 01/QĐ - KTSTQ ngày 04/07/2008 của
Chi cục trưởng chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan Thanh Hóa,
quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 462/QĐ - HQTH ngày 11/09/2008 của
Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa;
2 - Yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa trả lại số tiền mà Công ty đã nộp
phạt và lãi suất theo quy định của Ngân hàng;Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 2
3 - Yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa bồi thường thiệt hại do chi phí thuê
luật sư tư vấn, chi phí đi lại để giải quyết vụ việc.
4 - Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: yêu cầu cục Hải quan Thanh
Hóa chưa đưa vụ việc của đơn vị lên hệ thống quản lý rủi ro để Công ty chưa bị
xếp vào loại Doanh nghiệp vi phạm và không được hưởng quyền ân hạn về
thuế theo quy định của pháp luật về hải quan.
Ngày 13/02/2009, Tòa án nhân dân Tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đ ưa
vụ án ra xét xử số 01/HCST - QĐXX đối với vụ án.


II. DỰ KIẾN NỘI DUNG XÉT HỎI


Hỏi người khởi kiện
1.
- Bà cho biết, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và hoạt động của Công ty
cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam cụ thể làm những việc gì?
- Có phải Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam được ủy thác
thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thanh Hóa hay không?
- Là doanh nghiệp chuyên thực hiện việc làm các dịch vụ, thủ tục về xuất
nhập khẩu, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam có nắm được quy
trình, thủ tục và các quy định về kê khai hải quan hay không?
- Theo quy định của pháp luật thì các trang thiết bị y tế mà Công ty nhận
ủy thác nhập khẩu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh hóa có thuộc diện miễn
thuế và không phải kê khai thuế hay không?


Hỏi đại diện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa
2.
- Theo quy định của Hợp đồng ủy thác, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa
có phải thực hiện thủ tục kê khai hải quan không?
- Bệnh viện đã ủy thác cho bên nào thực hiện việc kê khai thủ tục hải
quan?
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa có trực tiếp tiến hành các thủ tục hải
quan để thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế hay không?
Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 3
- Việc thực hiện các nội dung kê khai thuế, hàng hóa hải quan tr ực tiếp
với cán bộ hải quan do Bệnh viện hay Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế
Việt Nam làm?
- Bệnh viện có biết gì về nghiệp vụ làm thủ tục hải quan không?
Hỏi đại diện Chi cục kiểm tra sau thông quan, thuộc Cục Hải quan
3.
Thanh Hóa (Chi cục trưởng)
- Quyết định 34/QĐ-KTSTQ ngày 20/03/2008 do ông ban hành có đúng
không?
- Khi xử phạt hành chính ông căn cứ vào văn bản có giá trị pháp lý nào để
ban hành?
- Ông đã đính chính thông tin do đánh máy sai tại Quyết định 34/QĐ –
KTSTQ ngày 20/03/2008 sau khi có khiếu nại, đúng không?
III. BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO NGUYÊN ĐƠN


Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa đại diện Viện kiểm sát, Thưa các vị
Luật sư đồng nghiệp và mọi người có mặt tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay.
Tôi là Luật sư Lê Cao - là Luật sư thuộc Công ty Luật Đại Việt, Đoàn
Luật sư thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu của Chi cục kiểm tra sau thông quan,
thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa - người bị kiện và được sự đồng ý của Tòa án
tôi có mặt tại phiên tòa hôm nay để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân ch ủ tôi
trong vụ án hành chính được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử ngày hôm nay.
Sau khi theo dõi diễn biến và các phần tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi xin
đưa ra bản bảo vệ cho thân chủ của tôi như sau:
1. Về tính hợp pháp của các quyết định hành chính số 34/QĐ-KTSTQ
ngày 20/03/2008 và văn bản đính chính
Thứ nhất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam là bên được ủy
thác thực hiện việc làm thủ tục hải quan theo hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu,
cụ thể tại Điều 2 hợp đồng quy định việc Bên nhận ủy thác phải thực hiện làm
thủ tục hải quan để nhập khẩu trang thiết bị y tế theo nội dung hợp đồng.
Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 4
Do đó, căn cứ vào nội dung của Hợp đồng, có thể thấy rằng chủ thể chịu
trách nhiệm kê khai thuế cho lô hành nhập khẩu này là Công ty cổ phần xuất
nhập khẩu y tế Việt Nam, do đó khi không thực hiện việc kê khai tức là vi phạm
quy định của pháp luật về hải quan. Cụ thể,
Theo Điều 4, Luật Hải quan quy định: “§iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
…..
6. Thñ tôc h¶i quan lµ c¸c c«ng viÖc mµ ng êi khai h¶i quan vµ c«ng
chøc h¶i quan ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy ®èi víi hµng hãa,
ph¬ng tiÖn vËn t¶i.
7. Ngêi khai h¶i quan bao gåm chñ hµng hãa, chñ ph¬ng tiÖn vËn t¶i
hoÆc ngêi ®îc chñ hµng hãa, chñ ph¬ng tiÖn vËn t¶i uû quyÒn.
……”
Trong trường hợp này, người khai hải quan được xác định là Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam do đã được Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa
ủy thác theo hợp đồng đã nêu.
Bên cạnh đó, về quy định của thủ tục hải quan, Điều 16 Luật hải quan năm
2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2005 quy định như sau:
"§iÒu 16. Thñ tôc h¶i quan
1. Khi lµm thñ tôc h¶i quan, ngêi khai h¶i quan ph¶i:
a) Khai vµ nép tê khai h¶i quan; nép, xuÊt tr×nh chøng tõ thuéc hå s¬
h¶i quan; trong trêng hîp thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö, ng êi khai h¶i
quan ®îc khai vµ göi hå s¬ h¶i quan th«ng qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu ®iÖn
tö cña H¶i quan;
b) §a hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Õn ®Þa ®iÓm ®îc quy ®Þnh cho
viÖc kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i;
c) Nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.”
Từ các căn cứ pháp lý rõ ràng như trên cho thấy , việc khai thuộc trách
nhiệm của người khai hải quan ở đây là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế
Việt Nam đã được Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa ủy thác.
Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 5
Do đó, theo quy định của Khoản 4 điều 9 Nghị định 97/NĐ – CP quy định:
“Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng
số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn: ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế
theo quy định, người nộp thuế còn bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu”.
Như vậy, việc Chi cục trưởng chi cục Kiểm tra sau thông quan ban hành
Quyết định số 34/QĐ-KTSTQ ngày 20/03/2008 xứ phạt hành vi vi phạm hành
chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam là đúng quy định của
pháp luật khi xác định chủ thể vi phạm.
Thứ hai, tại Quyết định 34/QĐ – KTSTQ, Chi cục trưởng chi cục kiểm tra
sau thông quan xử phạt với số tiền phạt lên tới 312.246.000 VND (ba trăm
mười hai triệu hai trăm bốn sáu nghìn Việt Nam đồng ) là đúng theo quy định
tại Khoản 4 điều 9 Nghị định 97/NĐ – CP quy định: “Xử phạt đối với hành vi
khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn,
giảm, được hoàn: ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định, người nộp
thuế còn bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu”.
Số tiền 312.246.000 VND tương ứng với 10% số tiền thuế khai thuế là
đúng quy định pháp luật chứ không phải sai thẩm quyền như luật sư bảo vệ cho
người khởi kiện trình bày.
Thứ ba, Sau khi ban hành QĐ 34 và nhận thấy Quyết định có sai sót về
việc đánh máy nên ngày 21/08/2008 Chi cục trưởng chi cục Kiểm tra sau thông
quan – Cục Hải quan Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 134/HQTH – KTSTQ
đính chính quyết định số 34/QĐ – KTSTQ ngày 20/03/2008. Nội dung của Văn
bản rõ ràng đã đính chính nội dung sai sót rất nhỏ về mã số thuế và và ngày tháng
của văn bản làm căn cứ, vốn không ảnh hưởng đến nội dung Quyết định xử
phạt.
Từ những căn cứ nêu trên, tôi không đồng ý với yêu cầu hủy quyết định
số 34/QĐ – KTSTQ của người khởi kiện cũng như ý kiến phát biểu về nội dung
này của luật sư bảo vệ cho người khởi kiện bởi yêu cầu đó không có căn c ứ
pháp luật.
2. Về yêu cầu trả lại số tiền mà Công ty xuất nhập khẩu y tế đã nộp
phạt theo Quyết định 34 và tính lãi suất theo quy định của ngân hàng.
Theo những nội dung phân tích đã nêu, chúng ta xác định rõ lội do Công ty
cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam gây ra nên phải thực hiện chế tài pháp lý
theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không đồng ý với đề nghị trả lại tiền thuế
của người khởi kiện cũng như quan điểm của luật sư.


Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 6
3. Vấn đề bồi thường thiệt hại
Việc yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa bồi thường thiệt hại và các chi phí
thuê Luật sư và chi phí đi lại là không có bất kì căn cứ pháp lý nào nên chúng tôi
không chấp nhận việc này.
4. Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đưa vụ việc của
đơn vị lên hệ thống rủi ro
Vấn đề này chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Từ những cơ sở và phân tích trên đây của Tôi, đại diện cho thân chủ mình,
kính đề nghị Qúy tòa xem xét bác hoàn toàn nội dung yêu cầu theo đơn khởi kiện
của người khởi kiện đối với thân chủ tôi.
Cảm ơn Qúy Tòa và mọi người đã lắng nghe, theo dõi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Luật sư
Lê Văn Cao
Lê Văn Cao – Lớp D K9.1 7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản