BÀI THỰC HÀNH 10 – TIN HỌC 7

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
341
lượt xem
23
download

BÀI THỰC HÀNH 10 – TIN HỌC 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến Thức : - Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh Copy dữ liệu. - Biết định dạng 1 trang tính như thay đổi độ rộng dòng và cột. - Biết hàm tính tổng. - Biết in thử một trang tính. 2. Kỹ Năng : - Viết đúng công thức tính tổng. - Thực hiện được các thao tác cơ bản như : nhập dữ liệu, định dạng, trình bày trang in. 3. Thái Độ : Trình bày đúng yêu cầu của đề như : đúng hàng, đúng cột và đúng ô. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THỰC HÀNH 10 – TIN HỌC 7

  1. BÀI THỰC HÀNH 10 – TIN HỌC 7 Mục Tiêu : 1. Kiến Thức : - Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh Copy dữ liệu. - Biết định dạng 1 trang tính như thay đổi độ rộng dòng và cột. - Biết hàm tính tổng. - Biết in thử một trang tính. 2. Kỹ Năng : - Viết đúng công thức tính tổng. - Thực hiện được các thao tác cơ bản như : nhập dữ liệu, định dạng, trình bày trang in. 3. Thái Độ : Trình bày đúng yêu cầu của đề như : đúng hàng, đúng cột và đúng ô. I. Lưu Ý Sư Phạm : - GV : đôi khi máy không in thử được vì chưa có máy in.
  2. - HS : khó khăn trong việc chọn nhiều ô để đóng khung. II. Đồ Dùng Dạy Học : 1. Chuẩn Bị Của Giáo Viên : Máy tính, giáo án, máy chiếu hoặc tivi, phiếu học tập. 2. Chuẩn Bị Của Học Sinh : Sách giáo khoa và học bài. III. Hoạt Động Dạy Học : 1. Hoạt Động 1 : Lập bảng tính a) Mục tiêu : - HS khởi động được Excel. - Nhập đúng dữ liệu vào trang tính. - Biết đóng khung bảng tính. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS Hãy mở máy tính và khởi động Excel HS tiến hành Hãy chỉnh font cho có thể nhập được Tiếng Việt. HS mở Vietkey hoặc Unikey và bảng mã là Unicode.
  3. Hãy nhập dữ liệu câu a của bài tập 1 như hình 119 HS thực hiện trong SGK trang 92. Hãy thay đổi độ rộng của cột B sao cho cột đó chứa HS đưa chuột tới khoảng giữa hết chữ “Sách giáo khoa” cột B và C và kéo ra. Hãy đóng khung từ ô A4 đến ô D10 như hình 120 HS làm trang 92 Hãy nhập dữ liệu cho cột Đơn vị, Số lượng như Hs tiến hành nhập dữ liệu trong hình 120 trang 92. Hãy canh chỉnh dữ liệu và thêm 1 hàng như hình HS thực hiện 120 trang 92 2. Hoạt Động 2 : Sao chép dữ liệu. a) Mục tiêu : Giúp HS thiết lập các bảng tính còn lại được nhanh hơn. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS Hãy sao chép các ô từ A3 đến D10 2 lần tại ô A12 HS tiến hành thực hiện và A21 Hãy xóa dữ liệu ở một số ô và nhập lại cho nó giống HS tiến hành thực hiện như hình 121 trang 93 ngoại trừ cột Số lượng của
  4. bảng tính Tổng cộng. 3. Hoạt Động 3 : Cài đặt công thức a) Mục tiêu : Giúp HS tính số lượng ở bảng Tổng cộng nhanh hơn và chính xác hơn. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS GV giới thiệu là ô D23 bằng ô D5 + ô D14 và hỏi Hàm Sum HS như vậy ta sử dụng hàm gì trong các hàm đã học ? Hãy sử dụng công thức đó tại ô D23 = Sum(D5,D14) Hãy làm tương tự cho các ô còn lại trong bảng tính = Sum(D6,D15) Tổng cộng. =Sum(D7,D16) =Sum(D8,D17) =Sum(D9,D18) =Sum(D10,D19) Hoặc sử dụng nút sao chép thông minh. 4. Hoạt Động 4 : Trình bày trang in a) Mục tiêu : Giúp HS xem lại toàn bộ trang tính.
  5. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS Hãy kiểm tra lại xem đã nhập xong công thức chưa, Nháy trái nút lệnh Print Preview. nếu xong hãy sử dụng nút lênh Print Preview để xem thử trang bảng tính. Hãy phóng to trang tính lên để kiểm tra xem kết quả HS tiến hành phóng to và kiểm các công thức đúng hay sai so với hình 121 SGK tra kết quả. trang 93 Hãy đóng chế độ xem thử lại. Nháy trái Close. IV. Đ ánh Giá, Kiểm Tra, Giao Bài Tập Về Nhà : 1. Đánh giá, kiểm tra : phát phiếu học tập có câu hỏi : “Em hãy ghi lại các thao tác đã thực hiện để có kết quả của ô D24 ?” 2. Giao bài tập về nhà : xem trước bài tập 2 trang 93.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản