Bài thực hành 3 Tách và định lượng nhóm sắc tố vàng (Carotenoit)

Chia sẻ: heoxinhkute2

Khi rút sắc tố ra khỏi lá chúng ta thu được một hỗn hợp sắc tố, trong đó có nhóm sắc tố vàng - nhóm carotenoit. Nhóm clorophin và nhóm carotenoit có thể hoà tan tốt trong một số dung môi hữu cơ khácnhau. Dựa vào đặc điểm hoá học này, người ta đã tách nhóm sắc tố carotenoit ra khỏi nhóm clorophin bằng phương pháp hoá học.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản