Bài thực hành 3 Tách và định lượng nhóm sắc tố vàng (Carotenoit)

Chia sẻ: heoxinhkute2

Khi rút sắc tố ra khỏi lá chúng ta thu được một hỗn hợp sắc tố, trong đó có nhóm sắc tố vàng - nhóm carotenoit. Nhóm clorophin và nhóm carotenoit có thể hoà tan tốt trong một số dung môi hữu cơ khácnhau. Dựa vào đặc điểm hoá học này, người ta đã tách nhóm sắc tố carotenoit ra khỏi nhóm clorophin bằng phương pháp hoá học.

Nội dung Text: Bài thực hành 3 Tách và định lượng nhóm sắc tố vàng (Carotenoit)

Bài thực hành 3

Tách và định lượng nhóm
sắc tố vàng (Carotenoit)1. Nguyên tắc của phương
pháp
Khi rút sắc tố ra khỏi lá chúng ta
thu được một hỗn hợp sắc tố, trong
đó có nhóm sắc tố vàng - nhóm
carotenoit. Nhóm clorophin và
nhóm carotenoit có thể hoà tan tốt
trong một số dung môi hữu cơ khác
nhau. Dựa vào đặc điểm hoá học
này, người ta đã tách nhóm sắc tố
carotenoit ra khỏi nhóm clorophin
bằng phương pháp hoá học.
2. Đối tượng, hoá chất và
dụng cụ thí nghiệm
- Lá cây
- Cối chày sứ
- Bình nút nhám
- Phễu thuỷ tinh
- Giấy lọc
- Phễu chiết
- Bình tam giác
- Máy so màu quang điện
- Cồn hay axeton
- Ete etilic
- KOH 30 % trong cồn
3. Các bước tiến hành
Lấy 1 gam lá, cắt nhỏ, cho vào cối
nghiền và tách chiêt sắc tố như
trong bài thực hành 1. Toàn bộ dịch
chiết cho vào bình định mức, thêm
axeton đến vạch 50 ml. Lấy 10 ml
dịch chiết cho vào phễu chiết, thêm
10 ml ete etilic. Đổ từ từ nước cất
vào phễu chiết cho đến khi sắc tố
chuyển hết lên lớp ete phía trên. Để
dung dịch đứng yên, gạn bỏ lớp
axeton và nước ở phía dưới.
Sau khi đã loại hết nước và axeton,
cho dịch sắc tố vào bình nút nhám,
thêm vào dịch sắc tố 3 ml KOH
30%, lắc mạnh trong 30 phút, thêm
20 ml nước cất, rồi lại cho vào
phễu chiết. Để yên một lúc, ta thấy
trong phễu chiết sắc tố đã tách
thành 2 lớp: lớp sắc tố carotenoit có
màu vàng ở phía trên, lớp nước
phía dưới chứa muối của clorophin
a và b (clorophinat). Tách lớp muối
này bằng cách cho thêm nước và
rửa nhiều lần. Rót dịch carotenoit
vào bình định mức, đem so màu
trên máy so màu quang điện. Chất
đối chứng là dung môi ete etilic và
kính lọc màu xanh tím.
Tính hàm lượng sắc tố vàng theo
công thức :
X ( mg/ g ) =(n. V. L . V2)/(1000.
P. V1)
V1 : thể tích sắc tố dùng để xác
định hàm lượng
V2 : thể tích toàn bộ dịch sắc tố
P : khối lượng lá ( g )
V : thể tích toàn bộ dịch sắc tố
vàng
L : thể tích dịch lấy đo ở máy
n : Chỉ số OD của máy khi đo dịch
sắc tố.
4. Kết luận : Tính toán kết quả
và nhận xét.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản