Bài thực hành Microsoft Word

Chia sẻ: Chung Pham The | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
739
lượt xem
190
download

Bài thực hành Microsoft Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các bài tập thực hành về Microsoft Word hướng dẫn bạn cách thực hành một số kỹ năng cơ bản, nâng cao kiến thức và ôn thi tốt trong các kì thi chứng chỉ tin học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành Microsoft Word

  1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 01 Canh thẳng lề bên trái và lệnh sang phải với: Alignment: Left. Identation: Left = 1.5 inches, Right = 0.55 inches. Spacing: After = 6pt Canh thẳng giữa và lệnh sang trái với: Alignment = Center. Identation: Left = 1 inches, Right = 2.5 inches. Spacing: Before = 6pt, After = 12pt Canh thẳng bên phải và lệch sang trái với: Alignment : Center. Identation: Left = 0 inches, Right = 3 inches. Spacing: Before = 6pt, After = 12pt BÀI THỰC HÀNH SỐ 02 TRUNG TÂM TIN HỌC ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ : 123 Biên Hòa Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc 061 123456  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN Kỳ thi :..................................... Ngày thi :.................................
  2. Kính gởi :............................................................................................................................... Tôi tên :.......................................................................Ngày sinh :........................................ Số CMND :.................................................................Ngày cấp :........................................ Địa chỉ liên lạc :.................................................................................................................... Giấy tờ kèm theo : 1. ..................................................................................... 2. ..................................................................................... 3. ..................................................................................... 4. ..................................................................................... Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế của phòng thi BÀI THỰC HÀNH SỐ 03 1. Sử dụng biểu tượng lệnh  Numbering : Liệt k theo số thứ tự  Bullets : Liệt k ký tự đặc biệt
  3. 2. Sử dụng menu lệnh : a. Lớp Bullets  Nhắp Font để thay đổi Font chữ. Nhắp Bullet để chọn một biểu tượng khác  Thay đổi lề cho đề mục  Thay đổi lề cho văn bản b. Lớp Numbering  Thay đổi lề cho đề mục  Thay đổi lề cho văn bản
  4. BÀI THỰC HÀNH SỐ 04 STT HỌ V TN TỔNG XẾP LOẠI THỨ CHỦ NHẬT HAI BA TƯ NĂM SU BẢY I II TUẦN III IV LỜI NGỎ BÀI THỰC HÀNH SỐ 05 Khuyến  mãi Thư mờii Thư mờ
  5. BÀI THỰC HÀNH SỐ 06 TẠO CỘT CHO VĂN BẢN Đ ể tạo cột cho văn bản đầu tiên ta chọn đoạn văn bản cần chia cột sau đó vào trình đơn Format chọn mục Chèn điểm ngắt cột : Column : Để văn bản tự chuyển sang cột mới theo đúng vị trí mong muốn ta chèn một  Presets : cc mẫu chia cột điểm ngắt cột bằng cách sau :  Number of column : số cột  Đặt con trỏ vào điểm muốm ngắt cột  Line between: dường kẻ giữa các cột  Insert → Break  Chọn Column break → OK. DANH NGƠN Kẻ no cn nhắc qu lu thì được rất hồn thnh ít
  6. Schiller Con đường của tình yu Khơng cĩ gì trn đời khiến chn thật khơng bao giờ chúng ta phải sợ, chỉ có bằng phẳng cả. những điều chúng ta cần phải hiểu. Shakespeare Marie Cur BÀI THỰC HÀNH SỐ 07 f ( x) = sin(2 x 2 ) + cos(2 x 2 )  2 x 2 + 3x 2 − 10 x  f ( x) =    − xx 2+ 25 − 3  ∞ 2 + x f ( x) = ∫ dx 0 (2 x + 1) i =100 10 x + 12 f ( x) = ∑i =0 2x − 2 (2 x 2 + 1)
Đồng bộ tài khoản