Bài thực hành quan sát các dạng đột biến

Chia sẻ: ntgioi120401

Mục tiêu: Quan sát được bộNST, xác định được một số ạng đột biến NST, hậu quả và ý nghĩa trong thực tiễn. Quan sát hình bên cạnh, hãy cho biết ở người cặp NST thứ mấy đã bị thay đổi và thay đổi như thế nào so với các cặp NST khác? TL: Hình bên cho biết ở người bị bệnh down cặp NST có 3 chiếc, các cặp khác có 2 NST

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thực hành quan sát các dạng đột biến

THỰC HÀNH
Bài 7

QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BiẾN NHIỄM SẮC THỂMục tiêu:
- Quan sát được bộ NST, xác định được một số
dạng đột biến NST, hậu quả và ý nghĩa trong thực
tiễn.
®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ
®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ
®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ
®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ
®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ
®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ

HËu qu¶:
▪ Ở người, mất đoạn ỏ NST số 5 gây hội chứng Cat
Bé Jessica Durkit đang điều trị ung thư máu.
Cry (Khóc như mèo)
Quan sát hình
bên, hãy cho biết ở
Bộ NST
người, cặp NST người
Hình bên
thứ mấy đã bị thay bình
cho biết ở thường
đổi và thay đổi như
người bị
thế nào so với các
bệnh Down,
cặp NST khác ? Bệnh nhân Down
cặp NST 21
có 3 chiếc,
các cặp khác
có 2 NST


1
Bộ NST
người
Quan sát hìnhbên, bình
thường
hãy cho biết ở người,
cặp NST thứ mấy đã bị
thay đổi và thay đổi
như thế nào so với các
cặp NST khác cho biết ở
Hình bên ? 2
người bị bệnh Tớcnơ, cặp
NST 23 (NST giới tính)
chỉ có 1 NST X, các cặp
NST khác đều có 2 NST.
H.4. Quả của cây bình thường và các
thể dị bội ở cây cà độc dược
1: Quả của cây 2n=24 (bình thường)
Ở chi cà độc dược, cặp
2 – 13: Quả của 12 kiểu cây dị bội khác
NST nào bị thay đổi và nhau có (2n + 1) NST

thay đổi như thế nào ?

Cà độc dược có 12
cặp NST, người ta đã
phát hiện được 12 thể
dị bội ở cả 12 cặp NST
cho 12 dạng quả khác
nhau về hình dạng,
kích thước và số gai
trên quả.
* Hậu quả:
Qs H1. Bộ NST của bệnh
▪ Thể dị bội ở cặp NST thường:
nhân Down khác bộ NST
+ Hội chứng Down: của người bình thường về số
Cặp NST thứ 21 của ngườliượng ở cặp NST nào ? của
bệnh Down có 3 NST, Do
người bình thường là 2 NST.đâu có sự khác nhau này ?
Do 1 trứng mang 2 NST 21 x 1 t/trùng bình thường)
Có thể nhận biết Bệnh nhân Down
bệnhlà namDown cổ ngắn, gáy rộng và dẹt
nhân (nữ), qua
nhữngheặc ắtiểmch, lông mi ngắn và thưa
k đ m đ xế nào ?
các ngón tay ngắn, cơ thể chậm phát triển
si đần, vô sinh.


1
Hội chứng Down (1 – 4 )
Thể dị bội ở cặp NST giới tính
nam, bị bệnh mù màu, thân cao, chân tay dài, si đần và thường vô sinh
Hội chứng
XXY
nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, si đần.


Hội chứng Tơcnơ XO
Bàn chân sưng phồng do hội chứng
Turner
Thể 2n – 1 – 1
A
Thể 2n + 1
B
Thể khuyết nhiễm
C
D Thể một nhiễm

E Thể 2n
F
Thể 2n + 2
G
Thể 2n + 2 + 2
Xin chào và hẹn gặp lại


( CÁC EM CẤT GHẾ NGỒI CỦA MÌNH VÀO GẦM BÀN
GIÚP CÔ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản