Bài thực hành: Thí nghiệm về sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào

Chia sẻ: tudien7

Kính hiển vi, Lam kính, lamen, kim mũi mác, ống nghiệm , dao cắt, đèn cồn, cốc đong có chia độ, khoan lá có đường kính lớn. b/ Hóa chất: Dung dịch đường hoặc muối 50% Phẩm nhuộm hoặc xanh metylen 0.2% c/ Mẫu vật - Củ khoai lang, khoai tây, cà rốt … còn tươi, lá có màu (rau dền tía, thài lài tía, hoa có màu xanh), Lá xanh ( Rau cải, đậu…)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thực hành: Thí nghiệm về sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào

TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY
HỌC MÔN SINH HỌC THPT
Bài thực hành: Thí nghiệm về sự
thẩm thấu và tính thấm của tế
bào
(Bài 20 sách giáo khoa SH 10NC)
Trần Anh Tuấn
(Yên Thế - Bắc Giang)
(0983.888.080)
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

1/ CHUẨN BỊ
a/ Dụng cụ:
Kính hiển vi, Lam kính, lamen,
Kính
kim mũi mác, ống nghiệm ,
dao cắt, đèn cồn, cốc đong
có chia độ, khoan lá có
đường kính lớn
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

b/ Hóa chất:
Dung dịch đường hoặc muối 50%
Dung
Phẩm nhuộm hoặc xanh metylen
0.2%
c/ Mẫu vật
- Củ khoai lang, khoai tây, cà rốt …
khoai
còn tươi, lá có màu (rau dền tía,
thài lài tía, hoa có màu xanh), Lá
thài
xanh ( Rau cải, đậu…)
xanh
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

2/ Thao tác tiến hành
2/
a/ Thí nghiệm về sự thẩm
thấu
Bước 1: Cắt đôi củ khoai lang,
khoai tây hoặc cà rốt gọt vỏ
ngoài sau đó dùng dao khoét
ngoài
ở giữa 1 lỗ rỗng càng sát đáy
càng tốt (làm khoảng 3-4 mẫu
như vậy)
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Bước 2:
Lấy 3 cốc có đánh dấu thứ tự 1, 2, 3
Cốc số 1 đựng nước cất
Cốc số 2 đựng dung dịch đường
hoặc dung dịch mối
Cốc số 3 (dùng làm đối chứng) có
thể đựng nước cất hoặc dung
dịch đường hoặc dung dịch muối
Lưu ý: Hàm lượng dung dịch ở 3
cốc phải bằng nhau
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo
Bước 3:
Đặt các miếng khoai đã khoét
-
lỗ vào các cốc đã chuẩn bị ở
phần trước
- Miếng khoai ở cốc số 1 bên
trong lỗ khoét đựng dung dịch
đường hoặc muối
- Miếng khoai ở cốc số 2 bên
trong lỗ khoét đựng nước cất
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

- Miếng khoai ở cốc số 3 bên trong
lỗ khoét đựng dung dịch giống
với dung dịch ở bên ngoài cốc số
3 và phải cùng nồng độ (bên
ngoài cốc đựng nước cât thì bên
trong cũng đựng nước cất……)
- Lưu ý: Hàm lượng dung dịch
trong lỗ khoét ở 3 miếng khoai
phải bằng nhau
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo
Bước 4:
Để các mẫu vật trong 3 cốc đến
các
cuối buổi lấy các các củ khoai
ra và đổ hết nước ở trong lỗ
khoét vào cốc sau đó quan sát
hoặc đo lại mực nước có ở
trong cốc.
3/ Kết luận:
- Rút ra kết luận (mực nước có
sự thay đổi)
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo
b/ Thí nghiệm tính thấm của tế
bào sống hay đã chết
Ngoµi thÝ nghiÖm trong s¸ch gi¸o
khoa ® ® tiÕn hµnh chóng t«i
· ­îc
giíi thiÖu tíi c¸c ® ång chÝ thÝ
nghiÖm tham kh¶o sau ® y ( c¸c
©
® ång chÝ cã thÓ vËn dông vµo
trong qu¸ tr× gi¶ng d¹y tïy thuéc
nh
vµo ® iÒu kiÖn thùc tÕ cña nhµ tr­
êng)
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

(Thí nghiệm tham khảo 1)
Thao tác tiến hành
Bước 1:
Dùng 2 cốc thủy tinh đựng nước
Dùng
có đánh dấu thứ tự
Cốc 1: Đựng nước lạnh
Cốc 2: đựng nước nóng đun sôi
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Bước 2: Cho các lá có màu (Màu
xanh, vàng, đỏ, tím…) còn tươi (Tế
xanh,
bào còn sống) vào cả 2 cốc sau đó
quan sát mầu nước ở cả 2 cốc rồi
nhận xét
- Cốc đựng nước lạnh màu của
nước trong cốc không đổi
- Cốc đựng nước nòng thì màu nước
trong cốc có sự thay đổi (màu
xanh, tím, đỏ….)
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Từ những thí nghiệm trên các
đồng chí có thể rút ra những kết
luận về tính thấm của tế bào
còn sống hay đã chết.
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Thí nghiệm tham khảo:
Ống nghiệm đựng cồn ngâm các
mảnh lá tươi, ống nhiệm khác
đun nóng sẽ quan sát được
màu sắc được hòa tan trong các
dung môi thoát ra các dung môi
dung
đó. Nước và các dung môi có
đó.
chứa các sắc tố đã được thấm
qua tế bào đã chết
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Có thể dùng một ống nghiệm
khác (dùng làm đối chứng)
đựng nước cất cho các mảnh lá
tươi vào và không đun nóng khi
đó sẽ so sánh được lượng sắc
tố bị thoát ra ở ba ống nghiệm
(Ống nào sắc tố thoát ra ngoài
nhiều hơn chứng tỏ ống đó có
chứa nhiều tế bào chết hơn)
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo
Thí nghiệm thao khảo 2: Thí nghiệm
xác định khả năng chịu nóng của
mô bằng phương pháp dựa vào
tính thấm của tế bào ở nhiệt độ
cao. (Thí nghiệm minh họa)
I/ Chuẩn bị;
- Bình tam giác cỡ lớn có nút đậy,

- Nồi đun cách thủy, Nhiệt kế

Dung dịch HCl loãng, Đĩa petri
- Các loại lá khác nhau
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo
II/ Thao tác tiến hành
Bước 1: Cho lá vào bình tam giác và
đậy nắp kín, đặt vào nồi (hoặc
bình) đun cách thủy dưới đèn cồn
đo nhiệt độ đạt 400C, theo dõi nhiệt
độ trong khoảng 5 phút để xác định
ngưỡng nhiệt độ
Bước 2: Lấy các lá ra thấm khô và
cho vào đĩa Petri đựng HCl loãng
và quan sát sự thay đổi mầu (Từ
mầu xanh sanh mầu nâu).
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Do nhiệt độ cao thường phá hủy
cấu trúc tế bào đặ biệt là diệp
lục, HCl sẽ thấm qua chất
nguyên sinh và làm lá mất mầu
xanh biến đổi thành mầu nâu.
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo

Bước 3: Xác định tính chịu nóng
của mô
- Tùy theo các vết nâu trên lá mà
đánh giá khả năng chịu nóng
của mô lá
- Thường thay đổi độ quãng cách
nhiệt ( khoảng 50C) để xếp loại
tính chịu nóng của cây
* Rút ra kết luận:
ThÝ nghiÖm vÒ s ù thÈm thÊu
ThÝ
v µ tÝnh thÊm c ña tÕ bµo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản