Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp - Chương 1 - Lý luận chung về giao tiếp

Chia sẻ: thanks_1992

1. KHÁI NIỆM KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Kỹ năng giao tiếp là khả năng nhận biết mau lẹ những biểu hiện bên ngoài và đoán biết những diễn biến tâm lý bên trong của con người.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp - Chương 1 - Lý luận chung về giao tiếp

CHƯƠNG 1
CH
LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP
I. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP
I.
II. QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP
III. CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP CƠ BẢN
IV. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP
1. KHÁI NIỆM KỸ NĂNG GIAO TIẾP
- Kỹ năng giao tiếp là khả năng nhận biết
năng
mau lẹ những biểu hiện bên ngoài và đoán
biết những diễn biến tâm lý bên trong của
con người.
2.CÁC NHÓM KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC
2.CÁC
RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP
a) Các nhóm kỹ năng định hướng giao tiếp
Các
-Nhóm các kỹ năng này được biểu hiện ở khả
năng tri giác ban đầu về các biểu hiện bên
ngoài (hình thức động tác ,cử chỉ ,ngôn ngữ …)
trong thời gian và không gian giao tiếp .
-Nhóm các kỹ năng định hướng bao gồm kỹ
năng tri giác và khả năng chuyển từ sự tri giác
bên ngoài vào bản chất bên trong của nhân cách
:
BẢN CHẤT BÊN
TRONG CỦA NHÂN
CÁCH
+ Kỹ năng tri giác là dựa vào tri giác để nhận biết đầy
năng
đủ các biểu hiện bên ngoài của đối tượng giao tiếp
các
những biểu hiện bên ngoài của đối tượng do tri giác
đem lại sẽ cho ta chân dung của đối tượng giao tiếp.
+Kỹ năng chuyển từ sự tri giác vẽ bên ngoài vào bản
chất bên trong của nhân cách đối tương giao tiếp là
khả năng căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài để
phán đoán tâm lý bên trong như động cơ, nhu cầu ,cá
tính…của đối tượng giáo tiếp.
- Để rèn luyện kỷ năng định hướng ta phải
rèn
có những kiến thức về”ngôn ngữ cơ thể”,
phải có khả năng quan sát tốt, tích cực tích
lũy kinh nghiệm trong quá trình sống, tham
khảo kinh nghiệm dân gian về nhân tướng
học…Ngoài ra ta có thể tham khảo, quan
sát qua những băng hình thực nghiệm về
hành vi của con người.
b) Nhóm các kỹ năng định vị.
Nhóm
-Nhóm các kỹ năng định vị là khả năng xác định
đúng vị trí giao tiếp để từ đó tạo điều kiện cho
đối tượng chủ động.
-Trong giao tiếp, các chủ thể sẽ nhập vào các vai
khác nhau trong các tình hướng khác nhau.
-Khi các chủ thể có thông tin ngang nhau ,vị thế
xã hội như nhau, trong trường hợp các chủ thể
quen biết nhau thì cách ứng xữ sẽ thân mật ,cở
mỡ, tự nhiên, giọng điệu trong giao tiếp thoải
mái,ít tính chuẩn mực.
CHỦ THỂ 2
CHỦ THỂ 1THÔNG TIN
VỊ TRÍ XÃ HỘI
-Khi các chủ thể có thông tin không bằng nhau,
-Khi
vị trí xã hội không ngang nhau thì
+Người có thông tin nhiều và có vị thế cao hơn
thì ngôn ngữ sẽ tùy theo tác phong lãnh đạo
mà có Sắc thái riêng, có thể là nhẹ nhàng, ít
tính mệnh lệnh, có tác phong dân chủ …
+Người có thông tin ít và vị thế thấp sẽ khép
nép, bị động, e ngại, ngôn ngữ trong quá trinh
giao tiếp thường mang tính chất từ tốn …
+ Kỷ năng định vị còn thể hiện ở chổ biết xác
năng
định đúng không gian và thời gian giao tiếp.
khoang cách giửa mọi người trong quá trình
giao tiếp không phải là ngẩu nhiên mà thường
được xác định bởi mục đích, nội dung giao tiếp
và nói lên mức độ thân tình của chủ thể và đối
tượng giao tiếp .
+ Rèn luyện các kỷ năng định vị bằng cách rèn
luyện tính chủ động và điều tiết các đặc điểm
tâm lý vốn có của bản thân và của đối tượng
giao tiếp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản