Bài thuyết trình : công ty Nokia

Chia sẻ: jony88

Cách đây 138 năm. Nokia bắt đầu vào năm 1865 khi người kỹ sư mỏ Fredrik Idestam thành lập một nhà máy bột gỗ trên bờ sông Tammerkoski tại Tampere thuộc miền Tây Nam Phần Lan. Trong suốt 138 năm thành lập và phát triển, Nokia từ một hãng sản xuất giấy đã trở thành một tổng công ty cung ứng nhiều sản phẩm công nghiệp và hàng tiêu dùng, và hiện nay là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về truyền thông di động. Cuối năm 2007, Nokia có khoảng 112.262 nhân viên làm việc ở 120 quốc gia và...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình : công ty Nokia

CÔNG TY NOKIA:
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
.
Nokia được đặt theo tên một dòng sông ở Phần Lan.
Cách đây 138 năm. Nokia bắt đầu vào năm 1865 khi người kỹ sư mỏ Fredrik Idestam
thành lập một nhà máy bột gỗ trên bờ sông Tammerkoski tại Tampere thu ộc mi ền Tây Nam
Phần Lan. Trong suốt 138 năm thành lập và phát triển, Nokia từ m ột hãng sản xu ất gi ấy đã tr ở
thành một tổng công ty cung ứng nhiều sản phẩm công nghiệp và hàng tiêu dùng, và hi ện nay là
một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thế gi ới về truyền thông di đ ộng. Cu ối năm 2007,
Nokia có khoảng 112.262 nhân viên làm việc ở 120 quốc gia và nói 90 th ứ ti ếng khác nhau, bán
sản phẩm ở hơn 150 quốc gia trên toàn cầu và đạt doanh số 51,1 tỷ euro với lợi tức 8 tỷ USD
năm 2007. Nokia niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Helsinki năm 1915 - hi ện đi ều
hành 15 nhà máy sản xuất trên 9 quốc gia, duy trì các cơ sở nghiên cứu và phát triển ở 12 nước.

Tập đoàn Nokia được thành lập năm 1966 bởi 3 công ty của Phần Lan là: Nokia
Company (Nhà máy sản xuất bột gỗ làm giấy – thành l ập năm 1865), Finnish Rubber Works
(nhà máy sản xuất ủng cao su, lốp, các sản phẩm cao su công nghi ệp và tiêu dùng khác – thành
lập năm 1898) và Finnish Cable Works (nhà cung cấp dây cáp cho các m ạng truy ền t ải đi ện,
điện tín và điện thoại – thành lập năm 1912).
Trụ sở Nokia tai Phần Lan
Toàn cảnh nhà xưởng sản xuất ĐTDĐ.
Ba quốc gia hàng đầu về nhân sự là:

* Phần Lan (22.535)
* Mỹ (7.298)
* Trung Quốc (5.202)

Nokia được điều hành bởi Hội đồng quản trị tập đoàn do chủ tịch HĐQT & T ổng
Giám Đốc đứng đầu .Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc Nokia là Jorma Ollila 52 tuổi (gia
nhập Nokia năm 1985) và Chủ tịch công ty là Pekka Ala-Pietil, 46 tu ổi (gia nh ập Nokia năm
1984)
Chủ tịch tập đoàn Nokia Jorma Ollila

Jorma Ollila được sinh ra ở Seinäjoki, Phần Lan, trong tháng 8 năm 1950. Ông đã
kiếm được bằng thạc sĩ về khoa học chính trị từ Đại học Helsinki năm 1976, m ộ bậc thầy thứ
hai trong kinh tế của Trường Kinh tế London năm 1978, và th ứ ba c ủa m ột b ậc th ầy trong k ỹ
thuật của Trường Đại học Công nghệ Helsinki năm 1981. Theo ch ủ t ịch và giám đ ốc đi ều hành
của Nokia, Ollila đã dẫn chuyển đổi của Nokia thành m ột công ty đ ặt đi ểm chu ẩn cho truy ền
thông di động.

Nokia bao gồm hai tập đoàn kinh doanh: Nokia Mobile Phones và Nokia Networks.
Ngoài ra, công ty còn có đơn vị Nokia Venture Organization riêng biệt và đ ơn v ị nghiên c ứu
Nokia Research Center.
Nokia Mobile Phones là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới.
Nokia Networks là một nhà cung cấp hàng đầu cơ sở hạ tầng mạng di đ ộng, băng
thông rộng và IP và các dịch vụ có liên quan.
Nokia Venture Organization có chức năng nhận diện và phát triển những ý t ưởng
kinh doanh mới
Nokia Research Center tạo ra khả năng cạnh tranh và đ ổi m ới công ngh ệ c ủa Nokia
trong những lãnh vực công nghệ thiết yếu cho sự thành công của công ty trong tương lai
Tại Châu Á:
Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông di đ ộng t ại khu v ực châu Á - Thái
Bình Dương, Nokia bắt đầu hoạt động tại khu vực vào đ ầu nh ững năm 80. T ừ đó, Nokia đã
thiết lập một nhãn hiệu hàng đầu tại nhiều thị trường địa phương và công việc kinh doanh cũng
được mở rộng đáng kể tại tất cả các khu vực để hỗ trợ nhu cầu khách hàng và s ự phát tri ển
của công nghệ truyền thông trong khu vực
Trụ sở chính ở khu vực của Nokia được đặt tại Alexandra Technopark ở Singapore.
Là trung tâm của khu vực của Nokia, đây là c ơ sở của h ơn 700 nhân viên Nokia cung c ấp các
công nghệ, sản phẩm và giải pháp hỗ trợ 20 thị trường khác nhau và các văn phòng Nokia t ại
châu Á – Thái Bình Dương
Nokia đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng các hệ thống phân phối và m ạng
lưới bán lẻ tại các nước đang phát triển. Nhờ vậy, đây là hãng điện tho ại di đ ộng s ố m ột ở
Trung Quốc, Ấn Độ và đang tăng trưởng m ạnh ở châu Phi, th ị tr ường h ứa h ẹn s ẽ phát tri ển
mạnh trong thời gian tới.Khách hàng
Nokia là dòng sản phấm dành cho mọi tập khách hàng , cho dù bạn là ng ười yêu
nhạc, thợ ảnh, nhà thiết kế, doanh nhân chuyên nghiệp hay nhà làm phim thành công đ ều có th ể
sử dụng còn là hãng điện thoại có sản phẩm đa dạng nh ất, t ừ nh ững s ản ph ẩm c ực bình dân,
tới những sản phẩm siêu cao cấp.
Nokia xây dựng chỗ đứng cho mình trên c ả thị trường cao c ấp và bình dân. Dành cho
đối tượng khách hàng kỳ vọng vào công nghệ mới nhất, Nokia có chi ếc N95 bao gồm trình
duyệt Internet, nghe nhạc, bộ nhận tín hiệu GPS vệ tinh và khả năng kết nối Wi-Fi.
Nokia N95

Ở mỗi thị trường, mỗi đối tượng khách hàng, Nokia đều có những sản phẩm tương
ứng. Những sản phẩm này hầu hết đều có đủ những chức năng cần thiết, và h ơn nữa tất cả
những tính năng này đều rất thân thiện với người dùng, có lẽ đây là điều tạo nên thành công
của Nokia. Mỗi một sản phẩm Nokia mới xuất hiện, gần như đó là m ột cu ộc cách m ạng th ực
sự, tạo nên một trào lưu trong cộng đồng người sử dụng ĐTDĐ.
Thậm chí những mẫu điện thoại bình dân của Nokia cũng có nh ững tính năng m ở
rộng khiến một số lượng lớn khách hàng thu nhập thấp c ảm thấy thú v ị khi l ần đầu tiên có
trong tay một chiếc điện thoại di động. Chẳng hạn, mẫu Nokia 1200 với giá ch ỉ 45 USD c ủa
Nokia có thể chạy tới 2 tuần mà không c ần xạc pin, đ ồng th ời có c ả đèn flash tích h ợp, r ất
thuận tiện trong trường hợp mất điện.
Nokia1200
Nokia đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng các hệ thống phân phối và mạng
lưới bán lẻ tại các nước đang phát triển. Nhờ vậy, đây là hãng điện thoại di động số một ở
Trung Quốc, Ấn Độ và đang tăng trưởng mạnh ở châu Phi, thị trường hứa hẹn sẽ phát triển
mạnh trong thời gian tới.
Trong khi đó, sản phẩm điện thoại di động giá rẻ của Motorola cho th ị tr ường Ấn
Độ đã thất bại, mặc dù có giá chỉ 35 USD. Một phần dẫn đến thất bại là do nh ững ch ức năng
hạn chế của chiếc điện thoại này không thể thu hút được các khách hàng ti ềm năng.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (Nokia Care)
Nokia có mạng lưới dịch vụ Nokia toàn cầu để chăm sóc khách hàng. Quan điểm của
Nokia là luôn xem trọng công tác chăm sóc khách hàng. Năm 2007 Nokia có 17 trung tâm chăm
sóc khách hàng. Nokia đưa vào sử dụng đường dây tư v ấn mi ễn phí 18001516 t ừ năm 2006 là
một kênh chăm sóc khách hàng thuận tiện.
Bộ phận chăm sóc khách hàng

Nokia Care còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ngươi tiêu dùng thông qua tr ực tuy ến,
email và các dịch vụ trung tâm cuộc gọi , được h ỗ tr ợ b ởi m ột m ạng l ưới các trung tâm d ịch v ụ
ủy quyền. Hỗ trợ này bao gồm thông tin về sản phẩm cơ bản, hướng dẫn, h ội đ ồng th ảo lu ận,
cập nhật phần mềm, tư vấn về các vấn đề cụ thể, và sửa chữa bảo hành. Nó cũng giúp cho
người tiêu dùng để tìm nơi để tái chế các sản phẩm cũ c ủa họ. Đ ể nh ằm nh ận đ ược m ột b ức
tranh toàn diện về kinh nghiệm của người tiêu dùng bằng cách sử dụng các kênh thông tin ph ản
hồi của người tiêu dùng khác nhau, và đối phó với các hành động cải tiến mục tiêu.
Nokia đang áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đ ối v ới đ ối tác đào t ạo , hu ấn luy ện
cũng như hợp tác với họ để đảm bảo họ cung cáp m ột ch ất l ượng d ịch v ụ cao đ ể ph ục v ụ
khách hàng tốt nhất. Tăng cường giám sát và mở rộng ho ạt động toàn qu ốc giúp Nokia đáp ứng
được kỳ vọng của khách hàng.Nhà cung cấp
Nokia được các nhà cung cấp lớn hàng đầu thế giới đầu tư về những trang thi ết b ị
hiện đại để sản xuất.
Nokia được biết đến là một tập đoàn viễn thông có trụ sở chính tại Espoo ở Phần Lan.
Nhưng Nokia còn là nhà sản xuất số 1 thế giới về các thiết bị di động và các thiết bị viễn thông
khác tính theo thị phần và là công ty hàng đầu trong các ngành truy ền thông và Internet h ội t ụ,
Tập đoàn Nokia còn có công ty con là Nokia Siemens Networks sẽ là nhà cung cấp độc quyền
các hoạt động và bảo trì cho tất cả các nội Ovistore của Nhà máy hoạt động trên khắp 17 tiểu
bang của Brazil, còn sản xuất nhiều loại thiết bị cho mọi phân khúc thị trường và cung c ấpd ịch
vụ Internet của người tiêu dùng trong năm lĩnh vực: nhạc, bản đ ồ, ph ương ti ện truyền thông,
nhắn tin và làm việc để cung cấp các dịch vụ m ột cách dễ dàng đ ể ti ếp c ận v ới ng ười tiêu
dùng.Các đơn vị dịch vụ có trách nhiệm phát tri ển này là m ột phần c ủa ho ạt đ ộng kinh doanh
của công ty.
Tổng Giám đốc Nokia Siemens Networks: Simon Beresford – wylie
Giám đốc của NokiaSiemens Networks- Simon Beresford – wylie

Cuối năm 2005, Nokia có 22 cơ sở sản xuất ho ạt động tại Braxin, Trung Qu ốc, Ph ần
Lan, Đức, Hungary, Mêhicô, Hàn Quốc, Anh và Mỹ
Các cơ sở sản xuất của Nokia tại Phần Lan

Trong khi các nhà cung nội dung và công ty tiếp tục đăng ký phát hành n ội dung trên
Ovistore, Nokia đã bắt đầu hợp tác với Tinkiing nhà phát minh và nhà s ản xu ất Heroes, m ột
trong những chương trình được nhiều người xem nhất trên thế gi ới, để phát tri ển nh ững n ội
dung mới sáng tạo cho Ovistore. Khi được giới thiệu toàn vào tháng 5, Ovistore sẽ cung c ấp ch
người tiêu dùng các truyền thông phù hợp, đúng mục tiêu nhiều loại thiết bị Nokia.
Trong dự án đầu tiên với Kring, Nokia đóng vai trò đối tác chiến lược và nhà cung
cấp công nghệ cho một dự án được Kring sáng tạo mang mã số TEVA. Nh ận th ức đ ược t ầm
quan trọng ngày càng tăng của tính di động. Kring se sử d ụng Nokia Ovistore nh ư m ột kênh ban
đầu để giới thiệu dự án trên nhiều phương tiện khác.
Vào đầu tháng 3\2009, các nhà cung cấp nội dung, cônhg ty phát tri ển và h ệ th ống
kinh tế Forun Nokia hiện tại đã bắt đầu tải nội dung c ủa mình lên trang web
www.pulish.ovi.com để trở thành công ty đầu tiên phân phối truyền thông qua Ovistore. Cho
đến nay hàng ngàn nhà cung cấp nội dung và công ty phát tri ển r ộng kh ắp th ế gi ới, ph ần l ớn t ừ
Mỹ, Anh, TQ và Ấn Độ đã đăng ký tham gia.
Ngoài việc cung cấp cho các công ty hàng loạt công cụ dễ sử d ụng đ ể hoàn thành
các ừng dụng di động. Nokia mang lại cho họ một cách thức đơn gi ản nhất đ ể phân ph ối và thu
được tiền từ nội dung của mình từ hàng triệu người trên khắp th ế gi ới thông qua d ịch v ụ
Ovistore mới.
Trong thời gian tới, Nokia dự định thiết lập các gi ải pháp dành cho doanh nghi ệp
bằng cách kết hợp các thiết bị và ứng dụng của Nokia v ới những gi ải pháp ph ần m ềm t ừ
những nhà cung cấp hàng đầu dành cho doanh nghi ệp như Microsoft, IBM, Cisco v.v…


Sản phẩm
Nokia là liên kết mọi người – mang đến cho mọi người cái họ cần và những thứ
họ thấy quan trọng. Điện thoại Nokia còn là sản phẩm đầu tiên có những đ ặc tính nh ư: nh ắn
tin, kết nối với dịch vụ thông tin trên Internet và bao gồm cả quay phim đa chức năng.
Từ khi cho ra đời loại điện thoại di động nhỏ cầm tay đ ầu tiên vào năm 1987, Nokia
đã trở thành một nhà tiên phong về công nghệ. Về thi ết k ế cũng là lĩnh v ực quan tr ọng c ủa
thương hiệu Nokia,cách đây gần một thập niên,hầu hết màu sắc của điện tho ại di đ ộng là màu
đen.Sau đó, Nokia đã giới thiệu các nắp di động có màu sắc đa d ạng và l ập t ức đi ện tho ại di
động trở thành một sản phẩm thời trang.Tiếng tăm c ủa Nokia v ề thi ết kế bi ểu t ượng đ ược
biểu hiện với hai bộ sưu tập thời trang (Fashion Collections) – bộ sưu tập đ ược thi ết k ế đ ể làm
đẹp cho khuynh hướng sàn diễn thời trang hiện nay.
Nokia đã phát triển những thiết bị di động hỗ trợ cho cuộc sống c ủa tất cả mọi
người. Nokia đã làm việc hết mình để nâng cao năng su ất và cu ộc s ống c ủa m ọi ng ười b ằng
việc cung cấp những sản phẩm an toàn, dễ sử dụng. Tính quan trọng trong thi ết k ế đi ện tho ại
của Nokia là dễ sử dụng: bề mặt sản phẩm thì dễ định hướng, các phím số thì d ễ sử d ụng, và
kích cỡ, hình dáng thì tiện nghi và phù hợp – tất c ả đã làm tăng sự tín nhi ệm c ủa khách hàng
dành cho Nokia như là một thương hiệu.
Ở mỗi thị trường, mỗi đối tượng khách hàng, Nokia đều có những sản phẩm tương
ứng. Những sản phẩm này hầu hết đều có đủ những chức năng c ần thiết, và h ơn c ả, t ất c ả
những tính năng này đều rất thân thiện với người dùng, có lẽ đây là điều tạo nên thành công
của Nokia. Mỗi một sản phẩm Nokia mới xuất hiện, gần như đó là m ột cu ộc cách m ạng th ực
sự, tạo nên một trào lưu trong cộng đồng người sử dụng ĐTDĐ.
Điện thoại Nokia là sản phẩm đầu tiên có những đặc tính như: nh ắn tin, k ết n ối v ới
dịch vụ thông tin trên Internet và bao gồm c ả quay phim đa chức năng. Ngày nay, Nokia đang
dẫn đầu về sự thay đổi trong thế hệ thứ ba của chức năng đi ện tho ại di đ ộng, đi ều này đã
được chứng minh bằng dòng sêri Nokia máy tính truyền thông đ ạt hi ệu qu ả cao, đem đ ến các
dịch vụ di động bao gồm: internet, âm nhạc di động, và cả quay phim hình ảnh, email và game.
Nokia tập trung cung cấp những thiết bị và gi ải pháp tốt cho th ị tr ường b ằng cách
tăng cường hơn nữa những mối quan hệ chiến lược với những nhà cung c ấp công ngh ệ dành
cho doanh nghiệp hàng đầu. Nokia công bố kế hoạch ngưng phát triển ho ặc ti ếp th ị các gi ải
pháp di động dành cho kinh doanh “sau bức tường lửa” riêng của mình.
Những công nghệ và kinh nghiệm phù hợp sẽ được chuyển sang dịch vụ 'push email'
tiêu dùng mới của Nokia. Trong thời gian tới, Nokia dự đ ịnh thi ết l ập các gi ải pháp dành cho
doanh nghiệp bằng cách kết hợp các thiết bị và ứng dụng c ủa Nokia v ới nh ững gi ải pháp ph ần
mềm từ những nhà cung cấp hàng đầu dành cho doanh nghiệp như Microsoft, IBM, Cisco.
Nokia khá thành công trong việc tạo dựng thương hiệu qua vi ệc đ ưa vào Vi ệt Nam
những mẫu điện thoại phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Hãng đã chinh ph ục đ ược
khách hàng nhờ vào việc đưa ra nhiều sản phẩm thân thiện, dễ sử dụng, dễ sửa chữa, linh ki ện
dễ thay
Điện thoại Nokia dòng Eseries cũng được mong chờ xuất hi ện trên thị tr ường vào
năm 2006, với những giải pháp được tận dụng như email di động dành cho doanh nhân.
Các dòng sản phẩm điện thoại chính:
* Dòng kết nối (Connect)
* Dòng cuộc sống (Live)
* Dòng khám phá (Explore)
* Dòng Thành Đạt (Achieve)

1987: Nokia Mobira Cityman 900-điện thoại di động truyền thống đầu tiên đ ược ra
đời.
1994: Sêri Nokia 2100 là các điện thoại di động kĩ thuật số đầu tiên ra đời, để gửi dữ
liệu, fax và SMS(tin nhắn nhanh).
2001: Điện thoại Nokia quay phim đầu tiên – Nokia 7650 được cho ra mắt.
2004: Nokia giới thiệu bộ sưu tập ba điện thoại đầu tiên.
2005: Nokia với dịch vụ 3G đầu tiên được cho ra mắt thị trường– Nokia 6630.
2005: Nokia Nseries được ra mắt – đại diện cho công nghệ hiện đại. Cũng trong năm
này, Nokia cho ra mắt dịch vụ di động – cho phép phát sóng các ch ương trình truy ền hình di
động trên điện thoại Nokia.
2006: Nokia N91 – thiết bị di động đầu tiên với m ột ổ cứng cho phép l ưu tr ữ 3000
bài hát – được tung ra ở Anh.
Một trong những sản phẩm nổi bật là thi ết bị m ới 3G - Nokia 6280, m ở r ộng thêm
danh mục các thiết bị 3G của Nokia,
Nokia cũng dẫn đầu trên thị trường về lĩnh vực âm nhạc di đ ộng- đi ện tho ại di
động, dẫn đầu là điện thoại N91, với khả năng chứa 3000 bài hát.Trong năm 2005, Nokia đã bán
được hơn 45 triệu điện thoại di động có gắn máy nghe nhạc kĩ thu ật số đa chức năng,đi ều này
làm cho Nokia trở thành nhà sản xuất lớn nhất toàn c ầu về thi ết b ị nghe nh ạc kĩ thu ật s ố. Ngày
nay, Nokia đang dẫn đầu về sự thay đổi trong thế hệ thứ ba c ủa chức năng đi ện tho ại di đ ộng,
điều này đã được chứng minh bằng dòng sêri Nokia máy tính truyền thông đạt hi ệu qu ả cao,
đem đến các dịch vụ di động bao gồm: internet, âm nhạc di động, và c ả quay phim hình ảnh,
email và game.
Sau đó, Nokia đã giới thiệu các nắp di động có màu sắc đa d ạng và l ập t ức đi ện
thoại di động trở thành một sản phẩm thời trang.Tiếng tăm của Nokia v ề thi ết k ế bi ểu t ượng
được biểu hiện với hai bộ sưu tập thời trang (Fashion Collections)Dòng sản phẩm định hướng của Nokia

Điện thoại 'định hướng' của Nokia Phiên bản Nokia 5800 Navigation với khả năng
tìm địa điểm, chỉ dẫn hướng đi nhằm tránh đường tắc, đ ường ngược chi ều b ằng hình ảnh và
giọng nói... sẽ được đưa ra thị trường trong quý III. Trên màn hình c ảm ứng 3,2 inch c ủa máy,
người sử dụng có thể truy cập vào phần mềm Ovi Maps, một bản đồ khu vực đầy đủ với khả
năng phóng to thu nhỏ. Với tính năng này, người lái xe và đi b ộ s ẽ không còn b ối r ối n ếu ch ẳng
may bị lạc đường.
Ngoài ra, Nokia đã tài trợ cho tuần lễ thời trang Luân Đôn từ năm 1999 đ ến 2004 và
cộng tác với các nhà thiết kế thời trang như: Kenzo, Louis Vuitton và Donatella Versace. Năm
2006, hãng Nokia tại Anh đã cộng tác với công ty tổ chức âm nh ạc hàng đ ầu th ế gi ới, Live
Nation. Năm 2006 cũng là năm mà Nokia tài trợ cho chương trình năm th ứ ba “X-Factor c ủa ITV
– một chương trình đặt ra thử thách cho các nhân tố âm nhạc v ới nh ững gíam kh ảo n ổi ti ếng
như Simon Cowell, Sharon Osbourne và Louis Walsh.


ĐỐI THỦ CẠNH TRANH:
Nokia đã bỏ lại đằng sau nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ đ ến t ừ các c ường qu ốc
công nghệ là Mỹ (Motorola), Đức (Siemens), Nhật (Sony) để tr ở thành th ương hi ệu đ ược ưa
chuộng nhất thế giới. Tại thị trường Việt Nam, Nokia đã chiếm được vị trí số 1, th ế chân hai
"cựu đại gia" Ericsson và Motorola.
Từ những chiếc điện thoại giá 750 USD kiểu cách, được tích h ợp h ệ th ống đ ịnh v ị
toàn cầu cho tới những chiếc điện thoại cơ bản giá chỉ 45 USD với màn hình đen tr ắng, Nokia
đã làm bão hòa thị trường điện thoại di động theo cách mà cả Motorola hay bất kỳ m ột đ ối th ủ
cạnh tranh nào khác không thể bắt chước nổi. Chuỗi sản phẩm đáng n ể bao gồm kho ảng 100
mẫu của Nokia chỉ là một trong số nhiều lý do tại sao h ơn 1/3 s ố đi ện tho ại di đ ộng trên th ế
giới hiện nay có xuất xứ từ Espoo, ngoại ô thủ đô Helsinki của Ph ần Lan, n ơi đ ặt đ ại b ản
doanh của Nokia.
Chắc chắn không đối thủ nào có thể cạnh tranh với ngôi v ị s ố 1 c ủa Nokia. Th ống
kê cho thấy, hãng điện thoại Phần Lan này đạt doanh số 134 tri ệu chi ếc đi ện tho ại vào quý
4/2007.
Các đối thủ theo sau Nokia đang bám đuổi nhau rất sát nút. Cũng trong quý 4 năm ngoái,
Samsung đạt doanh số 46 triệu điện thoại, tiếp đó là Motorola với 41 tri ệu chi ếc, Sony Ericsson
với 31 triệu chiếc, và LG với 24 triệu chiếc.
Nokia đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng các hệ thống phân phối và m ạng
lưới bán lẻ tại các nước đang phát triển. Nhờ vậy, đây là hãng điện tho ại di đ ộng s ố m ột ở
Trung Quốc, Ấn Độ và đang tăng trưởng m ạnh ở châu Phi, th ị tr ường h ứa h ẹn s ẽ phát tri ển
mạnh trong thời gian tới. Trong khi đó, sản phẩm đi ện thoại di đ ộng giá rẻ c ủa Motorola cho
thị trường Ấn Độ đã thất bại, mặc dù có giá chỉ 35 USD. M ột ph ần d ẫn đ ến th ất b ại là do
những chức năng hạn chế của chiếc điện thoại này không thể thu hút đ ược các khách hàng
tiềm năng.
Đây không phải là lần đầu tiên một đối thủ c ạnh tranh thách th ức Nokia. Chi ếc
Chocolate của LG hoặc những chiếc điện thoại cầm tay siêu mỏng của Samsung cũng đã làm
các nhà lãnh đạo của Nokia đau đầu.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, vị trí của Samsung là khá vững nh ờ hãng đang
tích cực tiến vào thị trường châu Âu và các thị trường đang n ổi lên, tập trung nhi ều h ơn vào
nghiên cứu người tiêu dùng và áp dụng phổ biến hệ điều hành m ở như Windows Mobile,
Symbian và Android của Google. Không ít người cho rằng, Samsung đã bi ến nh ững đi ểm y ếu
của Motorola thành những điểm mạnh của mình.
Dòng sản phẩm của SamSung

Điểm yếu “chết người” của Motorola, không gì khác, chính là nh ững chi ếc đi ện
thoại mà hãng sản xuất ra. Từ sau chiếc Razr được tung ra vào năm 2004 đến nay, Motorola
vẫn chưa thể có một chiếc điện thoại nào thành công như thế. Hãng cũng đã n ỗ l ực đ ể giành
chiếc “vương miện” dành cho “vua” điện thoại giá rẻ Nokia, nhưng bất thành.
Dòng sản phẩm Razr của motorola

Ở tình trạng hiện nay, thậm chí nếu có liên kết với hãng sản xuất thiết bị viễn thông
Trung Quốc ZTE cũng khó có thể đưa Motorola trở lại với vị trí số 2. Với thị phần 1,2% trên th ị
trường điện thoại di động toàn cầu, ZTE xem ra quá nhỏ bé. Có vẻ như LG và Sony Ericsson sẽ
được lợi nhiều từ thế yếu của Motorola. Cả hai đều có những thế mạnh riêng của mình.
Là liên doanh giữa hãng Sony của Nhật và hãng Ericsson c ủa Th ụy Đi ển, Sony
Ericsson đã áp dụng mạnh mẽ công nghệ nghe nhạc của Sony Walkman và công nghệ chụp ảnh
của Cybershot vào những chiếc điện thoại của mình. Thế mạnh của Sony Ericsson là bi ết đánh
bóng thương hiệu và có nhiều sản phẩm sử dụng công nghệ GSM, loại công ngh ệ hi ện ph ổ
biến nhất trong lĩnh vực điện thoại di động trên thế giới.
Như những chiếc điện thoại không hề rẻ của Sony Ericsson, mức giá từ 800 - 1.000
USD/chiếc thì điện thoại này quá đắt để có thể được tiêu thụ rộng rãi, s ẽ khi ến hãng d ễ b ị t ổn
thương hơn trong trường hợp suy thoái kinh tế. Vừa qua, hãng đã h ạ m ạnh m ức d ự báo doanh
số quý 1 của hãng, trong đó có đề cập tới doanh số ảm đạm c ủa các lo ại s ản ph ẩm t ầm trung
và cao cấp tại thị trường châu Âu.
Các nhà phân tích cũng đang tỏ thái độ hoài nghi về mức động thành công của chi ếc
XPeria X1 rất bắt mắt của hãng sắp tung ra vào n ửa sau của năm nay. Với m ức giá t ừ 800 -
1.000 USD/chiếc theo như quảng cáo của Sony Ericsson, chi ếc điện thoại này quá đắt đ ể có
thể được tiêu thụ rộng rãi. Và như thế, LG sẽ càng có cơ hội để thu hẹp khoảng cách.
Vào những năm 1990, Motorola có một giai đo ạn thụt lùi và phải m ất 7 - 8 năm đ ể
phục hồi thị phần. Trong khi đó, Nokia m ất thị phần vào năm 2005 nhưng ch ỉ 3 năm sau hãng
này
đã lấy lại được những gì đã mất. Bởi vậy, có lẽ Motorola phải m ất ít nhất 5 năm n ữa đ ể thay
đổi tình hình.
Theo số liệu của hãng nghiên cứu Gartner, doanh số của các lo ại đi ện tho ại thông
minh cao cấp, có chức năng tương tự như máy tính đã tăng 27% trong quý 2 năm nay, so v ới
mức giảm doanh số 6% trên thị trường di động nói chung. Cũng theo Gartner, th ị phần c ủa
Apple trên phân khúc thị trường điện thoại thông minh trong quý 2 đã tăng lên mức 13%, từ mức
3% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thị phần của Nokia giảm từ 47% về 45%
Nokia dường như đang muốn nhắc cả thế giới rằng, họ là kẻ th ống tr ị trong làng
sản xuất điện thoại di động, chứ không phải Apple . Để phản công lại iPhone của Apple và
Blackberry của RIM, Nokia tuyên bố kế hoạch ra mắt 3 chiếc smartphone mới có màn hình c ảm
ứng, một chiếc Netbook cơ động và hợp tác với Microsoft để tích hợp Office trên các thi ết b ị
của hãng.
Chiếc iphone 3GS của Apple

Trong số những câu trả lời đã được đưa ra c ủa Nokia nh ằm vào Apple là chi ếc
netbook có tên Booklet 3G ra mắt hôm 24/8 vừa rồi. Chi ếc netbook này cũng là “l ời c ảnh báo”
của Nokia đối với các nhà sản xuất máy tính như Acer và Dell v ốn cũng đang dòm ngó th ị
trường điện thoại di động. Tuy vậy, hơn hết, Booklet 3G được coi là “đòn ph ủ đ ầu” dành cho
chiếc netbook dạng bảng (tablet) của Apple mà giới công nghệ đang đ ồn đoán t ừ nhi ều tháng
nay. Một động thái nữa của Nokia để đáp trả Apple là chiếc điện thoại màn hình cảm ứng 5230
ra mắt hôm 258. Thiết bị này đem đến hàng loạt ch ức năng c ủa m ột chi ếc đi ện tho ại thông
minh như định vị GPS, lưu trữ nhạc cho 33h chơi, khả năng k ết n ối các d ịch v ụ Internet nh ư
Facebook. Trong khi đó, giá của Nokia 5230 chỉ 210 USD.
Ngoài ra Nokia mới sản xuất thêm dòng sản phẩm N97 là điện tho ại c ảm ứng hỗ trợ
mạng 3G và Wi-Fi, được tích hợp camera 5 megapixel, b ộ nh ớ 32GB. N97 đ ược đánh giá là đ ối
thủ thực sự của điện thoại iPhone 3GS của Apple.
Theo Martin Garner, Giám đốc phụ trách bộ phận viễn thông không dây c ủa công ty
nghiên cứu thị trường Ovum ở London nói: “Có thể chi ếc iPhone sẽ rất thành công. Nh ưng li ệu
iPhone có thể hạ bệ Nokia? Tôi không nghĩ là như vậy.”
Và để chứng minh sức mạnh của mình, vừa qua Nokia còn tuyên b ố d ự đ ịnh s ẽ cung
cấp dịch vụ ngân hàng cơ bản cho người sử dụng điện thoại di đ ộng. Theo Nokia, trên th ế gi ới
hiện có khoảng 4 tỷ người dùng di động, nhưng chỉ có kho ảng 1,6 t ỷ người có tài kho ản ngân
hàng. Dịch vụ chuyển tiền trên di động hiện đã có m ặt và phát tri ển m ạnh t ại các n ước châu
Phi như Kenya.
Và với ưu thế về hệ thống phân phối, sản xuất và thị trường, Nokia vẫn v ượt lên.
Các đối thủ của Nokia cần phải có nhiều chiếc điện thoại tuyệt hảo hơn nữa m ới có th ể đe
dọa được vị trí thống lĩnh của hãng này.
Tuy nhiên, Nokia không phải là không có những điểm yếu. Dòng đi ện tho ại E-series
tương thích e-mail nhắm vào thị trường doanh nghiệp của hãng đang bị các đ ối th ủ khác như
BlackBerry của Research In Motion dẫn trước và không đem lại lợi nhuận. Liên doanh gi ữa
Nokia và Siemens cũng đang bị đối thủ Thụy Điển vượt xa trên thị trường hạ tầng viễn thông.


Chiến lược Mareting
Ngày nay, ngay cả các tập đoàn đa quốc gia có ti ềm lực tài chính v ững m ạnh, cũng
phải tìm mọi cách để tiết giảm ngân sách tiếp thị mà vẫn đạt được hi ệu quả mong đ ợi. Nokia
cũng triển khai một chiêu thức để đạt được mục tiêu ấy.
Chiêu tiếp thị mới của Nokia: Sử dụng Marketing trực tuyến
"Người khổng lồ Phần Lan" Nokia gần đây cũng đang dùng công c ụ trên cho m ột s ố
chiến lược marketing của mình, đặc biệt là các sản phẩm có tính năng web m ạnh nh ư: đ ưa lên
mạng 2 video clip vui nhộn, hài hước, thú vị và gây tò mò. Video clip th ứ nh ất là c ảnh m ột
chàng trai đến buổi hẹn với cô bạn gái qua m ạng tại m ột quán cà phê nh ưng l ại không bi ết làm
cách nào thể phân biệt được đâu là cô gái mình c ần tìm trong vô s ố các cô gái khác trong quán
đó. Video clip thứ hai là cảnh một giám đốc trên đường đến buổi hẹn gặp đ ối tác thì b ị k ẹt xe,
trong khi phải gửi gấp tài liệu hợp đồng quan trọng đến đối tác n ếu không công ty s ẽ b ị phá
sản... Kèm theo hai video clip này, Nokia đưa ra lời thách đố v ới gi ải th ưởng là nh ững chi ếc
điện thoại di động đời mới.
Hai video clip này nằm trong giai đoạn 2 c ủa chi ến d ịch ti ếp th ị cho E75 và các dòng
E-series khác của Nokia. Và ở giai đoạn 1 (trước khi E75 đ ược tung ra vào tháng 4.2009), Nokia
tổ chức chương trình đã ngại kết nối những người làm kinh doanh của các công ty đa qu ốc gia,
lồng ghép vào đó một phần thông điệp về vai trò của email trên điện thoại di động.
Theo các chuyên gia, chiêu thức tiếp thị trải nghiệm qua việc tạo lập video clip tình
huống, phát tán qua mạng, thu hút cộng đồng không phải là mới. Honda đã làm sự kiện tặng trái
tim áo trên Facebook nhân ngày lễ tình nhân.
Các chuyên gia trong nghề marketing thì với hàng lo ạt các ho ạt đ ộng digital marketing
đã thành công trước đây như Digital Playzone, Music Face và gần đây nh ất là 2 video clip trên
mạng thu hút được sự chú ý và đón nhận n ồng nhi ệt c ủa hàng trăm l ượt ng ười xem, Nokia đã
không những đi tiên phong trong việc khai thác các công cụ marketing mới mà còn ch ứng t ỏ s ự
nhanh nhạy trong việc giải bài toán "chi phí thấp, hiệu quả cao, sức lan tỏa m ạnh và c ực kỳ
thuận lợi" trong thời đại kinh tế suy thoái như hiện nay.
Mặt khác, bằng việc sử dụng công cụ trực tuyến, internet, Nokia còn khéo léo xây
dựng hình ảnh của mình như một công ty công nghệ và dịch vụ internet bên c ạnh hình ảnh nhà
sản xuất điện thoại di động truyền thống.
Ở Nokia, chiến dịch được nâng lên một bước khi tạo tương tác hai chi ều v ới c ộng
đồng thông qua tình huống “nêu vấn đề” và “tìm gi ải pháp”. Đây là cách làm tăng đ ộ c ảm xúc
cho người tham gia.
NHƯỢC ĐIỂM : Một số dòng sản phẩm của Nokia.
* E71: Hay bị treo máy , tự sập nguồn. Nút Left Selection & Home Menu không ho ạt
động, Vỏ và màn hình rất dễ để lại vân tay, đôi khi còn có cảm giác hơi trơn trượt, Email không
hỗ trợ HTML.
Giá khoảng : 5.940.000 Đ -- 7.690.000 Đ• N97 : Không tặng kèm thẻ nhớ và cable TV-out.Màn hình c ảm ứng đi ện
trở (đơn điểm). Đèn Flash thường chưa hỗ trợ sáng tốt cho ch ụp ảnh
trong điều kiện thiếu sáng. Tốc độ bộ vi xử lý thấp.Chưa hỗ trợ N-gage
Game.Loa ngoài chất lượng thấp.


jkkjjjj
* N79: thiết kế dành cho nữ nhưng phong cách của nam . Thể hiện sự mạnh mẽ qua
góc cạnh vuông vức và màu đen sang trọng và nữ tính ở v ỏ nhi ều màu s ắc. Nh ược đi ểm n ằm ở
bàn phím thiết kế dạng chìm từ phím số cho đến các phím chức năng. Đ ộ nh ạy c ủa các phím
lại không cao, dẫn đến việc khó khăn trong việc nhập liệu. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của
máy. Hai loa ngoài cho âm lượng nhỏ, vỏ sau không ch ắc chắn và khá ọp ẹp, t ừng x ảy ra v ới
N78.
N79


Điểm mạnh và yếu của công ty
Nokia:
Điểm mạnh nhất của hãng phải nói đến chiến lược và bề dầy Marketing của hãng,
chuyên nghiệp đến từng poster nhỏ. Luôn lắng nghe và đánh giá nhu c ầu c ủa khách hàng, đ ể
đưa ra những phân khúc khác nhau phục vụ các tầng lớp. Do vậy Sp của hãng luôn thích hợp và
thân thiện với từng khách hàng, tiếp theo đó công nghệ luôn đ ược chú tr ọng và ứng d ụng đi
trước các hãng khác.
Hiện Nokia đang kiểm soát 39% thị trường điện thoại toàn cầu nên có thể tận dụng
được gần như triệt để được những ưu thế nhờ quy mô mà có.
Mặc dù không thực sự nổi bật ở thị trường Bắc Mỹ, Nokia đang th ống lĩnh nh ững th ị tr ường
mới nổi như châu Phi, Ấn Độ và Trung Quốc - những thị trường sẽ có đóng góp l ớn vào s ự tăng
trưởng trong tương lai của ngành công nghiệp đi ện thoại di động.
Mặt khác, Nokia đã rất khôn ngoan khi đầu tư vào lĩnh vực n ội dung cho đi ện tho ại di
động bằng cách cho ra đời trang web dịch vụ trên m ạng có tên là Ovi. Trong khi đó, Nokia cũng
được coi là hãng điện thoại có sản phẩm đa dạng nhất, từ những sản ph ẩm c ực bình dân nh ư
Nokia1200 tới những sản phẩm siêu cao cấpnhư N97.
Những thế mạnh này đã giúp Nokia rũ sạch mọi nỗi lo về khả năng tăng tr ưởng ch ậm l ại c ủa
thị trường điện thoại di động toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng, Nokia luôn đi đầu trong m ọi
lĩnh vực, từ phát triển thương hiệu, sản phẩm tới phân phối, và khoảng cách gi ữa Nokia và các
đối thủ luôn là 2 - 3 năm phát triển.
Sức mạnh đó c ủa Nokia đã chia top 5 nhà s ản xu ất hàng đ ầu thành 2 h ạng. H ạng th ứ
nhất chỉ có Nokia, và hạng hai bao gồm 4 hãng còn lại. Samsung ch ỉ chi ếm th ị phần 14% và thi
thoảng vẫn gây chú ý bằng cách tung ra những chiếc điện thoại bóng bẩy.
Doanh số:
Nokia đã nắm 40% thị trường di động toàn
cầu
Có lẽ, ấn tượng nhất là việc Nokia đã thành công trong vi ệc chuyển sang s ản xu ất
các mẫu điện thoại giá rẻ trong khi vẫn duy trì được tỷ su ất l ợi nhuận cao. M ức l ợi nhu ận trên
thị trường điện thoại bình dân của hãng trong quý 1 năm nay là 16,8%, giảm nhẹ so với mức
18,5% cùng kỳ năm ngoái. Còn bộ phận sản xuất thiết bị đa phương tiện cao cấp của Nokia có
tỷ suất lợi nhuận lên tới 18,8%.
Nokia thu lợi nhuận lớn từ thị trường cấp thấp vì chuỗi cung cấp và h ệ th ống s ản
xuất của hãng hoạt động cực kỳ hiệu quả. Hãng cũng duy trì đ ược sự ki ểm soát đ ối v ới chi phí
thông qua việc sử dụng chung linh kiện giữa các thiết bị và thiết kế những mẫu điện tho ại có ít
linh kiện hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Và Nokia liên tục gặp những bước thuận lợi: Doanh số bán hàng hàng năm tăng liên
tục, nhất là giai đoạn 1997-2000; năm sau tăng gấp đôi so với năm tr ước. Đây chính là th ời
điểm đánh dấu sự thành công vượt bậc của Nokia, giúp nhà sản xu ất Ph ần Lan này tr ở thành
tập đoàn số 1 trên thị trường ĐTDĐ. Năm 1998, Nokia bán 40,8 tri ệu điện tho ại c ầm tay, chi ếm
phần lớn trên tổng doanh số bán ra trên toàn th ế gi ới lúc đó là 163 tri ệu chi ếc và đ ạt 13,32 t ỷ
Euro. Tháng 12 năm 1998, Jorma Ollila tuyên bố Nokia kỷ niệm con số 100 triệu máy.
Nokia đã tăng trưởng liên tục và năm 1999 đánh dấu sự phát tri ển v ượt bậc h ơn n ữa
của hãng khi doanh số tăng 48% đạt 19,77 tỉ Euro. Năm 2000 là năm bùng n ổ: doanh s ố bán ra
đạt tới 30,37 tỷ Euro trước khi đồ thị tăng trưởng suy gi ảm. Năm 2001, doanh s ố ch ững l ại: ch ỉ
đạt 31,19 tỉ Euro. Năm 2002, Nokia công bố doanh số gi ảm 4% và ti ếp t ục gi ảm 2% năm 2003.
Trong quý 1/2007, lợi nhu ận thu ần c ủa hãng là 1,3 t ỷ USD trong khi doanh thu là
13,4 tỷ USD. Nokia thu lợi nhuận lớn từ thị trường cấp thấp vì chuỗi cung c ấp và hệ thống sản
xuất của hãng hoạt động cực kỳ hiệu quả. Hãng cũng duy trì đ ược sự ki ểm soát đ ối v ới chi phí
thông qua việc sử dụng chung linh kiện giữa các thiết bị và thiết kế những mẫu điện tho ại có ít
linh kiện hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Thống kê cho thấy, hãng điện thoại Phần Lan này đạt doanh số 134 tri ệu chi ếc đi ện
thoại vào quý 4/2007. Nokia đang kiểm soát 39% thị trường điện tho ại toàn c ầu nên có th ể t ận
dụng được gần như triệt để được những ưu thế nhờ quy mô mà có.
Bảng thống kê thị phần của các hãng điện thoại quý4 2007,2008.

Tháng 12/2008 Nokia đã mở văn phòng đại diện ở 16 nước với 39,350 người nghiên
cứu và phát triển khoảng 31% tổng số nhân công. Lợi nhuân quý IV/08 của Nokia cũng giam
̣ ̉
69% do nhu câu, đăc biêt ở cac thị trường mới nôi giam. Lợi nhuân rong cua Nokia trong 3 thang
̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ́
tinh đên 31/12/2008 giam 576 triêu euro (751 triêu USD). Doanh sô ́ giam 19% con 12,66 tỷ euro,
́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀
thâp hơn so với dự bao 13 tỷ euro do nhu câu điên thoai di đông giam manh. Sô ́ điên thoai ban ra
́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́
trong quý giam 15% con 113,1 triêu sản phẩm.
̉ ̀ ̣

Quí I/2009 là thời gian tồi tệ nhất mà Nokia từng trải qua với doanh thu giảm mức k ỉ
lục lên đến 90% so với cùng kì năm ngoái. Nokia chỉ “ki ếm” đ ược 161 tri ệu USD trong 4 tháng
đầu năm 2009, trong khi đó cùng thời điểm này vào năm ngoái doanh thu c ủa Nokia đạt m ức 1,6
tỷ USD. Cũng theo tiết lộ từ phía Nokia cho biết thì tổng c ộng trong quí I/2009 hãng di đ ộng
lớn nhất thế giới chỉ tiêu thụ hết 93 triệu sản phẩm trên toàn th ế gi ới, gi ảm 19% t ừ m ức 115
triệu sản phẩm cùng kì 2008.Chỉ tính riêng trên thị trường di đ ộng doanh s ố Nokia đã gi ảm t ừ
33% xuống còn 8,17%, tính trên những lĩnh vực kinh doanh khác c ủa Nokia, th ị tr ường di đ ộng
cũng “góp phần” làm giảm doanh số từ mức 16,8% xuống còn 12,2%.
Trong quý II/09 vừa qua, nhà hãng chiếm thị phần trên thị trường di đ ộng lên đ ến
khoảng 38% (so với thị phần 37% vào cuối quý I/2009) và thị phần di động thông minh trên th ị
trường này ước tính là khoảng 41%.


Kết quả:
Kêt quả 1 - 10 trong khoang 275.000.000 cho nokia. (0,06 giây)
́ ̉
Nokia đã bỏ lại đằng sau nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ đ ến t ừ các c ường qu ốc
công nghệ là Mỹ (Motorola), Đức (Siemens), Nhật (Sony) để tr ở thành th ương hi ệu đ ược ưa
chuộng nhất thế giới. Thị phần của Nokia trong năm 2006 chiếm 36% doanh s ố toàn c ầu (tính
đến hết quý 3/2006) tăng 4% so với năm trước. Tại Vi ệt Nam, Nokia là 1 trong 10 th ương hi ệu
thành công nhất. Đó là những con số chứng minh cho vị trí số 1 hiện nay của Nokia về cung cấp
thiết bị di động. Và đằng sau sự thành công của Nokia, sau những dòng sản ph ẩm đ ược xu ất
xưởng là những câu chuyện dài, những con số đầy thú vị.
NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI

Nokia đã chiếm được tình cảm của khách hàng, cả người trong cuộc và các phóng
viên gần đây Nokia đã giành được giải thưởng cao nhất của tạp chí Mobile News, đó là gi ải
thưởng “Nhà sản xuất của năm” hai năm liên tiếp, giải thưởng dành cho các thi ết b ị tốt nh ất
như giải thưởng Di động truyền thông Châu Âu dành cho Nokia N90 do EISA(Hi ệp h ội âm
thanh và hình ảnh Châu Âu) trao tặng, cùng với giải thưởng dành cho chiến d ịch qu ảng cáo nh ư
giải thưởng dành cho chiến lược Martketing đạt hiệu quả nhất dành cho bộ sưu tập thời trang
Nokia.
Trang tin chính thức tại Việt Nam là Nokia.com.vn
Nokia có một Phong cách Nokia (Nokia Way) đặc biệt dựa trên bốn
giá trị then chốt
. * Sự hài lòng của khách hàng - Chúng tôi tôn tr ọng và chăm lo cho khách hàng, làm
việc với họ trên tinh thần hợp tác để thỏa mãn nhu cầu của họ và mang l ại cho h ọ giá tr ị d ịch
vụ tốt nhất có thể được
* Tôn trọng cá nhân - Chúng tôi xem con người như những cá nhân cho dù h ọ là
nhân viên, khách hàng hay đối tác kinh doanh. Điều này có nghĩa là s ự tin t ưởng, c ởi m ở, s ự
công bằng và tiếp nhận, ngay cả sự hoan nghênh tính đa dạng – là nh ững đi ều hi ển nhiên.
* Thành tựu - Chúng tôi đã đ ạt đ ược các k ết qu ả kinh doanh này vì các nhân viên
Nokia quen thuộc với những mục tiêu riêng được xác định rõ ràng cũng như những mục tiêu của
toàn công ty. Vị trí dẫn đầu ngành của chúng tôi bắt ngu ồn t ừ lòng cam đ ảm, tính sáng t ạo và
mong muốn học hỏi không ngừng của từng cá nhân.
* Học hỏi không ngừng cho phép m ọi ng ười t ại Nokia luôn t ự mình phát tri ển và
tìm ra những phương pháp nâng cao năng lực hoạt động c ủa mình. Và nh ững gì đúng v ới t ừng
cá nhân thì cũng đúng với toàn bộ công ty. Chúng tôi nhận thức rõ những c ạm b ẫy c ủa s ự t ự
mãn và cam kết giữ cho tâm trí của mình cởi mở và học hỏi những ti ến b ộ m ới – ở b ất c ứ n ơi
đâu.
Thành công lâu dài của Nokia không bởi vì do sản phẩm của mình – bên cạnh đó,
chiến lược marketing thực tiễn, đổi mới và mang tính tương tác cũng đóng vai trò quan tr ọng và
Nokia tiếp tục trao đổi với người tiêu dùng của mình với một cách đầy xúc cảm – sử dụng hoạt
động tài trợ để mang lại giá trị cho khách hàng, và tạo ra sự khát khao cho th ương hi ệu c ủa
mình.

Mười bí quyết thành công của Nokia

- Biết tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực chủ yếu
- Quyết đoán, mạnh mẽ trong quản lý, điều hành
- Hiện diện khắp nơi trên toàn cầu
- Hài hoà tối ưu giữa kỹ thuật và hình thức
- Phản ứng nhanh nhạy kịp thời trên thị trường
- Duy trì được bản sắc, nguồn gốc
- Chú trọng đầu tư cho nghiên cứu phát triển
- Xây dựng được vǎn hoá doanh nghiệp riêng
- Tạo được vai trò, ảnh hưởng tới thị hiếu
- Gia tǎng được giá trị doanh nghiệp
Liên hệ về truyền thông:
Nokia Email: press.services@nokia.com
www.nokia.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản