Bài thuyết trình hộp số

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
262
lượt xem
123
download

Bài thuyết trình hộp số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính số 4 Bánh răng bị động số 1 Trục thứ cấp Bánh răng trung gian Ống trượt và vành trượt thứ nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình hộp số

 1. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄP SOÁ Bánh răng Trục sơ cấp số lùi Từ động cơ Bánh răng chủ động chính (số 4) Bánh răng trung gian Bánh răng TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM trung gian số lùi
 2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘP SỐ Chuyển sang số trung gian Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính Bánh răng trung gian TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 3. 2) CHUYỂN SANG SỐ 1 Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính số 4 Bánh răng trung gian Bánh răng bị động số 1 Ống trượt và vành trượt thứ nhất Trục thứ cấp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 4. 3) CHUYỂN SANG SỐ 2 Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính số 4 Bánh răng trung gian Bánh răng bị động số 2 Ống trượt và vành trượt thứ nhất Trục thứ cấp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 5. 4) CHUYỂN SANG SỐ 3 Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính số 4 Bánh răng trung gian Bánh răng bị động số 3 Ống trượt và vành trượt thứ hai Trục thứ cấp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 6. 5) CHUYỂN SANG SỐ 4 Trục sơ cấp Bánh răng chủ động số 4 Ống trượt và vành trượt thứ hai Trục thứ cấp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 7. 6) CHUYỂN SANG SỐ 5 Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính số 4 Bánh răng trung gian Ống trượt và vành trượt thứ 3 Bánh răng trung gian số 5 Bánh răng số 5 Trục thứ cấp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 8. 7) CHUYỂN SANG SỐ LÙI Trục sơ cấp Bánh răng chủ động chính số 4 Bánh răng trung gian Bánh răng trung gian số lùi Bánh răng số lùi Trục thứ cấp TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 9. BOÄ ÑOÀNG TOÁC CUÛA HOÄP SOÁ TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 10. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ ÑOÀNG TOÁC TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
 11. CÔ CAÁU SANG SOÁ (TRANSMISSION) TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
Đồng bộ tài khoản