Bài thuyết trình môn Quản trị văn phòng đề tài: Quản trị thông tin

Chia sẻ: steelland_cc2010

Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin chưa được cấu trúc.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình môn Quản trị văn phòng đề tài: Quản trị thông tin

Bài thuyết 
trình
Môn Quản 
trị văn 
phòng


LOGO
www.themegallery.comA.Lý thuyết

Khái niệm Quản trị thông tin

Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng
các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp,
tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ
biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông
tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm
cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin
chưa được cấu trúc.


Company Logo
www.themegallery.comQuản trị thông tin

Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển
Đặc điểm


Thông tin có tính tương đối


Thông tin có tính định hướng


Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin
Company Logo
www.themegallery.comVai trò của thông tin trong quản trị


Tăng thêm giá trị các dịch vụ cung cấp tới khách hàng.

Nhanh chóng xử lý công việc được giao, giải quyết công việc
khoa học và hiệu quả.

Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động;

Giảm chi phí trong quá trình họat động và cung cấp dịch vụ;

Đổi mới quá trình họat động trong nội bộ và cung cấp dịch vụ
cho bên ngoài.


Company Logo
www.themegallery.com
Phân loại theo chức năng của thông tinPhân loại Phân loại theo xuất xứ 
của thông tin
thông tin
Phân loại thông tin theo dạng thức
 của thông tin
Company Logo
www.themegallery.com
Phân loại theo chức năng của thông tin
Company Logo
www.themegallery.comPhân loại theo xuất xứ của thông tin
Company Logo
www.themegallery.com


Phân loại thông tin theo dạng thức của thông 
tin
Company Logo
www.themegallery.com
Mục đích và yêu cầu thông tin
cho lãnh đạo
Thông tin phục vụ
Thông tin nhu cầu tổ chức
phục vụ lao động, giải
việc đề ra quyết công việc
chủ hàng ngày của
trương lãnh đạo doanh
công tác nghiệp.


Company Logo
www.themegallery.comNguyên tắc thông tin cho lãnh đạo
Company Logo
www.themegallery.comThu nhận thông tin
Thông thường thông tin được chuyển đến doanh nghiệp gồm các nguồn
Company Logo
www.themegallery.comXử lý thông tin
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.com
Phương th ức thu th ập thông 
tin tại các doan ệp
h nghi
Company Logo
www.themegallery.comCác dạng thông tin đối với DN hiện nay
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.com


Quản trị nguồn “Thông tin thứ cấp”
Company Logo
www.themegallery.comQuản trị nguồn “Thông tin sơ cấp”
Company Logo
www.themegallery.comPhương pháp thu thâp
̣
Phươg pháp quan sát

Phương pháp phỏng vấn

trực  
tiếp
qua điện 
thoại qua thư 
từ
Company Logo
www.themegallery.com
Việc thực hiện các nguyên tắc quản trị 
thông tin trong các doanh nghiệp
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.comƯu điêm
̉
 Việc thu thập đươc thưc hiên qua website, 
̣ ̣ ̣
truyền thông=> thông tin không bi han chế
̣ ̣
 Các loại thông tin thu thập được phong phú 
và đa dạng
 Chi phí xử lý và quản lý thấp hơn
 Giảm bớt lượng thông tin chảy vào doanh 
nghiệp=> các vấn đề mà doanh nghiệp cần 
giải quyết trở nên đơn giản
Company Logo
www.themegallery.com
Nhược điểm
 Các thông tin thu thập thông tin trên internet 
thì thường thiếu độ chính xác, loạn tin
 Độ tin cậy của thông tin thu nhận được 
không được cao
  Sự bảo mật trên các phần mềm máy  không 
được bảo đảm mức tối đa, các thông tin tài 
chính có thể bị tiết lộ.
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.com
 Cơ chế quản trị tốt
 Chiến lược xúc tiến áp dụng thông tin thật tốt 
và hoàn chỉnh
 Thay đổi về chiến lược khôn khéo xử lý 
những biến động thông tin
 Phải xác lập mối quan hệ thông tin hai chiều 
để có nguồn tin ổn định
 Phải đẩy mạnh việc dùng thiết bị điện tử
Company Logo
www.themegallery.com
Thanh
Kiu
4
lít – sen ­ nin


Company Logo
www.themegallery.com
LOGO
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản