Bài thuyết trình: Quản lý dựa vào cộng đồng

Chia sẻ: buithaihieu

Ngày nay phát triển và bền vững luôn đi song hành với nhau, chúng ta không chỉ quan tâm đến công nghệ kỹ thuật để tạo ra năng suất cao, phát triển vượt bậc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Quản lý dựa vào cộng đồng

Quản lý dựa vào
cộng đồng
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Thị Nhài

LOGO
www.themegallery.com
Mở đầu

 Ngày nay phát triển và bền vững luôn đi song hành với
nhau, chúng ta không chỉ quan tâm đến công ngh ệ kĩ
thuật để tạo ra năng suất cao, phát triển vượt bậc, mà
chúng ta cần phải quan tâm đến quản lý để tạo ra s ự
bền vững
 Quản lý dựa vào cộng đồng là một phương pháp mới
được áp dụng hiệu quả ở Việt Nam để quản lý, và phát
triển bền vững tài nguyên và cộng đồng con người.
www.themegallery.
Nội dung nghiên cứu


Khái niệm
1


Nguyên tắc
2


LOGO Đặc điểm
3


4 Mục tiêu

Ví dụ thực tế
5www.themegallery.
Khái niệm
1.


 Quản lý dựa vào cộng đồng là phương pháp dựa vào các
bên liên quan để thực hiện các nghiên cứu, thiết kế và
thực hiện quản lý.
 Quản lý dựa vào cộng đồng được sử dụng như một
cách để tạo tính bền vững bằng cách bao gồm tất cả các
bên liên quan trong thực tiễn quản lý. Nó cố gắng để xem
xét nhu cầu của từng thành viên để đi đến một giải pháp
tốt nhất phù hợp cho cộng đồng
www.themegallery.
Nguyên tắc
2.

 Sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế ho ạch.
 Xây dựng hiểu biết của cộng đồng về lợi ích khi tham
gia hành động
 Có tiến trình hay bước đi hợp lý không nóng vội áp đặt
 Có hình thức tổ chức hay công cụ phù hợp để người dân
có thể tam gia với vai trò ngày càng cao vào t ất c ả các
bước của tiến trình giải quyết vấn đề.
www.themegallery.
Đặc điểm
3.

 Có sự tham gia của cộng đồng.
 Cộng đồng được cung cấp quyền tự chủ ( tài chính...)
nhất định và tự quyết phù hợp.
 Hỗ trợ thiết chế( các cấp tổ chức cộng đồng đề cử
người phụ trách và xây dựng quy tắc đặc thù của họ).
 Vai trò quan trọng về mặt năng lực của cán bộ cơ
sở,chuyển giao công nghệ, huy động nguồn lực ( hỗ tr ợ
từ các chương trình và dự án bên ngoài là rất quan
trọng).
www.themegallery.
Mục tiêu
4.

 Hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng,
nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhằm cân
bằng về vật chất và tinh thần qua đó nhằm tạo chuyển biến
tích cực trong cộng đồng.
 Tạo sự bình đẳng trong tham gia của mọi nhóm xã hội:
quyền được tham gia đóng góp ý kiến,nêu lên nguyện vọng
cũng như đóng góp ý kiến, lập chính sách cho sự phát
triển…
 Tìm hiểu kiến thức về địa phương để có thể nhận được
những phản hồi nhanh từ việc thay đổi các chính sách cũng
như học hỏi thêm kinh nghiệm của các địa phương khác.


www.themegallery.
Mục tiêu
4.

 Gia tăng và phát huy sự tham gia tích cực chủ động của
người dân vì người dân được là người trực tiếp quản lý
nguồn tài nguyên của mình như vậy họ sẽ có trách nhiệm
cũng như sự am hiểu hơn về chính địa phương của mình.
 Tăng sự làm chủ của cộng đồng chính vì họ có sự am hiểu
nhất định về địa phương của minh nên họ có thể xây dựng
kế hoạch, chính sách phát triển.
 Cơ quan tổ chức sẽ là cầu nối giữa cộng đồng và xã hội =>
có thể cùng họ xây dựng thương hiệu cho vùng, cùng họ
tạo sức mạnh trong việc tiêu thụ sản phẩm có tính cạnh
tranh cao.


www.themegallery.
5. Ví dụ thực tế chứng minh

 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng, Xã Lũng
Vân.huyện Tân Lạc,tỉnh Hòa Bình: đây là xã của đồng bào
Mường sinh sống, có mô hình sử dụng nước được vận hành
và quản lý theo các phương pháp truyền thống có áp dụng
công nghệ tiên tiến. Tại xã này có 1 mó nước, xung quanh có
rừng tự nhiên. Cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ khu
rừng đồng thời xây dựng và vận hành hệ thống cấp nước lấy
từ nguồn mó nước nói trên.
www.themegallery.
5. Ví dụ thực tế chứng minh

 Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng( CBEM)
Sự thành công trong việc huy động cộng đồng thu gom
chất thải rắn tại Nhật Bản
www.themegallery.
5. Ví dụ thực tế chứng minh

 Quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng.
Quản lý và tái trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng
ở thanh Hóa.
www.themegallery.
Quản lý dựa vào cộng đồng để cộng đồng phát triển bền vững!LOGO
www.themegallery.com

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản