Bài thuyết trình "Tìm hiểu về Hệ thống CRM"

Chia sẻ: rauchanvit

CRM (Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ khách hàng) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Tìm hiểu về Hệ thống CRM"

TO GROUP 05
CRM (Customer Relationship
Management: Quản lý quan
hệ khách hàng) là một
phương pháp giúp các doanh
nghiệp tiếp cận và giao tiếp
với khách hàng một cách có
hệ thống và hiệu quả, quản
lý các thông tin của khách
hàng như thông tin về tài
khoản, nhu cầu, liên lạc…
nhằm phục vụ khách hàng
tốt hơn
Nếu KH không được đăt ở vị trí trung tâm của doanh nghiệp thì
nguy cơ thất bại khi thực hiện CRM sẽ tăng cao.
CRM có khả năng đem lại
lợi thế canh tranh


những công ty có số
Những công ty tập lượng khách hàng ít Các công ty cạnh
trung mạnh vào KH, có thể thực hiện tranh bằng chiến
có chiến lược rõ việc quản lý tốt hơn lược giá cả có thể
ràng, lợi ích mang các mối quan hệ không có được
lại là rất to lớn với khách hàng bằng những lợi ích đáng
điều kiện hệ thống việc phân bổ các kể từ CRM. Sự
CRM được tích hợp mối khách hàng cho trung thành của
với những hệ thống từng nhân viên có khách hàng dành cho
thông tin khác đang mối quan hệ thường các công ty như thế
vận hành xuyên với khách thường ở mức thấp
hàng đó
Tập đoàn Pivotal, nhà
cung cấp giải pháp
CRM, chi nhánh của
CDC Software, thuộc
tập đoàn CDC vừa Microsoft Dynamics NAV
qua công bố phiên
bản phần mềm CRM
đã cung cấp phiên bản CRM 5.0
Pivotal mới nhất.
Phiên bản CRM
Pivotal 5.9
Biểu đồ phân cấp chức năng
Khách hàng
Cung cấp thông tinGhi phiếu đến
Quản
Yêu cầu đặt chỗ Yêu cầu sử dụng
lý dịch vụ, đặt tiệc
Khách hàng Thông tin về khách Khách hàng
phòng thuê
sạ n Tiếp nhận, xử lý yêu
cầu
Viết phiếu thanh toán
Thanh toán
Biểu đồ luồng
dữ liệu mức
ngữ cảnh Khách hàng
Khách hàng Khách hàng
Hồ sơ dành chỗ

u
Yê ng
Cu p
Trao phòng
cầu cấ ụ
sử hv
ng dịc tiệc
dụ h t
dịc , dặ
vụ
t
đặ
c
tiệ Quản
Yêu cầu đặt Quản Quản lý dịch
Khách
chỗ lý đặt lý lưu vụ
hàng
Ghi nhận
chỗ trú

Bảng kê chi phí Hóa đơn giá
Phiếu đến
Quản lý
thanh toán
Biểu đồ luồng
dữ liệu mức Viết
phiếu
Trả
tiền

đỉnh thu


Khách hàng
4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới
đỉnh
Tham
Nhận khảo hồ
Khách Thông tin Thông tin yêu
yêu cầu cầu sơ đặt
hàng đặt phòng
đặt chỗ chỗ
Th ồ sơ
ôn
h
gt
in
Hồ sơ dành chỗ
i
gườ
n n chỗ
hậ t
c n a đặ
Kiểm Xá hư
Thông Phòng còn trống c
tra
báo cho
phòng
khách
trống
ý
l
n
u
Q
1
.
4


h
c
t
đ
4. Biểu đồ luồng dữ
4.2 Quản lý lưu
liệu mức dưới đỉnh
trú của khách
(tiếp)

Đặt phòng
Khách Tiếp nhận Ghi phiếu
hàng khách đến
Thông tin về phòng
Thông tin khách cho thuê
Thông
tin về
phòng
và thời
gian
lưu trúGiao phòng Yêu cầu
khách xuất Phiếu đến
trình giấy
Xuất trình giấy tờ
tờ
4.3 Biểu đồ quản lý dịch vụ Bảng kê chi phí


khách sử dụng
Lập bản kê
Nhận yêu
Yêu cầu sử dụng Thông tin dịch vụ chi phí cho
Khách hàng dịch vụ, đặt tiệc
cầu của
khách sử
khách
dụng
c
tiệ
ặtđ
in
gt
Bàn giao
ôn
Th


hồ sơ và
Lập hóa nộp tiền
đơn cho cho thủ
khách đặt Ghi quỹ
tiệc Yêu cầu hóa
đặt tiệc đơn giá
và thỏa
thuận
Hóa đơn thanh
toán
giáHóa đơn
Xác
Kiểm
Thông báo tình nhận
h tra
than trạng phòng phiếu
báo phòng
Thông oán đến
t


Khách Tiền Phiếu đến
th
hàng tiệc, anh toán p
tiền b h
ồi thư òng, dịch
ờng h vụ
ư hỏn đặt
g (nế
u có) Lập
Phi
phiếu thu
ếu
thu

xác Lập hóa
nhận đơn
nhận Hóa đơn
tiền

Bảng kê chi phí

4.4 Quản lý thanh toán
MerciNhóm 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản