Bài tiểu luận đề tài “ Dự án xây dựng khu nhà trọ cho công nhân khu công nghiệp Tân Thuận Quận 7 TP Hồ Chí Minh “

Chia sẻ: zhangwenzhang5

Hiện nay nhu cầu về nhà ở cho công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, Q7, TP HCM là rất lớn mặc dù đã có nhiều nhà lưu trú nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế, đa số công nhân vẫn phải thuê nhà trọ bên ngoài. Nhà ở cho công nhân hiện nay đang là vấn đề có tính thời sự, được nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều giới quan tâm. Bởi lẽ, giải quyết được điều này là một trong những giải pháp góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, y tế, giáo dục, văn hoá tinh thần của...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tiểu luận đề tài “ Dự án xây dựng khu nhà trọ cho công nhân khu công nghiệp Tân Thuận Quận 7 TP Hồ Chí Minh “

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP HỒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài “ Dự án xây dựng khu nhà trọ cho công nhân khu công
nghiệp Tân Thuận Quận 7 TP Hồ Chí Minh “
GVHD : TS PHẠM THI HÀ
NHÓM : CLOSE FRIENDS
Thành viên :

1 Lê Văn Cường
2 Nguyễn Hoàng Thọ
3 Trương Văn Chen
4 Nguyễn Chí Nguyện
5 Trần Phương Trang
1
Mục tiêu: giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân tại khu chế xuất Tân
Thuận, tối đa hóa lợi nhuận.
Giới thiệu chung:

Lời mở đầu:
Hiện nay nhu cầu về nhà ở cho công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận,
Q7, TP HCM là rất lớn mặc dù đã có nhiều nhà lưu trú nhưng khả năng đáp
ứng còn hạn chế, đa số công nhân vẫn phải thuê nhà trọ bên ngoài. Nhà ở
cho công nhân hiện nay đang là vấn đề có tính thời sự, được nhiều cấp,
nhiều ngành, nhiều giới quan tâm. Bởi lẽ, giải quyết được điều này là một
trong những giải pháp góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, y
tế, giáo dục, văn hoá tinh thần của người lao động nói chung, đặc biệt là
lực lượng công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Mặt khác xây
dựng nhà ở cho công nhân cũng là nhằm đảm bảo về an ninh lao động (các
vấn đề ổn định cuộc sống, cung cấp phúc lợi xã hội, đình công tranh chấp
lao động) và cơ sở hạ tầng phục vụ cho môi trường đầu tư. Do đó nhóm
chúng tôi tiến hành dự án xây dựng khu nhà trọ cho công nhân tại khu chế
xuất Tân Thuận.
2
2 Quá trình khởi xướng dự án:
a. Quy mô dự án:
- Tổng diện tích: 1040m2, trong đó:
+ Tổng diện tích xây dựng: 520m2
+ Diện tích còn lại là một sân rộng 504m2
- Dự án dự kiến xây dựng 30 phòng trọ, mỗi phòng 15m2, chia làm 2
dãy, mỗi dãy 15 phòng, khoảng cách giữa 2 dãy là 10m.
b. Xác định cơ cấu bộ máy quản trị và thực hiện dự án:
Phần II
1 Giai đoạn khởi đầu :
Bước 1
Xây dựng 30 phòng trọ (15m^2 /phòng ) chiều cao 3m
Nhà trọ thoáng mát ,1 cửa sổ ,2 cửa chính ,2 bóng đèn /phòng
Có hệ thống thoát nước nhà vệ sinh
Bước 2
Dự án chia làm 2 đội
Đội 1 hoàn thành dãy A gồm 15 phòng
Đội 2 hoàn thành dãy B gồm 15 phòng
Hai đội tiến hành song song trong quá trình xây dựng để dễ quản lý
Hai đội hợp bàn kế hoạch và trình bày các bước kế hoạch lên ban dự án
2 Giai đoạn hoạch đinh tổ chức

Bước 3 Định danh công việc
1 xin giấy phép xây dựng 15 ngày
2 gọi thầu 3 ngày
3 đấu thầu 3 ngày
4 tiến hành các công đoạn xây dựng 3 tháng (90 ngày)
+ xây móng 15 ngày
+ xây vách 20 ngày
+ Tô 5 ngày
+ Lợp mái 5 ngày


3
+ quét vôi 7 ngày
+ chà 5 ngày
+ Phả nền 7 ngày
+ lót gạch 7 ngày
+ quét sơn 5 ngày
+ gắn hệ thống điện ,nước 7 ngày
+ Gắn cửa 7 ngày
Yêu cầu về tài nguyên (đất ,cát ,xi măng ,gạch sắt thép ,tôn ,sơn …)
Bước 4 lịch biểu và phân bổ tài nguyên
Lịch biểu
*Bảng xác định lịch trình cho dự án :

Dựa trên bảng định danh công việc mà làm lại


Thời
Công công việc Công việc
Hành động gian
việc làm trước làm sau
(ngày)
Xin giấy phép
A 15 --- BC
xây dựng
B Mời gọi thầu 7 A ?
Dọn dẹp mặt
C 5 B ?
bằng
D Xây móng 7 C ?
E Xây vách 15 D ?
F Quét vôi 14 DE ?
Gắn hệ thống
G 8 F ?
điện nước
H Quét sơn 14 D ?
K Gắn cửa 5 E -----

Phân bổ tài nguyên
Tên tài nguyên Số lượng

Đất 1024 m^2
Cát xây 420 m^3
Xi măng 60 tấn
Gạch 60000 viên
Sắ t 750 m
Thép 500 m
Tôn 420 m^2
sơn 150 kg
cát tô 210 m^3

4
Bước 5
Ước tính chi phí và chuẩn bị nhân sự
Bảng dự trù chi phí

CPXD 30 NGÔI
CHI PHÍ XÂY DỰNG 1 NGÔI NHÀ NHÀ
SỐ
LƯỢN ĐƠN THÀNH
STT CHI PHÍ ĐVT G GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN
A B C 1 2 3=1*2 4=3*30
1 GẠCH VIÊN 1400000 42000000
2 ĐÁ VIÊN 84000 2520000
3 XI MĂNG TẤN 12000000 360000000
4 TÔN TẤN 4200000 126000000
5 CÁT TẤN 840000 25200000
6 CÁT TÔ TẤN 700000 21000000
7 CỌC SẮT TẤN 2500000 75000000
8 VÔI MÀU TẤN 700000 21000000
9 CỬA GỖ TẤN 700000 21000000
CÔNG THỢ TẤN
10 XÂY 3000000 90000000
CÔNG THỢ TẤN
11 MỘC 1000000 30000000
TỔNG TẤN 27124000 813720000

TỔNG VỐN ĐTƯ 100% VNĐ
Vốn tự có 70% 300000000
Vay ngân hàng 30% 100000000

BẢNG CHI TRẢ LÃI
VAY
Vay ngân hàng VIB
Lãi suất 12%/năm,
1.%/tháng
Thời hạn vay 5 tháng
Mỗi tháng trả lãi 1 lần5
Bảng kế hoạch trả nợ (theo kì khoản giảm dần)

Vốn gốc trả cho mỗi kì hạn :đvt 1000000đ

100 : 5 = 20

Đơn vị : 1000000đ
kỳ Dư nợ
Hoàn trả trong kỳ
hạn Dư nợ đầu kỳ cuối kỳ
Nợ gốc Lãi Cộng

1 100 20 10 30 80
2 80 20 8 28 60
3 60 20 6 26 40
4 40 20 4 24 20
5 20 20 2 22 0
ĐVT:
1000000

Lũy kế
Tích lũy
Năm thực Vốn Lãi Khấu tích lũy
thu hồi
hiện dự án đầu tư ròng hao thu hồi
vốn
vốn

1 400

2 100.8 43.2 144 144

3 100.8 43.2 144 288
4 100.8 43.2 144 432

5 100.8 43.2 144 576
6
• Vốn đầu tư xây dựng:400000000
• Thu hồi vốn:
200000/1người/tháng(1 phòng:2
người):200000x2=400000
30 phòng: 12000000/tháng  1 năm:144000000
• Khấu hao: tính vào các khoảng sửa chữa nhà + hệ
thống điện,nước+…=30%(tích lũy thu hồi vốn hàng
năm)=30%x144000000=43200000
• Thời gian hoàn vốn:
T= 2 + (400000000-288000000)/144000000
= 2 + 0.778 = 2.778  2 năm 280 ngày sẽ hoàn vốn
đầu tư xây dựng, sau ngày này dự án bắt đầu có lãi.
CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG MỚI CÓ 67% thôi.


Tính khả thi của dự án (nếu chúng tối bán đi )
Tính theo phương pháp toàn bộ:
- giá bán = chi phí nền + giá trị tăng them
+chi phí nền = ( gạch + đá + xi măng + tôn + cát + cát tô + cọc sắt + vôi
màu + cửa gỗ) + (công thợ xây + thợ mộc)
Thay vào ta có:
Chi phí nền = (1400000 + 84000 + 12000000 + 4200000 + 840000 +
700000 + 2500000 + 700000 + 700000) + ( 3000000 + 1000000) =
16324000
+ chi phí bán hàng và quản lý: 40000000/ năm( tự cho)
+ lợi nhuận mong muốn = 30%* vốn sử dụng bình quân
Vốn sử dụng bình quân bao gồm: 400000000 ( đầu tư xây dựng) + giá
đất
Giá đất = 7000000/m2 * 1024 (diện tích đất)
= 7168000000
 lợi nhuận mong muốn = 30%*7168000000
= 2270400000
 tỉ lệ giá trị tăng thêm:

40000000+2270400000
____________________ *100%

30*16324000
= 4.27
= 42.7%

7
Giá tri tăng thêm = 16324000*4.27
= 77049280
 giá bán = chi phí nền + giá trị tăng them
= 16324000 + 77049280
= 93373280/ 1 căn nhà
tổng giá trị sau xây đã bao gồm lợi nhuận ( không tính giá đất)
93373280*30 = 2801198400
không nên tính theo phương pháp đảm phí vì số liệu không hợp lí ở chi
phí sản xuất chung cho 1 sản phẩm: không phân được bất biến và khả biến
( có liên quan đến kế toán doanh nghiệp, nếu xem xét lại kế toán doanh
nghiệp thì rất mất thời gian) cho nên theo phương pháp toàn bộ này ra giá
hoàn thành có lợi nhuận của một ngôi nhà như thế này là khá hợp lý rồi.
Vậy chi phí bất biến bao gồm: chi phí đất + chi phí quả lý và bán hàng
= 7168000000 + 40000000
= 7208000000/30
=240266666.7/1 ngôi nhà
Biến phí: 16324000/ 1 ngôi nhà
g = 93373280
240266666.7
Xh = --------------------------
93373280 – 16324000
= 3.118
Doanh thu hòa vốn : 3.118 * 93373280 = 291137887
Tổng thời gian thực hiện: 3 tháng 10 ngày .
III Giai Đoạn Thực Hiện – Kiểm Soát :
Bước 6 : Phân Tích Rủi Ro Và Thiết Lập Các Mối Quan Hệ Bên Quyền
Lợi :
1. Phân tích rủi ro :
• An toàn vệ sinh môi trường : chất thải ,….
• Đối thủ cạnh tranh : đây là thị trường tiềm năng nên có mức
cạnh tranh rất quyết liêt trong thời gian tới.
• Giá cả thị trường : thị trường diễn biến theo chiều hướng phức
tạp, mức độ lạm phát cao
=>giá cả nguyên vật liệu theo chiều hướng tăng.
2. Thiết lập mối quan hệ bên quyền lợi:
• Nguồn cung ứng tài nguyên cho dự án :
- Nền đất : tự có ( được thừa thưởng từ ông bà )
- Nguyên vật liệu xây dựng : phía bên nhà thầu
- Nguồn vốn : nhà đầu tư dự án
• Những người bị tác động bởi kết quả dự án :
- Nhà dầu tư : thu được lợi nhuận tối đa
- Chủ dự án : hoàn thành được mục tiêu đề ra8
- Công nhân : có chổ ở an toàn, giá rẻ, sạch sẽ thoáng mát….thỏa
mãn nhu cầu của công nhân.
- Giá cả nhà trọ : tạo ra giá cả cho thuê nhà theo chiều hướng tốt
Bước 7 : Điều Khiển Quá Trình Thực Hiện Dự Án :
Tiếp nhận các thông tin về tiến độ để thường xuyên kiểm tra thu thập
thông tin.
 Điều chỉnh dự án phải phát hiện được những xu hướng tốt
hoặc xấu để thay dổi kế hoạch cho phu hợp .
 Báo cáo tình trạng : theo dõi chi phí ,lịch biểu, chất lượng của
từng công việc riêng lẻ.
IV- Kết Thúc Dự Án
Bước 8 : Tổ chức rút kinh nghiệm cho mình và cho các nhóm trong tương
lai.
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản