BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Chia sẻ: nolimit_it

Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (TRANSIMEX - SAIGON) là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa XNK. Hơn 27 năm họat động, vượt qua nhiều thăng trầm và thử thách trên thương trường, Transimex – Saigon không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng, ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Đánh giá về quy mô kinh doanh cũng như kinh nghiệm thực tiễn hiện tại Transimex – Saigon đang nằm trong top 3 doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam (đứng sau Gemadept...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰĐỀ TÀI
QUY TRÌNH TUYỂN
DỤNGGV: Đỗ Thị Xuân Thu

Danh Sách Nhóm

Lê Tị Mến

Nguyễn Hải Âu

Nguyễn Trung Hiếu

Châu Quang Duy

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mục Lục

I. Sơ lược về công ty ...............................................................................................3
1. Quá trình hình thành và phát triển của cty ............................................................3
2. Mục đích và phạm vi của đề tài............................................................................6
a)Mục đích ..................................................................................................................6
c)Khái niệm.................................................................................................................6
II. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty ..........................................................6
1. Tình hình sử dụng lao động của cty......................................................................6
2. Công tác tuyển dụng của cty ................................................................................6
3. Lương và các khoản phụ cấp của cty..................................................................18
a. Hình thức trả lương............................................................................................ 18
b. Tiền thưởng .......................................................................................................19
c. Bảo hiểm và an toàn lao động ............................................................................19
III. Nhận xét và kiến nghị ....................................................................................19
1. Nhận xét ............................................................................................................19
2. Kiến nghị...........................................................................................................20
I. Sơ lược về công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của cty

Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương
(TRANSIMEX - SAIGON) là một trong những Công ty hàng đầu
trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa XNK. Hơn 27 năm họat động,
vượt qua nhiều thăng trầm và thử thách trên thương trường,
Transimex – Saigon không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất
lượng, ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.
Đánh giá về quy mô kinh doanh cũng như kinh nghiệm thực tiễn
hiện tại Transimex – Saigon đang nằm trong top 3 doanh nghiệp
hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam (đứng
sau Gemadept và Vinatrans).

Khả năng cạnh tranh cao nhờ quá trình dịch vụ được tổ chức
khép kín từ khâu Tiếp nhận – Vận chuyển – Lưu kho bãi – Thu
gom hàng hóa.

Thương hiệu uy tín, hoạt động lâu năm trong ngành vận tải,
giao nhận cùng Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên công ty có tay
nghề cao, có kinh nghiệm, tận tụy với công ty - Có cơ sở hạ tầng
thuận lợi và không ngừng đổi mới.

Công ty có một mạng lưới chi nhánh ở các khu vực và cảng
biển quan trọng của Việt nam (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, ...) và
các văn phòng đại diện ở các Khu công nghiệp, Khu chế xuất
(Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, ...), có hệ thống đối tác trên
toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Nippon Express Việt nam là
công ty liên doanh giữa TRANSIMEX-SAIGON và Nippon
Express Nhật Bản từ năm 2000 (tỷ lệ 50/50) hiện cũng đã chiếm
thị phần đáng kể ở Việt nam.
Văn phòng chính nằm ngay trục đường chính của
TP.HCM thu hút được sự chú ý của khách hàng.

CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG
TP. HCM
(TRANSIMEX-SAIGON)
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q. I,
TP. HCM
Tel: (84-8) 2220 2888 (16 lines)
Fax: (84-8) 2220 2889
Email: info@transimexsaigon.com
Phòng TCHC: - Ông Nguyễn Công Hiếu - Ext: 12
- Bà Nguyễn Thị Thu Huế - Ext: 138
Phòng Sales: - Bà Nguyễn Thị Cát Trinh - Ext: 960
Quá trình phát triển của cty
a
2. Mục đích và phạm vi của đề tài

a)Mục đích

Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về
nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức
tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ
và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.
b)Phạm vi
Quy trình này áp dụng cho việc tuyển dụng nhân viên và
quản lý trong công ty trừ các nhân sự cấp cao được quy định
riêng.

c)Khái niệm

Tuyển dụng nhân sự được hiểu là quá trình tìm kiếm và
lựa chọn nhân sự để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của doanh
nghiệp và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực
hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

II. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty
1. Tình hình sử dụng lao động của cty

(tỷ lệ nam nữ của cty có cân đối chưa – vẽ biểu đồ thể
hiện; lllđ trẻ chiếm bao nhiêu)2. Công tác tuyển dụng của cty

 Hình thức tuyển dụng

 Nội bộ: xem xét quá trình làm việc tại cty mà
bố trí công việc cần thiết.
 Bên ngoài: thông qua các vawpn phòng dịch
vụ việc làm, nhân viên trong cty giới thiệu.
 Nội dung tuyển

Tùy thuộc vào thực tiễn cần thiết của công việc mà các phòng ban
có kế hoạch yêu cầu thêm nguồn nhân lực để từ đó có cơ sở tuyển
dụng.

Đăng ký nguồn nhân lực sau khi xem xét và tiến hành tuyển dụng.

Sau đây là sơ đồ và quy trình tuyển dụng của cty

Sơ đồ tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng
 Xác định nhu cầu tuyển dụng:
Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau: theo yêu cầu
của GĐ, Phòng Nhân sự đề nghị, theo yêu cầu của các Bộ phận sử
dụng.
1) Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì
2) Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được
về: Tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và
những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc.
3) Số lượng cần tuyển dụng.
4) Loại lao động: chính thức hay thời vụ.
5) Thời gian cần nhân sự
Các Bộ phận căn cứ vào kế hoạch sxkd và nhu cầu công việc
phát sinh để lập kế hoạch tuyển dụng vào Phiếu đăng ký nhu cầu
nhân sự theo mẫu NS - 01 - BM01.


 Tập hợp nhu cầu:

Trưởng Phòng/ban/đơn vị tập hợp nhu cầu nhân sự của các Bộ
phận trực thuộc vào phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự và chuyển cho
Phòng Nhân sự theo biễu mẫu mã số: NS - 01 - BM01. Phòng
Nhân sự phải tiến hành các bước sau:

a. Xác định lại nhu cầu tuyển dụng về số lượng, yêu cầu
phục vụ cho công việc.

b. Nếu xét thấy còn có một vài chi tiết chưa hợp lý thì trao
đổi trực tiếp với Trưởng Phòng/ban/đơn vị liên quan để
thống nhất việc tuyển dụng.
c. Sau khi thống nhất nhu cầu cần tuyển dụng thì tiến
hành tổng hợp theo từng đối tượng lao động, số lượng
lao động cần tuyển;
d. Lập kế hoạch tuyển dụng chuyển cho GĐ để xin ý kiến
tuyển dụng lao động (có phân tích và thuyết minh cụ
thể); Nếu không đảm bảo các yêu cầu thì sẽ thống nhất
lại với các Trưởng Bộ phận liên quan theo ý kiến của
GĐ, nếu có những điểm chưa đồng ý thì phải thuyết
minh cụ thể trình GĐ giải quyết.

 Lên kế hoạch tuyển dụng:

Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Phòng Nhân sự tiến
hành lên kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu: NS - 01 - BM02 bao
gồm:

a. Số lượng và điều kiện tuyển dụng lao động cho từng
công việc.

b. Nơi cung cấp nguồn nhân lực (thông báo tuyển dụng tại
chỗ, báo, đài, trung tâm giới thiệu việc làm, các trường
đào tạo).

c. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.

d. Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn người lao động
(tùy theo từng đối tượng để bố trí người có trình độ
chuyên môn để phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ chuyên
môn).

e. Thời gian phỏng vấn.

f. Trình GĐ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bao gồm chi
phí tuyển dụng. Nếu GĐ chưa nhất trí thì dựa trên quan
điểm của GĐ có sự trình bày của Phòng Nhân sự để
thống nhất kế hoạch.

 Lập hội đồng tuyển dụng
- Đối với các chức danh là quản lý cấp Quản đốc, phó phòng trở
lên thì bắt buộc phải lập hội đồng tuyển dụng

- Quyết định lập hội đồng tuyển dụng được thực hiện theo mẫu:
NS - 01 - BM03

 Thông báo tuyển dụng:

Sau khi kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt, Phòng Nhân sự
tiến hành thông báo tuyển dụng qua các trung tâm giới thiệu việc
làm, các trường đào tạo hoặc niêm yết thông báo, với các yêu cầu
cụ thể như :

a) Các hồ sơ xin việc gồm: Lý lịch (2 bản), đơn xin
việc (1), phiếu khám sức khỏe (1), CMND: bản sao
có công chứng (1), hộ khẩu, các bằng cấp (tùy theo
từng công việc), ảnh, địa chỉ liên lạc bằng điện thoại
(nếu có).

b) Mức lương khởi điểm;

c) Địa điểm làm việc;
d) Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ....

 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Phòng Nhân sự tiếp nhận hồ sơ của ứng viên, hướng dẫn ứng
viên về Quy trình tuyển dụng của công ty. Phòng Nhân sự tiến
hành sơ kiểm ứng viên xin thi tuyển dụng như sau:

1. Kiểm tra ứng cử viên có đủ tuổi không (căn cứ CMND, kiểm
tra và đối chiếu với các giấy tờ khác, trường hợp nghi ngờ
ứng viên không đủ tuổi thì có thể kiểm tra qua phỏng vấn,
nếu ứng viên không đủ tuổi thì không nhận.
2. Kiểm tra ứng viên có đủ hồ sơ không ? Hồ sơ gồm:

a) Sơ yếu lí lịch (bản chính – có xác nhận của chính quyền
địa phương)

b) Giấy khám sức khỏe (1 bản – trong vòng 6 tháng).

c) Đơn xin việc (bản chính – có xác nhận của chính quyền
địa phương)

d) Giấy tạm vắng, tạm trú (có công chứng), hộ khẩu (bảo sao
có công chứng – nếu có).

e) Giấy CMND bản sao (có công chứng).

f) Văn bằng chuyên môn liên quan (bản sao có công chứng).

Toàn bộ các giấy tờ được làm không qúa 6 tháng tính
đến ngày Phòng Nhân sự kiểm tra. Trường hợp ứng
viên thiếu hồ sơ thì yêu cầu ứng viên bổ sung sau.

3. Kiểm tra ứng viên có bằng cấp chuyên môn, có kinh nghiệm,
có chuyên môn đáp ứng được công việc không?

4. Nếu đạt yêu cầu thì Phòng Nhân sự lập danh sách ứng viên
theo mẫu: NS - 01 - BM04. Sau đó phòng nhân sự thông báo
lịch kiểm tra viết (nếu có) cho ứng viên, trường hợp không
đạt thì trả hồ sơ cho ứng viên.

5. Thông báo cho ứng viên được thực hiện bằng thư mời (trừ
trường hợp không có địa chỉ của ứng viên). Thư mời theo
biểu mẫu: NS - 01 - BM05

 Kiểm tra ứng viên:
Kiểm tra kiến thức chuyên môn (bài kiểm tra viết):

- Phòng Nhân sự thông báo lịch kiểm tra cho ứng viên.

- Phòng Nhân sự tổ chức cho ứng viên được kiểm tra.

- Trước khi thi, ứng viên ghi vào bản tự khai theo biểu mẫu: NS -
01 - BM06

- Sau khi thi xong, Phòng Nhân sự tổ chức việc chấm thi, thông
báo kết quả thi cho ứng viên bằng điện thoại.

- Bảng tổng kết kết quả kiểm tra viết được ghi theo biểu mẫu
danh sách ứng viên: NS - 01 - BM07.

Đối với các ứng viên không đạt yêu cầu, phòng nhân sự thông báo
kết quả tuyển dụng qua thư theo mẫu: NS - 01 - BM08

 Phỏng vấn:

- Đối với những ứng viên kiểm tra kiến thức chuyên môn đạt yêu
cầu, Phòng Nhân sự lập danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn
theo biểm mẫu: NS - 01 - BM09.

- Sau đó Phòng Nhân sự có trách nhiệm thông báo về lịch phỏng
vấn và kiểm tra tay nghề, lịch này được thông báo cho ứng viên
biết rõ. Thông báo phỏng vấn được thực hiện bằng thư mời theo
biểu mẫu: NS - 01 - BM11

- Ứng viên không thi viết sẽ ghi vào bản tự khai theo biểu mẫu:
NS - 01 - BM06

Phòng Nhân sự chuyển ứng viên cho người phỏng vấn để kiểm tra
hồ sơ và chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, cụ thể:
Các điều kiện tuyển dụng:
Điều kiện tuyển dụng thể hiện qua 1 số câu hỏi sau:
- Các bằng cấp, hoặc tay nghề đã được đào tạo như thế nào ?

- Người xin việc đã hiểu gì về Công ty.

- Đã có kinh nghiệm làm việc hay không? nếu có thì thời gian là
bao lâu ? đã làm việc ở nơi nào?

- Điều kiện về ăn, ở, đi lại nếu được tiếp nhận;

- Tìm hiểu đôi nét về nhân thân, hoàn cảnh gia đình;

- Nguyện vọng khi được tiếp nhận làm việc.

Nghiệp vụ chuyên môn

- Tùy theo đối tượng người phỏng vấn sẽ phỏng vấn, trắc nghiệm
về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề.

- Việc phỏng vấn được thực hiện theo biểu mẫu: NS - 01 – BM12

Trên cơ sở duyệt của GĐ, Phòng Nhân sự lập thư mời nhân sự
được tuyển dụng đến công ty để hướng dẫn thời gian làm việc, các
quy định của công ty, các công việc cần thực hiện….Thư mời được
lập theo biễu mẫu: NS - 01 – BM1 Đối với các ứng viên không đạt
yêu cầu, phòng nhân sự gửi thông báo không đạt theo mẫu ở trên.

 Tiếp nhận và thử việc:

- Việc tiếp nhận và thử việc như thế nào được thực hiện theo quy
trình thử việc
BIỂU MẪU KÈM THEO:

1 Phiếu nhu cầu tuyển dụng NS – 01 – BM01
2 Kế hoạch tuyển dụng NS – 01 – BM02
3 Quyết định thành lập hội đồng tuyển NS – 01 – BM03
dụng
4 Danh sách ứng viên làm bài kiểm NS – 01 – BM04
tra
5 Thư mời làm bài kiểm tra NS – 01 – BM05
6 Bản tự khai ứng viên NS – 01 – BM06
7 Danh sách kết quả bài kiểm tra NS – 01 – BM07
8 Thông báo không tuyển dụng NS – 01 – BM08
9 Danh sách ứng viên tham gia phỏng NS – 01 – BM09
vấn
10 Danh sách câu hỏi phỏng vấn NS – 01 – BM10
11 Thư mời phỏng vấn NS – 01 – BM11
12 Bảng kết quả phỏng vấn NS – 01 – BM12
13 Thư thông báo tuyển dụng NS – 01 – BM13
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
BẢN TỰ KHAI CỦA ỨNG VIÊN
Vị trí dự tuyển :
Mã số ứng viên :

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên MSNV
Trình độ chuyên
môn

Ví trí ứng tuyển Bộ phận

Số CMND Ngày cấp

Ngày sinh Giới tính

Nơi sinh Tôn giáo

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện nay

Điện thoại ĐT di động
Email


2. Trình độ học vấn:

2.1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tên trường Chuyên ngành Thời gian Xếp loại

Tiểu học

PTCS

PTTH

CĐ 1

CĐ 2

ĐH 1

ĐH 2


2..1. Ngoại ngữ

Anh  Nhật  Hoa  Khác _____ 
Tiếng
Loại bằng A B C A B C A B C A B C
2.3. Tin học

Ms.Word  Ms. Access  Ms.Excel  Ms.PPoint  Corel 

Photoshop  Khác_____ 

2.2.3. Chuyên môn khác (liệt kê cả những khoá đang học)

STT Văn bằng Chuyên ngành Thời gian đào tạo Xếp loại
3.1. Mục tiêu nghề nghiệp:
Mục tiêu nghề nghiệpMức lương đề nghị (thử việc)

Mức lương chính thức (sau khi thử việc)

Mức lương mong muốn ( khi đã phát huy hết khả năng)

Ngày có thể bắt đầu làm việc tại công ty

3.2 Kinh nghiệm công tác:

Tên Công ty:
Thời gian làm việc:: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:


Thời gian Chức vụ Mô tả công việc Mức lương
Lý do thôi việc:

Người có thể thẩm tra: Điện thoại:

Tên Công ty:
Thời gian làm việc:: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:


Thời gian Chức vụ Mô tả công việc Mức lương
Lý do thôi việc:Người có thể thẩm tra: Điện thoại:

Tên Công ty:
Thời gian làm việc:: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:


Thời gian Chức vụ Mô tả công việc Mức lương

Lý do thôi việc:

Người có thể thẩm tra: Điện thoại:


3.3. TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA BẢN THÂN
Phẩm chất cá nhân


Năng khiếu
Kỹ năng


3.4. Các hi p h i chuyên môn hay o n th có tham gia:

STT Tên các H.Hội , Đ.Thể Nhiệm vụ Thời gian tham gia
Tên người có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác.
Tôi chấp nhận việc thẩm tra với những thông tin cá nhân, quá trình làm việc cần thiết cho
quá trình tuyển dụng.
Trong trường hợp được tuyển dụng, tôi hiểu rằng những thông tin gian lận hoặc sai lệch
do tôi cung cấp hoặc trong các cuộc phỏng vấn có thể là căn cứ để chấm dứt hợp đồng
tuyển dụng. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chế độ do doanh
nghiệp quy định.


Ngày tháng năm
Ký tên
3. Lương và các khoản phụ cấp của cty

a. Hình thức trả lương
Nhân viên được trả lương theo tháng qua tài khoản ngân hàng
vào ngày 01-02 hàng tháng.

Lương nhân viên được xác định rõ trong hợp đồng lao động,
tiền lương sẽ được xem xét về khả năng làm việc của từng nhân
viên , báo cáo công việc của nhân viên.

b. Tiền thưởng

Hình thức thưởng theo doanh thu của cty và thưởng vào các
ngày lễ tết

(bảng tiền thưởng)

Bảng tình hình tổng thu nhập của nhân viên trong tháng

c. Bảo hiểm và an toàn lao động

Cty đảm bảo về an toàn lao động và các chế độ bảo hiểm tốt
nhất.

III. Nhận xét và kiến nghị
1. Nhận xét

Cách trả lương cũng như các chế độ an toàn trong lao động
cũng tương đối , tuy nhiên về tiền thưởng không theo quy chế cố
định, không phân theo cấp bậc mà còn lệ thuộc vào tình hình của
cty, dẫn đến thiếu sự công bằng giữa các nhân viên. Đó cũng là
nguy cơ chảy máu chất xám, có nguy cơ đánh mất nhân tài trong
tương lai.

Công tác tuyển dụng của công ty tương đối tốt, tuy nhiên vẫn
còn 1 số hạn chế như quy trình tuyển dụng vẫn chưa thể hiện được
sức hút đối với ứng viên
Đời sống đòi hỏi ngày càng. ứng dụng nhiều khoa học công
nghệ mới .Nhưng việc thiếu nhiều thợ giỏi để thực hiện các thiết
kế của nhà khoa học, nhất là cơ khí điện tử cũng như chuyên viên
chuyên nghành.

Bất kỳ người lao động nào cũng thường mang tâm trạng lo
lắng cho sự ổn định về việc làm. Do đó việc ký hợp đồng ngắn hạn
sẽ tạo tâm trạng bất ổn cho người lao động nói chung và công nhân
viên cty nói riêng.Sự bất ổn về sau khi việc kết thúc hợp đồng ảnh
hưởng tới họ. Vì vậy việc gắn kết của họ với cty sẽ không cao2. Kiến nghị

Để thuân lợi hơn trong công tác tuyển dụng của công ty .Chúng tôi
đưa ra một số kiến nghị như sau:

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự tại cty trong thời gian tới thi lúc
này doanh nghiệp cần phải có một kế hoạch liên kết với trường đại
học cao đẳng.đại học đạo tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
trong tương lai .

Nên tổ chức các buổi hội thảo để bồi dưỡng nâng cao kiến
thức , trình độ của nhân viên.

Nên tạo ra bầu không khí thi đua, cạnh tranh trong nội bộ để
môi trường làm việc luôn sôi nổi, tạo

Để thu hút chất xám ta sẻ thực hiện chính sách thu dụng dài
hạn.

Tền thưởng thì nên có bảng đánh giá xếp loại mức độ hoàn
thành công việc, dựa vào báo cáo công việc cá nhân để xếp loại
Ví dụ: Người Nhật trước đây đã áp dụng chính sách
tuyển dụng nhân viên suốt đời . Người nhân viên khi được
tuyển dụng vào cty họ sẽ xem cty như “nhà của mình”, và
họ sẽ hết lòng trung thành, ra sức đóng góp tài năng của
mình vì sự thịnh vượng của “nhà” của mình.
Tuy nhiên chính sách này cho tới nay đã không còn phù
hợp ngay cả người Nhật cũng đã thay đổi chính sách tuyển
dụng nhân viên. Hạn chế của chính sách trên sẽ tạo nên sự
ỷ lại của nhân viên. Do đó cách tốt nhất là chính sách thu
dụng nhân viên dài hạn.


Bài tiểu luận này được viết với lòng mong muốn nêu lên một
số đề suất nhằm góp phần nhỏ vào công tác tuyển dụng của công ty
.Tuy nhiên với sự hạn chế về mặt kiến thức cũng như còn thiếu
kinh nghiệm thực tiển , bài tiểu luân này chắc chắn sẻ không tránh
khỏi những thiếu sót . Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của
thấy cô và các bạn.
-----------------------    --------------------------Bổ sung:

- Các nguồn tuyển dụng nhân sự
- Bảng lương
- Biểu đồ thể hiện nguồn lao động của cty
-

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản