Bài tiểu luận về chủ nghĩa Mac-Lenin

Chia sẻ: nguyetbo

Để thực hiện lý tưởng đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra: từ nay đến năm 2020 chúng ta phải phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản