Bài toán dao động tắt dần

Chia sẻ: titihaudau

BÀI TOÁN TỔNG QUÁT (Bổ sung phương pháp luận về giải bài tập dao động cơ) Con lắc lò xo có độ cứng K, vật khối lượng m chuyển động với hệ số ma sát không đổi  tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí biên A. a. CMR biên độ dao động của con lắc giảm đều sau mỗi chu kỳ ? Tính độ giảm đó ? b. Vật thực hiện được bao nhiêu dao động thì dừng lại ? c. Quãng đường đi được của vật ? d. Vị trí...

Nội dung Text: Bài toán dao động tắt dần

Bài toán dao động tắt dầnBÀI TOÁN TỔNG QUÁT
(Bổ sung phương pháp luận về giải bài tập dao động cơ)

Con lắc lò xo có độ cứng K, vật khối lượng m chuyển động với hệ số ma sát
không đổi  tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí biên
A.

a. CMR biên độ dao động của con lắc giảm đều sau mỗi chu kỳ ? Tính độ
giảm đó ?

b. Vật thực hiện được bao nhiêu dao động thì dừng lại ?

c. Quãng đường đi được của vật ?

d. Vị trí vật có vận tốc cực đại ?

e. Tính vận tốc cực đại đó ?
HD phương pháp giải:
 A’ x0
o A
-A’


Lực ma sát trượt tác dụng lên vật: Fms= -mg

a. Xét nửa chu kỳ :

1 2 1 '2
kA  kA  mg ( A  A' )
2 2Xuanhai26031985@gmail.com
Bài toán dao động tắt dần
→ k ( A2  A'2 )  2mg ( A  A' )


2 mg
→ A' 
k


4 mg
Vậy trong một chu kỳ độ giảm biên độ:  const → biên độ
A  2 A' 
k

dao động giảm đều sau mỗi chu kỳ.

4 mg
b. Mỗi chu kì biên độ giảm đi một lượng A 
k


A kA
Vậy số dao động thực hiện được đến khi dừng hẳn: N 
A 4 mg


c. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: Khi dừng hẳn toàn bộ cơ năng của
con lắc chuyển hoá hoàn toàn thành công của lực ma sát:

12
→ kA  mgS
2


kA2
→ S
2 mg


d. Vật dao động với vận tốc cực đại trong nửa chu kỳ đầu tiên khi qu vị trí x0.

Mặt khác để đạt vận tốc lớn nhất khi hợp lực : phục hồi và lực cản phải cân
bằng nhau:

→ kx0  mg


mg
→ x0 
k


e. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng khi vật đat vận tốc cực đại lần đầu
tiên:


Xuanhai26031985@gmail.com
Bài toán dao động tắt dần
121 21 2
kA  kx0  mv0  mg ( A  x0 )
2 2 2


→ mv0  k ( A2  x0 )  2 mg ( A  x0 )
2 2
mg
Mặt khác → mg  kx0
x0 
k


→ mv 2  k ( A2  x0 )  2kx0 ( A  x0 )
2
→ v   ( A  x0 )
Xuanhai26031985@gmail.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản