BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KSHS TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Chia sẻ: paradise10

Câu 1. Cho hàm số y = x4 – 2(2m2 – 1)x2 + m (1) 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. 2/ Tìm m để đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với trục hòanh. x Câu 2. Cho hàm số y = (1). x 1 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2/ Tìm m để đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị của hàm số (1) tại hai điểm A, B sao cho AB = 10 .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản