Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài toán liên quan Khảo sát hàm số qua các đề thi Đại học

Chia sẻ: | Ngày: pdf 0 p | 193

0
539
views

Tuyển tập các bài toán Khảo sát hàm số qua các đề thi Đại học từ trước đến nay sẽ giúp cho HS luyện thi tốt chủ đề này. Hơn nữa, các bài toán đã được phân theo từng dạng và có nhiều bài tập luyện tập tuwong tự. Tài liệu dày 36 trang, chia 2 cột. Một tài liệu hay để luyện thi và dạy thêm.

Bài toán liên quan Khảo sát hàm số qua các đề thi Đại học
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản