Bài toán tích phân luyện thi đại học

Chia sẻ: tanbao

1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=kp 2/Định m để hàm số: F(x) = mx3+(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số: f(x) = 3x2 +10x-4. 3/Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= cos 3 x.sin8x.

Nội dung Text: Bài toán tích phân luyện thi đại học

333 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC


1/ Cho hàm số : f(x)= x.sinx+x2 . Tìm nguyên hàm của hàm số g(x)= x.cosx
biết rằng nguyên hàm này triệt tiêu khi x=k π
2/Định m để hàm số: F(x) = mx 3 +(3m+2)x2 -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số:
f(x) = 3x2 +10x-4.
3/Tìm họ nguyên hàm của hàm số: f(x)= cos 3 x.sin8x.

™TÍNH :
π π
3 2
12 / I =
2 3
4/I = π3tg x dx πsin x dx
π 0
π
4
π 23 sin 3 x − sin x
− cot gx dx
13*/ I =
4
2
5/I = +(2cotg x + 5) dx sin x
π
π 3
6 π
π 2
14/I = 4
πsin x dx
2 1 − cos x
6/I =
+1 + cos x dx 0
0 π
π 3
1

15/I = dx
2
2x 2x

2 2
7/ I = sin x.cos xdx π sin cos
2 2
4
0
π
π
3

∫ (2cos2 x-3sin2 x)dx
8/I = 4


16/I = cotg2x dx
0
π
ππ 6
− sin(
x)
2 π
4
9/ I= + dx
− sin( π
2 2
sin x
17/I = πe
+
π sin 2x dx
x)
4
2
π
π 4
3 π

∫π 2
10 / I = (tgx-cotgx) dx e tgx + 2
4

∫ cos 2 x
18/ I=

6 0
π
4
11/ I = cos 4 x dx
π .
0


1
1
− dx
π
34/I = 2 2
4−x
2
x
1 3
∫ sin 4 x dx
19/ I = 4
1
35/I = − dx
π
2
x 16 − x
4 2
π 6
1

4
dx
1 36*/I =
20/ I =
∫ cos 6 x dx 2
x x −9
23
0
2
π
2
4 − x 2 dx
−x
37/I =
2

∫ cos 2 x( sin
21/I = x + cos 4 x )dx
4
−1
2
0
2 3
38/I = +x (x + 4) dx
π
2 0
22/ I = cos3 xdx
π x2 − 4
4
− dx
0
39/I = x
π
43
4sin 3 x
2
23/ I = 3
+1 + cosx dx −2
x2 +1
0
.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản