BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Chia sẻ: buddy8

Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động,chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. - Viết được phương trình chuyển động của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. Kỹ năng: - Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần. - Áp dụng định luật II Nêutơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. - Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực)....

Nội dung Text: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

Mẫu 1:

Bài 15 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANGI/Mục tiêu:

Kiến thức :

- Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động,chuyển động thành phần,

chuyển động tổng hợp.

- Viết được phương trình chuyển động của hai chuyển động thành phần của chuyển

động ném ngang.

K ỹ năng:

- Chọn hệ tọa độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai

chuyển động thành phần.

- Á p dụng định luật II Nêutơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành

phần của chuyển động ném ngang.

- Tổng hợp hai chuyển động thành phần để đ ược chuyển động tổng hợp (chuyển động

thực).

- Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.

II/Chuẩn bị:

Giáo viên:

- Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 SGK.

Học sinh:

- Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều và của sự rơi tự do.

III/Tiến trình:
 Ổ n định :

 K iểm tra:

 Bài mới :

Hoạt động 1 : Phân tích chuyển động ném ngang.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi bảng

- Đặt vấn đề: khảo sát bài I/ Khảo sát chuyển động

toán chuyển động của một ném ngang:

vật bị ném ngang. 1/ Chọn hệ tọa độ:Oxy

- Chọn hệ quy chiếu.Đọc - Việc làm đầu tiên để giải (SGK)

SGK. một bài toán chuyển động

là gì?

- Vật chuyển động theo - Khi ném ngang vật

đường cong. chuyển động theo quỹ đạo 2/ Phân tích chuyển động

như thế nào? ném ngang:

- Vật tham gia hai chuyển - Vậy vật tham gia mấy Chuyển động ném ngang

động. chuyển động?Gv hướng có thể phân tích thành hai

- Hs phân tích. dẫn cho hs phân tích hai chuyển động thành phần

chuyển độngthành phần của theo hai trục tọa độ (gốc O

vật. tại vị trí ném,trục Ox

hướng theo vectơ vận tốc

đầu v 0 , trục Oy hướng theo
vectơ trọng lực P ).
Hoạt động 2: Xác đ ịnh các chuyển động thành phần.3/ Xác định các chuyển động

-G ợi ý: Vật ném ngang chỉ thành phần:

- Hoàn thành C1. chịu tác dụng của trọng lực. a/ Chuyển động thành phần

- Viết các phương trình -Các phương trình của theo trục Ox là chuyển động

chuyển động cho mỗi chuyển động thẳng đều? thẳng đều với các phương

chuyển động thành phần. trình: ax = 0

Vx = v0

- Các công thức của sự rơi X = v0 t

tự do? b/ Chuyển động thành phần

theo trục Oy là chuyển động

rơi tự do với các phương

trình: ay = g

V y = gt

12
y= gt
2
Hoạt động 3: Xác đ ịnh chuyển động tổng hợp của vật.
II/ X ác định chuyển động

Hd: của vật:

-Hs làm theo sự hd của Gv - Từ pt tọa độ x , rút ra t, 1/ Dạng của quỹ đạo:

để viết pt quỹ đạo của thay vào pt tọa độ y , từ đó Q ũy đạo của chuyển động

chuyển động ném ngang. tìm ra mối liên hệ giữa hai ném ngang là đường parabol.

1g 2
tọa độ. y x
2
2 v0
- Trình bày về dạng quỹ
2/ Thời gian chuyển động:
-Xác định thời gian đạo của chuyển động ném
bằng thời gian rơi tự do từ
chuyển động của vật ném ngang.
cùng độ cao:
ngang. - Thời gian chuyển động
2h
t
của vật ném ngang như thế g

nào? 3/ Tầm ném xa:L = v0t =

2h
v0
g
- Xác định tầm ném xa.- Vận dụng trả lời C2. - Tầm ném xa =?
Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm chứng.- Quan sát thí nghiệm và - Tiến hành thí nghiệm như

trả lời C3 về mục đích thí hình 15.2

nghiệm. - Y êu cầu hs trả lời câu hỏi
C 3.Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà.- Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về - Câu hỏi và bài tập /88

nhà. nhà. SGK.

- Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu: HS chuẩn bị bài

bài sau. sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản