BÀI TOÁN VỀ TÌM CÁC SỐ BIẾT TỔNG (HIỆU) VÀ TỶ SỐ CỦA CHÚNG

Chia sẻ: lotus_3

Học sinh hiểu được và làm được các bài toán có dạng về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của chúng . - Rèn luyện kỹ năng cho học sinh giải toán có lời văn . - Giáo dục học sinh ham học . II. Các bài toán để vận dụng . Bài tập 1 : Cho 4 số có tổng là 45 . Nếu đem số thứ nhất cộng với 2 , số thớ 3 nhân với 2, số thứ tư chia cho 2 thì được bốn kết quả bằng nhau.

Nội dung Text: BÀI TOÁN VỀ TÌM CÁC SỐ BIẾT TỔNG (HIỆU) VÀ TỶ SỐ CỦA CHÚNG

BÀI TOÁN VỀ TÌM CÁC SỐ BIẾT TỔNG (HIỆU) VÀ TỶ SỐ CỦA

CHÚNG

I. Mục tiêu:

- Học sinh hiểu được và làm được các bài toán có dạng về tìm hai số khi biết

tổng (hiệu) và tỷ số của chúng .

- Rèn luyện kỹ năng cho học sinh giải toán có lời văn .

- Giáo dục học sinh ham học .

II. Các bài toán để vận dụng .

Bài tập 1 : Cho 4 số có tổng là 45 . Nếu đem số thứ nhất cộng với 2 , số thớ

3 nhân với 2, số thứ tư chia cho 2 thì được bốn kết quả bằng nhau. Tìm bốn

số đã cho.

Giải

Giáo viên hướng dẫn gợi ý .

Gọi số thứ ba là một phần thì số thứ tư gồm mấy phần ?

Tổng của hai số đầu gồm mấy phần ?

Tổng của bốn số gồm mấy phần ?

Ta có sơ đồ sau:Số thứ nhất : |-----------------------------|----------------------------------|
Số thứ hai |-----------------------------|----------------------------------|---------

---| 45

:số thứ ba : |----------------------------|----------------------------------|

Số thứa tư : |----------------------------|----------------------------------|----------

--------------------------|----------------------------------|Học sinh lên trình bày bài .

- Học sinh nhận xét , giáo viên kết luận sửa sai.

- Giáo viên kết luận đưa gia cách giải đúng .

Bài tập 2 : Vườn nhà em có số cây cam bằng 75% số cây chuối , số cây

chanh bằng 3/5 số cây cam. Biết rằng số cây chuối nhiều hơn số cây chanh

33 cây . Hãy tính số cây mỗi loại .

Hướng dẫn học sinh làm bài .

Giải

Giáo viên hướng dẫn gợi ý.

75% = 3/4 . số cây chanh bằng :

3/5 x 3/4 = 9/20 (số cây chuối )

Tìm số cây chanh và số cây chuối theo cách tìm hai số biết tỷ số là 33.

Đáp số : 45 số cấy cam

60 số cây chuối
27 cây chanh .

- Học sinh lên bảng làm bài , và trình bày bài làm

- Học sinh nhận xét giáo viên kết luận sửa sai .

- giáo viên rút ra kết luận và cách giải chung cho dạng bài toán này

Bài tập 3 : Một cửa hàng có một số nước mắm đựng đầy trong các thùng ,

mỗi thùng chứa được 20 lít.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản