Bài toán xác suất sinh học

Chia sẻ: linhlinh0910

Câu 1. Cho biết gen A quy định bình thường, alen a gây bệnh bạch tạng nằm trên NST thường. Nếu bố, mẹ đều có kiểu gen dị hợp, họ sinh được 5 con. Hỏi khả năng họ sinh được 2 con gái bình...

Nội dung Text: Bài toán xác suất sinh học

Câu 1. Cho biết gen A quy định bình thường, alen a gây bệnh bạch tạng nằm trên NST
thường. Nếu bố, mẹ đều có kiểu gen dị hợp, họ sinh được 5 con. Hỏi khả năng họ sinh
được 2 con gái bình thường, 2con trai bình thường và 1con gái bị bệnh bạch tạng là bao
nhiêu?
A. 0.74 B.0.074 C.0.0074 D.0.00074
Câu 8: Trong dung dịch chứa 10% ađênin, 20% timin và 40% xitôzin với đủ các điều kiện
để tạo thành ADN, thì bộ ba XAT phải
A. ít hơn 0,08%.
B. ít hơn 0,8%.
C. nhiều hơn 0,08%.
D. nhiều hơn 0,8 %
Câu 27:Cho biết ở Người gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị .Alen a quy định
không phân biệt được mùi vị .Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a=0,4 thì xác suất của
một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó 2
con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là?
A.1,97% B.9,4% C.1,7% D.52%
Câu 32:Ở người nhóm náu MN được quy định bởi cặp alen đồng trội.LM,LN.Người có
nhóm MN có kiểu gen LMLN. Người có nhóm máu MM có kiểu gen L M L M .Nhóm máu
NN có kiểu gen L N LN.Trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều có nhóm máu MN thì
xác suất họ có 6 con trong đó 3 con nhóm M,2 con có nhóm MN,và 1 con có nhóm N sẽ
là:
A.30/256 B.15/256 C.4/16 D.9/16
Câu 2: Một sung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Nếu đủ các điều kiện để tạo thành
các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa
là:
A. 16% B. 51.2% C. 24% D. 38.4%
Câu 16: Trong một quần thể người, 90% alen ở locut Rh là R. Alen còn lại là r. Bốn mươi
trẻ em của quần thể này đi đến một trường học. Xác suất để tất cả các em đều là Rh
dương tính.
A. 400,81 B. 0,9940 C. 400,75 D. 1-0,8140
Xác suất để 1 người Rh dương tính = p2+2pq= 0,99 => 40 người dương tinh là 0,9940
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản