Bài toán xác suất sinh học

Chia sẻ: linhlinh0910

Câu 1. Cho biết gen A quy định bình thường, alen a gây bệnh bạch tạng nằm trên NST thường. Nếu bố, mẹ đều có kiểu gen dị hợp, họ sinh được 5 con. Hỏi khả năng họ sinh được 2 con gái bình...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản