Bạn biết gì về tâm sinh lý của trẻ nhỏ?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
12
download

Bạn biết gì về tâm sinh lý của trẻ nhỏ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ 2 tuổi trở lên, trẻ biết sợ. Bé thấy mình quá nhỏ bé so với không gian xung quanh nên sợ phải xa mẹ. Nỗi lo lắng này giống như cảm giác ra nước ngoài khi ngôn ngữ không biết, tiền cũng không mà người phiên dịch lại đi đâu mất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạn biết gì về tâm sinh lý của trẻ nhỏ?

  1. B n bi t gì v tâm sinh lý c a tr nh ? Bé s hãi khi ph i m t mình. T 2 tu i tr lên, tr bi t s . Bé th y mình quá nh bé so v i không gian xung quanh nên s ph i xa m . N i lo l ng này gi ng như c m giác ra nư c ngoài khi ngôn ng không bi t, ti n cũng không mà ngư i phiên d ch l i i âu m t. Khoa h c ã ghi nh n ư c nh ng bi n i v tâm sinh lý c a tr ngay t khi còn là bào thai. T tháng th 7, cơ quan thính giác b t u ho t ng. Thai s ng v i m t n n âm thanh kho ng 90 dB trong b ng m , quen v i ti ng m và b ngoài. Th i gian này, cơ quan v giác cũng hoàn ch nh; thai nhi nh n bi t ư c b n v cơ b n: ng t, m n, ng, chua; nh t là ng t. Cái b c da bao quanh
  2. toàn thân bé cũng giúp bé ti p nh n các c m giác u ưa, 2m con làm quen v i nhau b ng nh p i u. Như v y, thai nhi trong m t môi trư ng r t c bi t, có th hi u ư c b m b ng âm i u. Khi ra i, môi trư ng bên ngoài hoàn toàn m i l v i bé. Mu n t n t i, tr ph i thích nghi d n. Vi c thích nghi nhi u hay ít ph thu c vào s trư ng thành c a h th n kinh. Trong nh ng tu n u, h th n kinh c a tr chưa trư ng thành. Bé chưa có nh p sáng t i, b các y u t trong môi trư ng m i c ch nên ng nhi u, không ch u ư c ti ng ng quá m nh, hay khóc. Cơ quan nh n c m lúc này là môi, mi ng. Bé có nhi u ph n ng sinh lý: mút tay, b ăn, ái d m, nôn tr , a ùn. Lúc này, bé ch bú m , th hi n m i c m giác thông qua ng tác bú. Cu c s ng 2 m con lúc này không th tách r i nhau. Thông qua bú mút, m con hi u nhau, ki u hi u nhau ti n ngôn ng . Trong 3 tháng u, tr ng nhi u, thư ng th c lúc 6 gi sáng r i l i ng sau khi ư c bú và chăm sóc. n 8 gi sáng, tr th c, 10-12 gi ng l i. Sau ó, tr th c r i l i ng t 2 n 4 gi chi u, n7 gi t i l i ng . Nói tóm l i, tr ch ăn và ng . Th i gian này, tr s ng d a vào m , th n kinh có th chưa hoàn thi n. Nhưng v sau, s l n ng và th i lư ng ng b t i, tr chơi nhi u hơn. Tr d n d n phân bi t ư c sáng t i. Tính tò mò phát tri n d n, th i kỳ tìm
  3. hi u th gi i bên ngoài b t u. Tr chuy n t ch ư cb m sang n m nôi, cá tính hình thành, tính ch t c a m t con ngư i và chu n b tách kh i m . Nhi u ngư i cho r ng tr s ng ph thu c vào m cho n trên 1 tu i. Nhưng theo các nhà nghiên c u, em bé có tính cl ps m hơn. Vì th , c n có l ch bi u ng s m hơn cho tr . Sau 4 tháng, tr bi t phân bi t ăn, ng , chơi, êm, ngày và th y ngày gi h u h n hơn. Hãy t l ch ng lúc 6 tháng. Lúc u, tr có th ch ng l i, nhưng 3 tháng sau, tr áp ng ngay. Dư i 4 tháng, tr d ng , b i âu cũng ư c. Nhưng t 4 n 9 tháng, tr khó ng hơn trong môi trư ng ông và n. Do ó, tr d thi u ng , d m t m i hơn trư c, và ph i có l ch ng s m. Thư ng t 1 tu i tr lên, tr thôi bú, r i m . Do th n kinh phát tri n, tr mu n khám phá th gi i bên ngoài. Cơ quan v n ng cũng b t u phát tri n, tr bi t i, hay qu qu ng, giãy p, chuy n t cái mà ta g i là giác- ng (nh n bi t s v t b ng c m giác và v n ng chân tay) sang suy nghĩ. Giáo sư Nhi khoa Mahler g i i u này là tình yêu th gi i bên ngoài, b t u xu t hi n l a tu i 10-15 tháng. Cũng vì th mà th i kỳ này, tư tư ng tr phân tán, thêm khó ng , ch khi quá m t tr m i ch u ng . T ng lư ng ng ngày và êm c a tr u ít. Em bé ch ng l i gi c ng do
  4. quá say mê v i nh ng khám phá m i l . Vì v y, ngư i m ph i u nn m con d ng . Kho ng 1-2 tu i tr lên, do giác quan phát tri n, tr nh n th c ư c xã h i và vũ tr xung quanh, th y mình l n và c l p, mu n tách kh i m nhưng không xa m . Tr bi t i, bi t ngh ch, mu n khám phá th gi i xung quanh. Ngư i m th y con "vô k lu t" quá thì v a m ng v a lo con b tai n n, mu n ưa bé vào khuôn phép. Vì v y, v tâm lý, m con không d hi u nhau. T 2 tu i tr lên, tr bi t s . Th n kinh ã phát tri n, cá tính ã hình thành, ã có nh ng khám phá v th gi i xung quanh nên tr th y mình quá nh bé so v i không gian mênh mông xung quanh. u tiên, bé c m th y s hãi vô c , sau ó là s m t m , xa m , s không còn ai nương t a (khác v i lúc 1 tu i là hòa mình v i m ). N i lo s này ch ng khác gì c m giác khi ra nư c ngoài, ngôn ng không bi t, ti n cũng không mà ngư i phiên d ch l i i âu m t. ây cũng là lúc tr ư c chuy n t nôi sang giư ng. N u giư ng quá to, tr ng tr i, yên l ng và t i, n i khi p s càng tăng. Vì v y, cha m nên cùng con khi con còn th c, và n ngay khi bé v a t nh d y. Xung quanh giư ng, tư ng nhà nên treo và bày nhi u th ( chơi, búp bê...) tăng s m cúng, gi m n i lo s t nhiên c a tr .
Đồng bộ tài khoản