Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

Chia sẻ: pretty1

Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành...

Nội dung Text: Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

Mẫu II
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11 /2006/QĐ-BYT
ngày 9 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Số..........................................

sở:.......................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:........................ Fax:..............................E-
mail:.....................................
CAM KẾT


áp dụng cho sản
phẩm:...........................................................................................
Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên
liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà
nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp
luật.
......, ngày ........tháng........năm 200...
chủ cơ sở
(ký tên & đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản