BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Chia sẻ: phanhuynam

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC- BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Nội dung Text: BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC
Ngày ban hành: 15/02/08
BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Kính gửi : …………………………………………………….

V/v:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp
thuận.
- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.
Tôi tên : .....................................................................................
Ngày sinh:
Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:……………………
Là nhân viên thuộc phòng ban :................................................
Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ
chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cam kết nêu trên.


KÝ TÊN


Nơi gửi:
- Như trên
- L ưu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản