BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
313
lượt xem
59
download

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch vụ vận tải ở Việt Nam là một Ngành có quá trình hình thành và phát triển lâu đời từ những năm 1980. Đến nay, ngành dịch vụ vận tải được đánh giá có nhiều tiềm năng và triển vọng, đặc biệt là sau giai đọan gia nhập WTO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

 1. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
 2. UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B ẢN CÁO B ẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1998, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số . . ./UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Trụ sở: 39 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: 8268292 – 8253560 Fax: 8253610 – 8254371 2. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Hội sở: Tầng 17 Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tel: (04) 9360023 Fax: (04) 9360262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: (08) 8208116 Fax: (08) 8208117 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Trần Nguyên Hùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Điện thoại: 0903824708
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1998, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 20.000.000.000 đồng Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Trụ sở: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.. Tel: (08) 9305163 Fax: (08) 9304281 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở: Tầng 17 Toà cao ốc Vietcombank. 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tel: 04 9360023 Fax: 04 9360262 Chi nhánh:70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: 08 8208116 Fax: 08 8208117
 4. MỤC LỤC PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế.......................................................................................................5 2. Rủi ro về luật pháp...................................................................................................6 3. Rủi ro về nhân sự .....................................................................................................7 4. Rủi ro về thanh tóan.................................................................................................7 5. Rủi ro của đợt chào bán ...........................................................................................8 6. Rủi ro khác...............................................................................................................8 PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành....................................................................................................9 2. Tổ chức tư vấn .........................................................................................................9 PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................12 2. Các thông tin cơ bản về Công ty............................................................................13 3. Cơ cấu tổ chức Công ty .........................................................................................15 4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:.....................................................................20 5. Cơ cấu cổ đông: .....................................................................................................22 6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty........................22 7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con, những Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối............................................................................23 8. Hoạt động kinh doanh............................................................................................23 9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ................31 10. Vị thế của Công ty .................................................................................................35 11. Triển vọng phát triển của ngành ............................................................................38 12. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. ..........................38 13. Chính sách đối với người lao động........................................................................39 14. Chính sách cổ tức...................................................................................................41 15. Tình hình tài chính .................................................................................................41 16. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế tóan Trưởng ................45
 5. 17. Tài sản ....................................................................................................................58 18. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo..........................................................59 19. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ..............................59 20. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành ..........60 21. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng đến ngày 31 tháng 3 năm 2007 liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán ............................60 22. Những cam kết.......................................................................................................60 PHẦN V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1. Loại cổ phiếu..........................................................................................................61 2. Mệnh giá ................................................................................................................61 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán .......................................................................61 4. Phương thức phân phối ..........................................................................................61 5. Giá dự kiến chào bán .............................................................................................62 6. Phương pháp tính giá .............................................................................................61 7. Thời gian phân phối cổ phiếu ................................................................................63 8. Đăng ký mua cổ phiếu ...........................................................................................64 9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.............................................64 10. Các loại thuế có liên quan......................................................................................64 11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu ................................64 PHẦN VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 1. Mục đích chào bán .................................................................................................65 2. Kế hoạch đầu tư .....................................................................................................65 3. Phương án khả thi ..................................................................................................65 4. Nhu cầu về vốn ......................................................................................................68 5. Kế họach sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán..............................................68 PHẦN VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN PHỤ LỤC....................................................................................................................71
 6. SAFI BẢN CÁO BẠCH PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Dịch vụ vận tải ở Việt Nam là một Ngành có quá trình hình thành và phát triển lâu đời từ những năm 1980. Đến nay, ngành dịch vụ vận tải được đánh giá có nhiều tiềm năng và triển vọng, đặc biệt là sau giai đọan gia nhập WTO. Theo đánh giá của Bộ giao thông vận tải, trong tiến trình thực hiện cam kết hội nhập liên quan đến ngành này thì lĩnh vực này ít gặp khó hơn trước các cuộc cạnh tranh từ bên ngòai. Đối với các dịch vụ Đại lý vận tải đường biển và vận tải đường không, Chính Phủ vẫn duy trì chính sách bảo hộ các Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này và không đưa dịch vụ đại lý vận tải đường biển vào biểu các cam kết trong tiến trình hội nhập. Tuy nhiên, mọi ngành đều có những yếu tố rủi ro đặc thù đối với từng lọai ngành nghề khác nhau. Đối với ngành dịch vụ vận tải nói chung và Công ty SAFI nói riêng, khi đánh giá về yếu tố rủi ro có một số đặc thù về ngành và doanh nghiệp, đối với SAFI có thể xem xét một số yếu tố như sau: 1. Rủi ro về kinh tế Rủi ro về kinh tế là khi một Doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng khi nền kinh tế của Quốc gia có những sự biến động suy thoái và có khả năng làm giảm nhu cầu về những sản phẩm hay dịch vụ của Doanh nghiệp, do đó làm giảm doanh thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, các dịch vụ của SAFI tập trung trong lĩnh vực về dịch vụ đại lý vận tải đường biển, đường không, dịch vụ khai quan giao nhận và khai thác kho bãi..., do vậy Công ty sẽ chịu chi phối nhiều bởi các yếu tố về kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và các chính sách thương mại của Quốc gia đối với các nước khác... Vừa qua, Việt Nam đã gia nhập WTO và bước đầu đã triển khai thực hiện các cam kết về thương mại, bên cạnh đó cũng thực hiện mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với các nước, triển khai các Hiệp định thương mại đa phương và song phương... Những việc này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng mở rộng thêm thị trường xuất khẩu. Do vậy, nhu cầu về dịch vụ vận tải và cho thuê kho bãi trong nước ngày càng tăng và đây là những cơ hội cho các Công ty vận tải trong cũng như ngoài nước đẩy mạnh công tác phát triển doanh thu và khách hàng của mình. Trang 5
 7. SAFI BẢN CÁO BẠCH Tuy nhiên, khi có những thay đổi về chính sách thương mại của Việt Nam, nền kinh tế bị lâm vào khủng hoảng hoặc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó khăn trong việc xuất hàng sang thị trường nước ngòai cũng như phát triển thị trường của mình thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vận tải nói chung và SAFI nói riêng. 2. Rủi ro về luật pháp Rủi ro luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. Khi có những thay đổi trong chính sách quản lý về vĩ mô của Chính phủ bao gồm chậm trễ trong việc thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình gia nhập WTO, chậm trễ trong việc triển khai dự án cầu cảng, những thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu... đều có những tác động bất lợi đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh những ảnh hưởng chung của ngành vận tải, sự cắt giảm giá cước vận chuyển của ngành trong giai đọan sắp tới, các doanh nghiệp vận tải sẽ bị chi phối bởi những quy định trong các điều ước, thoả thuận quốc tế về an toàn, an ninh trên biển đòi hỏi ngày càng cao hơn. Về mặt thuế, chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu dưới quy chế GSP của một số nước như ở Châu Âu thay vì khống chế bằng quota, chưa hẳn đã đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam vì điều này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp may mặc ở Trung quốc. Như vậy, thách thức cũng sẽ tăng thêm cho các nhà xuất khẩu Việt Nam và cũng như đối với ngành vận tải Việt Nam. Bên cạnh đó, Châu Âu áp dụng chính sách ưu tiên cho các nước bị thiên tai như Srilanka, Bangladesh, Indonesia, Maldives và Thailand được hưởng quy chế GSP như Việt Nam, như vậy cũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành vận tải nói chung và của SAFI nói riêng. Hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, khả năng thực thi chưa cao và vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp, chồng chéo trong lĩnh vực hành chính, nhất là những quy định về thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hải của Công ty. Trang 6
 8. SAFI BẢN CÁO BẠCH 3. Rủi ro về nhân sự Rủi ro về nhân sự là khả năng khi lợi nhuận hoặc doanh thu của doanh nghiệp bị giảm sút khi có những thay đổi về nhân sự, đặc biệt là các nhân sự chủ chốt của Công ty. Là một doanh nghiệp cung cấp về dịch vụ, yếu tố về nhân sự chiếm một vai trò tiên quyết trong việc thành công của SAFI. Trong những năm trước đây, SAFI đã phải đương đầu với trường hợp nhân sự của Công ty đã tách ra lập Công ty riêng, lôi kéo theo một số cán bộ chủ chốt của Công ty và cả những khách hàng lâu năm. Sự việc này đã làm ảnh hưởng khá trầm trọng đến tình hình hoạt động của Công ty và phải mất hơn 1 năm để phục hồi lại những tổn thất do sự việc này gây ra. Tuy nhiên, đến nay Ban lãnh đạo của SAFI đã có những quan tâm cần thiết nhằm khuyến khích và lưu giữ những cán bộ chủ chốt của Công ty dưới nhiều khía cạnh khác nhau như bằng cách chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm của các nhân sự chủ chốt bằng cách tạo điều kiện tham gia vào việc nắm giữ cổ phần của Công ty, trao quyền xử lý công việc cho các cán bộ ở các bộ phận riêng biệt, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động theo mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của Công ty... Đến nay, đội ngũ cán bộ và nhân sự của SAFI ngày càng phát triển và lớn mạnh về số lượng và chất lượng thể hiện những bước đi đúng đắn trong chính sách về nhân sự của Ban lãnh đạo của SAFI. 4. Rủi ro về thanh tóan Rủi ro về thanh toán là khi khách hàng của Công ty không có khả năng hoặc không muốn thanh toán các khỏan nợ của mình theo đúng như cam kết về thanh toán. Là một đặc thù chung của ngành đại lý vận tải, SAFI cũng như các doanh nghiệp khác thường phải ứng trước cho khách hàng trong việc thanh tóan cho các hãng hàng không hoặc hãng tàu biển khi sử dụng các dịch vụ của các Hãng này. SAFI có hợp đồng và các điều kiện ràng buộc thanh toán cước, phí dịch vụ tùy thuộc vào điều kiện thanh toán cước, lượng hàng xuất/nhập, độ tin cậy về tài chính của mỗi đối tượng mà SAFI sẽ yêu cầu khách hàng và Đại lý ứng tiền trước, thanh toán trước khi hàng đến, cho nợ ngắn ngày hoặc thanh toán theo tháng. Do vậy, việc thanh toán này tuỳ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hoá của hãng và mối quan hệ của từng khách hàng, thời gian thanh toán có thể từ một đến hai tháng. Theo các hình thức này, SAFI sẽ giảm thiểu được nợ lâu, giảm vướng mắc trong việc thanh toán do có sai sót trong quá trình vận chuyển. Trang 7
 9. SAFI BẢN CÁO BẠCH 5. Rủi ro của đợt chào bán Đợt chào bán cổ phiếu được thực hiện nhằm mục đích huy động vốn để nhằm chuẩn bị cho 3 dự án chính là xây cao ốc văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng kho ở Quận 7 và xây dựng kho ở Đà Nẵng của Công ty trong giai đoạn sắp tới và nhằm tăng cường thêm khả năng cạnh tranh của SAFI đối với các Doanh nghiệp khác trong ngành và chuẩn bị trước những thách thức hội nhập. Việc chào bán cổ phiếu lần này của SAFI được dành cho 3 đối tượng chính là (1)các cổ đông hiện hữu, (2)các cán bộ công nhân viên và (3)các cổ đông bên ngoài. Trong đó, các cổ đông hiện hữu được tham gia với tỷ lệ 1 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới với giá là 33.000 đồng/cổ phiếu; cán bộ công nhân viên của công ty theo danh sách do Hội đồng Quản trị quyết định được mua giá là 33.000 đồng cổ phiếu. Hai đối tượng này đã nhất trí trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2006 của SAFI ngày 23 tháng 4 năm 2007 về phương án phát hành này. Tổng khối lượng phát hành cho hai đối tượng này chiếm 55% của tổng khối lượng phát hành và giá trị thu được khỏang 40% của tổng giá trị dự kiến thu từ đợt phát hành. Do vậy, khối lượng phát hành dành cho các nhà đầu tư bên ngòai của đợt phát hành lần này của SAFI sẽ không mang tính chi phối so với tổng khối lượng phát hành. Nên nếu việc phát hành cho các nhà đầu tư bên ngòai không thu được kết quả như kế họach thì các dự án mà Doanh nghiệp sắp triển khai sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do Doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn từ nguồn vốn vay ngân hàng để phục vụ cho các dự án này. 6. Rủi ro khác Ngoài ra các yếu tố rủi ro kể trên, còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, hỏa hoạn, v.v... không chỉ xảy ra ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh công tác an toàn lao động, phòng cháy nổ, bảo vệ môi trường cũng như mua những bảo hiểm cần thiết cho trách nhiệm vận tải đơn, hàng hoá, kho bãi…để hạn chế những rủi ro này trong hoạt động kinh doanh của mình. Trang 8
 10. SAFI BẢN CÁO BẠCH PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành Ông: Trần Mạnh Hà Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông: Hoàng Đăng Doanh Chức vụ: Tổng Giám đốc. Ông: Phạm Sĩ Nhượng Chức vụ: Trưởng ban kiểm sóat Bà: Võ Thị Phương Lan Chức vụ: Kế toán trưởng Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Bà: Nguyễn Thị Bích Liên Chức vụ: Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bản cáo Bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 02/TCDN-HCM/07 ký ngày 15 tháng 5 năm 2007 với Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI cung cấp. Trang 9
 11. SAFI BẢN CÁO BẠCH PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM Một số khái niệm được trình bày trong Bản cáo Bạch này có thể được hiểu như sau: 1. “Công ty” là Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI, được gọi tắt là SAFI. 2. “Công ty kiểm toán & Dịch vụ tin học” là công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của SAFI, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả họat động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính được soạn thảo theo hệ thống chế độ kế toán Việt Nam. 3. “Bản cáo Bạch” là bản thông cáo của tổ chức phát hành về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển của Doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán. 4. “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào điều lệ của SAFI. 5. “Cổ đông” là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu. 6. “ Người quản lý” là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh. 7. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có mối quan hệ với nhau được mô tả trong những truờng hợp sau: - Công ty mẹ và công ty con, - Công ty và cán bộ quản lý công ty, - Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp với nhau để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích của Công ty. - Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối đối với việc ra quyết định ảnh hưởng đến tình hình họat động của Công ty thông qua cơ quan quản lý Công ty, Trang 10
 12. SAFI BẢN CÁO BẠCH - Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau: - UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. - VCBS : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. - AISC: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học. - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - COSFI: Liên Doanh giữa Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI và Công ty COSCO Holdings (Sin) Pte Ltd. - COSCO: Công ty COSCO, Hãng tàu vận tải biển lớn nhất Trung Quốc. - YUSEN VIỆT NAM: Liên doanh giữa Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Yusen Air & Sea Services (Sin) Pte Ltd. - DNA Hãng tàu vận tải container Dongnama Hàn Quốc. Trang 11
 13. SAFI BẢN CÁO BẠCH PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI có lịch sử hình thành và phát triển gần 15 năm trong ngành Hàng hải và dịch vụ vận tải đa phương thức. Công ty được chính thức hoạt động từ ngày 02 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định thành lập số: 05/TCCB ngày 20/10/1992 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam với các chức năng chính là môi giới và đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường không và đường biển, dịch vụ khai quan và giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995, Công ty thành lập chi nhánh Hà Nội để phục vụ khách hàng ở phía Bắc và mở rộng thêm mạng lưới họat động của Công ty tại khu vực phía Bắc. Năm 1996, SAFI đã thành lập phòng Logistics để đáp ứng yêu cầu của khách hàng để chuyên tập trung cho công việc khai quan và giao nhận hàng hoá XNK. Năm 1998, Công ty quyết định thành lập chi Nhánh Hải Phòng thực hiện các dịch vụ Đại lý vận tải đường biển, dịch vụ container chung chủ, Đại lý tàu và dịch vụ khai quan giao nhận cho các nhà máy và khách hàng trong địa bàn Hải phòng và lân cận. Tháng 5 năm 1998, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định 1247/1998/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông vận tải và đổi tên thành Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI với số vốn điều lệ ban đầu là 5.692.504.027 đồng. Sau hơn một năm cổ phần hoá, SAFI đã đạt được những thành tích đáng khích lệ với sự đóng góp tích cực của chi nhánh Hà Nội và các phòng nghiệp vụ của SAFI Sài Gòn và chi nhánh mới thành lập ở Vũng Tàu. Bên cạnh đó, liên doanh COSFI với đối tác là hãng tàu COSCO của Trung Quốc được thành lập vào tháng 11 năm 1998 cũng đã đạt được kết quả kinh doanh với tỷ lệ lãi cao. Tháng 7 năm 2000, SAFI mở thêm chi nhánh ở Đà Nẵng để cung cấp dịch vụ cho khu vực ở Miền Trung. Tháng 3 năm 2001, Xí nghiệp Hải Phong được thành lập với chức năng chính là làm đại lý Container và đại lý vận tải giao nhận. Trang 12
 14. SAFI BẢN CÁO BẠCH Tháng 10 năm 2004, Liên doanh Yusen - Việt Nam được thành lập có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh ở Hà Nội. Trong năm này, kho bãi có diện tích 2.500m2 tại Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được đưa vào khai thác, nằm trong chiến lược đầu tư chiều sâu để phát triển ổn định và lâu dài của SAFI. Năm 2005, khu kho bãi tại khu công nghiệp Phú Thị, Hà Nội được hoàn tất và đưa vào sử dụng. Như vậy tính đến cuối năm 2005, SAFI đã có tổng cộng 2 liên doanh, 7 chi nhánh, 1 Xí nghiệp phụ thuộc, 2 văn phòng làm việc tại các khu công nghiệp AMATA và VSIP và 2 kho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và 5 phòng nghiệp vụ. Hiện tại, Công ty là Hội viên chính thức của các Hiệp hội dưới đây: - Hội viên liên kết của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận kho vận quốc tế FIATA 1994; - Đại lý hàng hóa của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA 1994, - Hội viên Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam VISABA 1994, - Thành viên của Hiệp hội AMSA của Mỹ (về dịch vụ di chuyển và kho bãi) 1996, - Thành viên của hiệp hội Hàng hải Baltic và quốc tế BIMCO năm 1997, - Hội viên của Hiệp hội Giao nhận vận tải Việt Nam VIFFAS năm 1999, - Hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI năm 2001, - Thành viên hiệp hội HHGFAA của Mỹ (về dịch vụ di chuyển và đại lý vận tải) 2005. 2. Các thông tin cơ bản về Công ty Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Tên tiếng nước ngoài: SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL Tên viết tắt: SAFI Logo: Trang 13
 15. SAFI BẢN CÁO BẠCH Trụ sở: Số 39 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8253560 Fax: (08) 8253610 Website: www.safi.com.vn Giấy CNĐKKD: Số 063595 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 08 năm 1998, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006. Vốn điều lệ: 11.385.008.054 đồng Mã số thuế: 0301471330 - 1 Tài khoản tiền: số 007100001597.3 tại Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: - Đại lý vận tải, đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. - Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa. - Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. - Mua bán thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh và phụ kiện. - Kinh doanh và khai thác kho bãi. - Vận chuyển hàng hóa quá cảnh đi Lào, Campuchia và ngược lại (chỉ thực hiện khi có đầy đủ thủ tục về hàng quá cảnh). - Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển. - Sản xuất, mua bán bao bì, chèn lót. Đóng gói bao bì hàng hóa. - Mua bán động vật sống, bò sát (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ). - Cho thuê văn phòng làm việc. - Mua bán gốm sứ, sơn mài và hàng thủ công mỹ nghệ. Trang 14
 16. SAFI BẢN CÁO BẠCH - Vận tải đa phương thức quốc tế. - Sản xuất lắp ráp đồ gỗ gia dụng.máy móc thiết bị phụ kiện hàng điện tử, điện lạnh (không sản xuất, gia công tại trụ sở). - Sản xuất gia công quần áo, giày dép (không sản xuất, gia công tại trụ sở). - Đại lý cho thuê và mua bán container. 3. Cơ cấu tổ chức Công ty: Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI hiện tại bao gồm: Trụ sở chính, 01 Xí nghiệp, 02 Liên Doanh, 06 Chi nhánh và 01 văn phòng đại diện. Trụ sở chính: Địa chỉ: 39 Đòan Như Hài, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thọai: (08) 8253560 Fax: (08-8) 8253610. Telex: 813157 SAFI VT Email: info.sgn@safi.com.vn Các Chi nhánh: - Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Trung tâm thương mại Văn Hồ, số 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Điện thọai: (84-8) 9745570 Fax: (84-8) 9745580 - 9745581 E-mail: info.han@safi.com.vn - Chi nhánh Hải Phòng: Địa chỉ: Commercial Building, 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thọai: (84-31) 3747801 Fax: (84-31) 3747806 E-mail: info.hpg@safi.com.vn - Chi nhánh Đà Nẵng: Địa chỉ: 59ª Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thọai: (84-511) 886588 Fax: (84-511) 886589. Trang 15
 17. SAFI BẢN CÁO BẠCH E-mail: info.dad@safi.com.vn - Chi nhánh Quy Nhơn: Địa chỉ: 99 Phan Đình Phùng, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thọai: (84-56) 820818 Fax: (84-56) 820817. E-mail: info.uih@safi.com.vn - Chi nhánh Vũng Tàu Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Trãi, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam Điện thọai: (84-64) 856608 Fax: (84-64) 856786. - Chi nhánh Quảng Ninh Địa chỉ: Số 10 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam Điện thọai: (84-033) 658095 Fax: (84-033) 658095. - Văn phòng đại diện Cần Thơ Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Điện thoại : 84-71-843771 Fax : 84-71-843724 Liên Doanh: - Liên Doanh COSFI Địa chỉ: 6A Hồ Xuân Hương, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Điện thọai: (84) 9302288 Fax: (84) 9307268 Email: Cosco.vietnam@cosfi.com.vn - Liên Doanh Yusen Địa chỉ: 56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thọai: (84) 848 8491 Fax: (84) 848 8496. Email: yusen-air-sea@yusenvn.com Trang 16
 18. SAFI BẢN CÁO BẠCH Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Trang 17
 19. SAFI BẢN CÁO BẠCH Chức năng và nhiệm vụ chính của các phòng ban và các Chi nhánh: Phòng Đại lý vận tải đường biển (Sea Freight) Cung cấp mọi dịch vụ và tư vấn về vận tải hàng hóa bằng tàu biển nội địa và quốc tế bao gồm: thủ tục xuất nhập, các loại chứng từ cho hàng có quota, xuất nhập vào Mỹ, Châu Âu, phương thức đóng gói các mặt hàng nguy hiểm, gia súc, vaccine, hải sản tươi sống và đông lạnh, container treo, thu gom hàng lẻ đi tất cả cảng trên thế giới, kết hợp với các phòng nghiệp vụ và các Chi nhánh làm vận tải đa phương thức quốc tế. Phòng Đại lý vận tải Hàng không (Air Freight) Cung cấp mọi dịch vụ và tư vấn về vận tải hàng hóa bằng đường hàng không bao gồm: Thủ tục xuất nhập, các loại chứng từ cho hàng có quota, xuất nhập vào Mỹ, Châu Âu, phương thức đóng gói các mặt hàng nguy hiểm, gia súc, vaccine, hải sản tươi sống và đông lạnh, container treo... SAFI cung cấp dịch vụ thuê bao nguyên chiếc máy bay để vận chuyển hàng hóa. Phòng Đại lý tàu Dongnama Cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải trọn gói đối với tàu container định tuyến. Bao gồm thủ tục và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; tìm kiếm nguồn hàng xuất chuyên tuyến Đông - Bắc Á, ĐôngNamA (theo chỉ định của thân chủ DNA); quản lý khai thác dịch vụ container... của Hãng tàu ĐôngNamA. Địa bàn hoạt động chính của phòng là ở tại khu vực Cảng thành phố Hồ Chí Minh. Phòng đại lý tàu và môi giới tàu Cung cấp dịch vụ đại lý tổng hợp đối với tàu biển nước ngoài và môi giới hàng hải. Bao gồm các thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu biển ra vào cảng, thủ tục giao nhận hàng hoá XNK và cung cấp các dịch vụ tàu biển như cung ứng vật tư, nhiên liệu, lương thực thực phẩm, dịch vụ thuyền viên.....Ngoài ra còn có nhiệm vụ môi giới tìm hàng hoá và tàu. Xây dựng mối quan hệ với các chủ hàng XNK để tìm kiếm uỷ thác đại lý. Phòng Đại lý Hải quan và giao nhận (logistics) Tập trung và phát triển dịch vụ khai quan giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu cho các công ty XNK, các nhà máy trên toàn quốc và khách hàng ngoài nước. Thực hiện việc vận chuyển, giao nhận và lắp đặt máy móc thiết bị cho các công trình lớn nhỏ trên toàn quốc. Địa bàn họat động chính là ở các khu chế xuất và khu công nghiệp trong và ngoài TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Nhơn trạch, Phú Mỹ, v. v... Trang 18
 20. SAFI BẢN CÁO BẠCH Phòng dịch vụ kho bãi và vận tải Quản lý và điều hành hệ thống kho bãi Quận 7, thực hiện dịch vụ tiếp nhận, bảo quản lưu kho và phân phối hàng tiêu dùng đến các cửa hàng lẻ theo đơn đặt hàng của thân chủ. Quản lý và điều hành đội xe tải container và xe tải nhỏ cho dịch vụ giao nhận container, giao nhận, di lý và trung chuyển hàng hóa có niêm phong hải quan trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận . Chi nhánh Hà Nội Cung cấp đầy đủ các dịch vụ vận tải đường không, đường biển, dịch vụ khai quan giao nhận vận tải, dịch vụ kho bãi và vận tải và đặc biệt là dịch vụ di chuyển (household goods removal). Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đảm nhiệm vai trò là cầu nối và đại diện cho Công ty trong các quan hệ giao dịch với các đối tác kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và khu vực Hà Nội. Chi nhánh Hải Phòng và Quảng Ninh Chủ yếu cung cấp dịch vụ đại lý tổng hợp cho các tàu của COSCO, ĐôngNamA, PDZ và các Hãng tàu khác khi được chỉ định đến cảng Hải Phòng và các khu vực kế cận; thực hiện dịch vụ đại lý Hải quan, giao nhận, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và công việc ủy thác của các hãng forwarder có Hợp đồng với SAFI tại Hải Phòng và các dịch vụ khác do SAFI Sài Gòn chỉ định. Chi nhánh Vũng Tàu Triển khai tìm kiếm và mở thêm dịch vụ giao nhận và vận tải tại khu vực có tiềm năng về dịch vụ dầu khí lớn nhất nước và dịch vụ đại lý tàu biển cho các Hãng tàu có tàu vào Cảng Phú Mỹ. Hiện tại, công việc chủ yếu của chi nhánh là cung cấp dịch vụ đưa đón, thay đổi thuyền viên cho tàu dầu tại giàn khoan ngoài Vũng Tàu, làm đại lý cho một số tàu ra vào Cảng khu vực Bà Rịa Vũng Tàu và phục vụ việc chuyển tiếp giao nhận hàng hóa từ thành phố HCM ra Vũng Tàu và ngược lại. Chi nhánh Đà Nẵng và Qui Nhơn: Chi nhánh được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng dịch vụ toàn diện của SAFI tại khu vực Miền Trung. Các dịch vụ chính của chi nhánh là giao nhận vận chuyển hàng hoá bằng đường biển và đường hàng không, vận tải nội địa, quá cảnh qua Lào; làm đại lý tàu biển cho các tàu nước ngoài ra vào cảng Đà Nẵng và Qui Nhơn. Với chức năng làm tổng đại lý hàng hóa (GSA) SAFI Đà nẵng làm GSA cho Silk Air tuyến Đà Nẵng – Singapore. Địa bàn họat động của Chi nhánh cũng bao trùm cả những khu vực lân cận như Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định. Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản