Bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: dkngoc1991

Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân. Đảng phải giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Lịch sử dân tộc ta,

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản