BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: zizu0505

BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" và thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nội dung Text: BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Krông năng, ngày 29 tháng 09 năm2009

BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
"Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự
nhân dân" và thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
---------- - ---------
Kính gửi: Chi bộ trường THPH Phan Bội Châu - Huyện Krông Năng.
Họ và tên : Võ Hồng Lợi
Sinh ngày: 03 tháng 06 năm 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Cơ quan công tác: Trường THPT Phan Bội Châu
Chức vụ đoàn thể: Đoàn Viên
Sinh hoạt tại tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường THPT
Phan Bội Châu. Trên cơ sở được học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề: Tư tưởng
và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng,
hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân " và Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh.
Thực hiện sự chỉ đạo của chi bộ, nay bản thân tôi xin tự liên hệ ưu, khuyết
điểm của cá nhân với nhiệm vụ được giao để đăng ký hành động làm theo tấm
gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với các nội dung sau:
1. Ý thức trách nhiệm đối với nội dung công việc:
a, Ưu điểm:
Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục
vụ nhân dân; có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và ý thức luôn tự
giác đối với công việc dược giao; có tinh thần nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi đồng
nghiệp để nâng cao kiến thức thực tiễn về chuyên môn cũng như công tác kiêm
nhiệm; luôn đề cao tinh thần góp ý và xây dựng tập thể. Gương mẫu trong lao động,
học tập, nghiên cứu khoa học, giữ gìn uy tín trước phụ huynh và học sinh.
Là giáo viên trẻ tôi luôn nhiệt tình với công việc, cố
b, Khuyết điểm:
Lên kế hoạch kiểm tra chung cũng như lập danh sách giáo viên đi coi kiểm tra
còn chưa hợp lí, do đặc thù công việc kiêm nhiệm nhiều nên đối khi còn chậm trễ
trong các kế hoạch,
2.Trách nhiệm đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân, với việc chung
(ngoài nhiệm vụ cụ thể được giao)
- Luôn có thái độ hòa nhã trong quan hệ ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp cũng
như bà con lối xóm nơi sinh sống; chấp hành đúng mọi chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của nhà Nước.
3.Các giải pháp thực hiện của cá nhân:
- Học tập và trau dồi kiến thức để nâng cao về mọi mặt.
- Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt, gương mẫu và
có lối sống lành mạnh. Không ngừng học tập những cái mới để xây dựng được
phương pháp mới mang lại hiệu quả cao hơn nữa./.


NGƯỜI VIẾT BẢN ĐĂNG KÝ
Võ Hồng Lợi
HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
*
Krông Năng, ngày 30 tháng 09 năm2009

BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
"Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự
nhân dân" và thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
---------- - ---------
Kính gửi: Chi bộ trường THPH Phan Bội Châu - Huyện Krông Năng.
Họ và tên: Mai Công Thành
Sinh ngày: 16 tháng 4 năm 1980
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học
Cơ quan công tác: Trường THPT Phan Bội Châu
Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng CM, Tổ trưởng tổ KT-GV.
Sinh hoạt tại Chi bộ Đảng trường THPT Phan Bội Châu; Công đoàn cơ sở -
Trường THPT Phan Bội Châu; Chi đoàn Giáo viên trường THPT Phan Bội Châu.
Trên cơ sở được học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng
sự tổ quốc, phục vụ nhân dân " và Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Thực hiện sự chỉ đạo của chi bộ, nay bản thân tôi xin tự liên hệ ưu khuyết
điểm của cá nhân với nhiệm vụ được giao để đăng ký hành động làm theo tấm
gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với các nội dung sau:
1. Ý thức trách nhiệm đối với nội dung công việc:
Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục
vụ nhân dân; có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và ý thức luôn tự
giác đối với công việc dược giao; có tinh thần nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi đồng
nghiệp để nâng cao về trình độ chuyên môn và năng lực công tác; luôn nêu cao tinh
thần góp ý và xây dựng tập thể. Gương mẫu trong lao động, học tập, nghiên cứu
khoa học, giữ gìn uy tín trước phụ huynh và học sinh.
2.Trách nhiệm đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân, với việc chung
(ngoài nhiệm vụ cụ thể được giao)
- Luôn có thái độ hòa nhã trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp
trong đơn vị cũng như bà con lối xóm nơi sinh sống; chấp hành đúng mọi chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà Nước.
3.Các giải pháp thực hiện của cá nhân:
- Học tập và trau dồi kiến thức để nâng cao về mọi mặt.
- Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt, gương mẫu, có
lối sống lành mạnh. Không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao hiệu quả công
tác./.


NGƯỜI VIẾT BẢN ĐĂNG KÝ
Mai Công Thành
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản