Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
9
download

Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý tài sản nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

  1. Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng bán đấu giá hàng hòa, tài sản tịch thu. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Công thương, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, Viện kiểm sát: chứng kiến việc giám định giá trị hàng hóa, tài sản tịch thu và chứng kiến cuộc bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Theo thông báo bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đấu giá - 20 triệu trở xuống thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 1. tài sản: 20.000 đồng. UBND... - Từ trên 20 - 50 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 2. 50.000 đồng. UBND... - Từ trên 50-100 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 3. 100.000 đồng. UBND... - Từ trên 100-500 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 4. 200.000 đồng. UBND... - Trên 500 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 5. 500.000 đồng. UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi có quyết định tịch thu hàng hóa, tài sản sung quỹ nhà nước Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện lập tờ trình xin 1. thành lập Hội đồng (Tổ) giám định giá trị hàng hóa, tài sản tịch thu. Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập Hội đồng (Tổ) 2. giám định giá trị hàng hóa, tài sản tịch thu. Hội đồng (Tổ) giám định giá trị hàng hóa, tài sản tiến hành 3. giám định giá trị hàng hóa, tài sản tịch thu. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện lập tờ trình xin thành lập 4. Hội đồng bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu. Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập Hội đồng bán 5. đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu. 6. Các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu soạn quy chế, thể lệ đấu giá và thông báo rộng rãi trên
  4. Tên bước Mô tả bước các phương tiện thôn tin đại chúng. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp 7. huyện. Tiến hành cuộc bán đấu giá: + Xem xét tính hợp lệ hồ sơ của khách hàng. + Tiến hành đấu giá theo quy định. 8. + Lập biên bản diễn biến cuộc bán đấu giá từng vòng đấu và kết quả đấu giá. + Hội đồng bán đấu giá và các khách hàng cùng thống nhất kết quả đấu giá ký tên vào biên bản. Hội đồng bán đấu giá tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 9. quyết định bán hàng hóa, tài sản tịch thu cho người trúng đấu giá. Người trúng đấu nộp thêm cho đủ số tiền trúng đấu giá và ký 10. kết hợp đồng bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu. 11. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thu và nộp tòan bộ số tiền thu được của hàng hóa, tài sản tịch thu đấu giá vào ngân sách
  5. Tên bước Mô tả bước nhà nước theo quy định. Đồng thời trả lại tiền ký quỹ cho các khách hàng không trúng đấu giá. Hội đồng tiến hành giao hàng hóa, tài sản tịch thu cho người 12. trúng đấu giá và các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa, tài sản tịch thu (nếu có). Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch 13. cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn xin đăng ký đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu (theo mẫu của Hội đồng 1. bán đấu giá). - Phiếu thu tiền lệ phí và tiền ký quỹ (theo mẫu in sẳn có chữ ký nhận tiền 2. của Hội đồng bán đấu giá). Số bộ hồ sơ: 01
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin đăng ký đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Không phải người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo Nghị định số 1. quy định của bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm 05/2005/NĐ-CP ng... đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Không phải người làm việc trong Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc Nghị định số 2. bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định 05/2005/NĐ-CP ng... giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.
  7. Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 3. Không phải người có tài sản bán đấu giá. 05/2005/NĐ-CP ng... Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo Nghị định số 4. quy định của pháp luật. 05/2005/NĐ-CP ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản