Bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
123
lượt xem
8
download

Bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước

  1. Bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng bán đấu giá tài sản thanh lý. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Công thương, Chi cục thuế và mời Viện kiểm sát chứng kiến việc giám định giá trị tài sản thanh lý và chứng kiến cuộc bán đấu giá . Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Quy định trong thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đấu giá - 20 triệu trở xuống thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 1. tài sản: 20.000 đồng. UBND... - Từ trên 20 - 50 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 2. 50.000 đồng UBND... - Từ trên 50-100 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 3. 100.000 đồng. UBND... - Từ trên 100-500 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 4. 200.000 đồng. UBND... - Trên 500 triệu thu Quyết định số 06/2008/QĐ- 5. 500.000 đồng. UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi có quyết định thanh lý tài sản sung quỹ nhà nước, 1. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện lập tờ trình xin thành lập Hội đồng (Tổ) giám định giá trị tài sản thanh lý. Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng 2. (Tổ) giám định giá trị tài sản thanh lý. Hội đồng (Tổ) giám định giá trị tài sản thanh lý tiến hành giám 3. định giá trị tài sản thanh lý. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện lập tờ trình xin thành lập 4. Hội đồng bán đấu giá tài sản thanh lý. Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng 5. bán đấu giá tài sản thanh lý. Các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá tài sản thanh lý sọan 6. quy chế, thể lệ đấu giá . . . và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thôn tin đại chúng.
  4. Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp 7. huyện. Tiến hành cuộc bán đấu giá: + Xem xét tính hợp lệ hồ sơ của khách hàng. + Tiến hành đấu giá theo quy định. 8. + Lập biên bản diễn biến cuộc bán đấu giá từng vòng đấu và kết quả đấu giá. + Hội đồng bán đấu giá và các khách hàng cùng thống nhất kết quả đấu giá ký tên vào biên bản. Hội đồng bán đấu giá tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ra 9. quyết định bán tài sản thanh lý cho người trúng đấu giá. Người trúng đấu nộp thêm cho đủ số tiền trúng đấu giá và ký 10. kết hợp đồng bán đấu giá tài sản thanh lý. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thu và nộp tòan bộ số tiền thu được của tài sản thanh lý đấu giá vào ngân sách nhà nước 11. theo quy định. Đồng thời trả lại tiền ký quỹ cho các khách hàng không trúng đấu giá.
  5. Tên bước Mô tả bước Hội đồng tiến hành giao tài sản thanh lý cho người trúng đấu 12. giá và các giấy tờ có liên quan đến tài sản thanh lý (nếu có). Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch 13. cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản thanh lý (theo mẫu của Hội đồng bán đấu 1. giá). - Phiếu thu tiền lệ phí và tiền ký quỹ (theo mẫu in sẳn có chữ ký nhận tiền 2. của Hội đồng bán đấu giá). Số bộ hồ sơ: 01
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản thanh lý Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định Nghị định số 1. của bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá 05/2005/NĐ-CP ng... không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Người làm việc trong Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu Nghị định số 2. giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài 05/2005/NĐ-CP ng... sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó. 3. Người có tài sản bán đấu giá. Nghị định số
  7. Nội dung Văn bản qui định 05/2005/NĐ-CP ng... Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo Nghị định số 4. quy định của pháp luật. 05/2005/NĐ-CP ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản