Bản kê khai cơ sở vật chất

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
134
lượt xem
14
download

Bản kê khai cơ sở vật chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kê khai cơ sở vật chất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên tổ chức KH&CN:..................................................................................... Đồng Việt Nam STT Cơ sở vật chất - Số lượng Đơn vị Trị giá Nguồn gốc kỹ thuật tính Nhà Nước Khác nước ngoài 1 2 3 ... Tổng số Ghi chú: - Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền. Xác nhận ......, ngày.... tháng.... năm.... của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc Lãnh đạo tổ chức KH&CN cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) (ký và ghi rõ họ, tên) 42

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản