BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

Chia sẻ: leethanhbinhf

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH.

Nội dung Text: BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

Đại hội CĐCS ………….………………………………. Nhiệm kỳ 2007 – 2010 tiến
hành vào ngày ……. Tháng ..….. năm …..…. Từ đại hội nầy đã thống nhất bầu ra
Ban chấp hành là …….. đồng chí, trong đó có …….. nữ.

Trong suốt nhiệm kỳ, được sự tín nhiệm của CB-GV-NV cà đoàn viên công
đoàn, nhất là được sự quan tâm chỉ đạo của CĐGD, sự hổ trợ nhiệt tình của Ban
giám hiệu, tập thể BCH chúng tôi đã cố gắng đem hết nhiệt tinh của mình để phục
vụ.

Để chuẩn bị tiến hành đại hội bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2010;
BCH chúng tôi xin kiểm điểm lại những mặt mạnh, mặt yếu của BCH trong
nhiệm kỳ qua như sau :

1. NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA BCH :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. NHỮNG TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Trên đây là một số nội dung mà BCH chúng tôi đã thực hiện được cũng như
còn tồn tại chưa giải quyết được. Chúng tôi mong đón nhận nhiều ý kiến đóng góp
của đại biểu để giúp chúng tôi thấy rõ hơn những nội dung mà chúng tôi chưa phát
hiện hết và cũng để BCH nhiệm ký tới hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo, tổ
chức hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng tổ chức công
đoàn ngày càng mạnh mẽ.

BCH. CÔNG ĐOÀN CƠ SƠ ……………………………………………………
17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản