Bản mô tả công việc của Quản đốc phân xưởng

Chia sẻ: mrcheng

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc của quản đốc phân xưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bản mô tả công việc của Quản đốc phân xưởng

Code :
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG LÚA VÀNG Dated :01/10/2008
Đ/C: 50 đường số 7 –KDC Trung Sơn –Bình Hưng –Bình Page : Page 1 of 3
Chánh
ĐT:(08) 431 7917 Fax:(08) 431 7918 – 431 7919


MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc Toàn thời gian
Quản Đốc
Bộ phận Sản xuất
Quản lý trực tiếp Giám Đốc nhà máy

Giám Đốc nhà máy
Báo cáo trực tiếp
Cc: Trợ lý HĐQT, Thư ký BP Kinh Doanh

II/ Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ hoạt động marketing và thực hiện các chương trình truyền thông của
công ty.

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy
móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
2. Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch
sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Giám đốc nhà
máy.
3. Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của nhà máy, của công ty về công tác quản
lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
4. Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của nhà máy, thực hiện chế độ báo
cáo hàng ngày, tuần, tháng.
5. Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xưởng theo qui định của Giám đốc
nhà máy, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
6. Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn,
nghiệp vụ của xưởng.
7. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng.
8. Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp kỷ thuật nghiệp vụ theo đúng
yêu cầu của khách hàng.
9. Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong xí nghiệp trong quá trình hoạt động.
10. Hướng dẫn, giám sát cho CBCNV trực thuộc về qui trình sản xuất, kế hoạch kiểm
soát quá trình, hướng dẫn truy tìm sản phẩm thuộc hệ thống ISO 9000.
IV/ Quyền hạn:
1. Kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp trong
phân xưởng.
2.
3.
4.
Code :
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG LÚA VÀNG Dated :01/10/2008
Đ/C: 50 đường số 7 –KDC Trung Sơn –Bình Hưng –Bình Page : Page 2 of 3
Chánh
ĐT:(08) 431 7917 Fax:(08) 431 7918 – 431 7919

V/ Quyền lợi:
1.Công ty cung cấp các phương tiện sau:
- Địa chỉ email theo đúng quy ước đặt tên của công ty.
- Áo đồng phục có logo của công ty 02 bộ/ năm.
- Áo mưa 02 bộ/ năm.
- Mũ bảo hiểm và chi phí bảo hiểm tai nạn.
- Điện thoại di động. . . ./2 năm (khi làm việc chính thức)
- Pin điện thoại di động thay 1 lần/ năm.
- Thời gian công ty trang bị chung vào đầu mỗi năm.
2. Định mức chi phí cá nhân được quy định cụ thể theo công việc.
• Sau khi hết hạn sử dụng các thiết bị trên (trừ địa chỉ email) tr ở thành tài s ản
cá nhân của nhân viên. Nếu còn thời hạn sử dụng mà bị mất (kể cả mất SIM)
thì nhân viên có trách nhiệm trang bị lại trong vòng 02 ngày.
• Khen thưởng: Phụ thuộc vào mức độ hoàn thành kế hoạch của công ty và khi
hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên. Thời gian xét thưởng: Cuối mỗi vụ.
VI/ Trách nhiệm:
1. Không có ý kiến phàn nàn về khách hàng ( nội bộ công ty và bên ngoài) về phong
cách và chuyên môn nghiệp vụ.
2. Đảm bảo bí mật các thông tin của công ty
3. Hành vi tác phong công việc : Tích cực năng động, sáng t ạo, vui vẽ hòa nhã v ới
mọi người trong và ngoài công ty, tạo được uy tính cá nhân t ốt trong công ty, v ới
khách hàng và các đơn vị có liên quan.
4. Cần phát huy tinh thần đồng đội trong công việc.
5. Cần phát huy tính sáng tạo và tinh thần tự giác.
6. Đáp ứng về thời gian tốt nhất với công việc được giao.
7. Đảm bảo việc báo cáo định kỳ đúng hạn, chính xác và đầy đủ.
8. Không tự ý dùng các thiết bị của công vào việc riêng .
9. Bảo quản máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển do công ty cung cấp.
10. Thời gian làm việc theo yêu cầu của công việc.
VI / Tiêu chuẩn chung:
1. Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp phổ thông trung học.
2. Trình độ chuyên môn:
- Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách.
2. Kỹ năng:
- Vi tính (word, excel, internet, . . . .)
- Ngoại giao và ứng xử tốt.
Code :
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG LÚA VÀNG Dated :01/10/2008
Đ/C: 50 đường số 7 –KDC Trung Sơn –Bình Hưng –Bình Page : Page 3 of 3
Chánh
ĐT:(08) 431 7917 Fax:(08) 431 7918 – 431 7919

3. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm kỹ thuật, đã làm quản đốc xưởng hoặc tương đương ít
nhất 1 năm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản