BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU

Chia sẻ: trangdai

2. Mối quan hệ: a Mối quan hệ bên trong: b Mối quan hệ bên ngoài: - Mối quan hệ khách hàng, cơ quan nhà nước: - Mối quan hệ với bộ phận khác:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản