BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU

Chia sẻ: trangdai

2. Mối quan hệ: a Mối quan hệ bên trong: b Mối quan hệ bên ngoài: - Mối quan hệ khách hàng, cơ quan nhà nước: - Mối quan hệ với bộ phận khác:

Nội dung Text: BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU

 

  1. BẢN MÔ TẢ VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC MẪU 1. Trách nhiệm: 2. Mối quan hệ: a> Mối quan hệ bên trong: b> Mối quan hệ bên ngoài: - Mối quan hệ khách hàng, cơ quan nhà nước: - Mối quan hệ với bộ phận khác: 3. Quyền hạn: a> Tự Quyết định: b> Đề xuất: 4. Uỷ quyền: 5. Điều kiện làm việc: - Phòng làm việc: - Trang thiết bị: - Thời gian làm việc: 6. Tiêu chuẩn công việc: a> Bằng cấp: b> Kinh nghiệm: c> Kỹ năng: d> Đạo đức: e> Thẻ chất:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản