Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
332
lượt xem
91
download

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ
Nội dung Text

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG …………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ _________________________ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ Của học viên cao học: .................................................................................................... Với đề tài: ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thuộc chuyên ngành: .............................................. Mã số: .......................................... Người nhận xét (Họ tên, Học hàm, Học vị):................................................................. Cơ quan công tác:............................................................................................................ Ý KIẾN NHẬN XÉT 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:............................................................................. .......................................................................................................................................... 2. Phương pháp nghiên cứu:...................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Hình thức luận văn:................................................................................................ .......................................................................................................................................... 4. Nội dung khoa học:................................................................................................. .......................................................................................................................................... 5. Các nhận xét khác (nếu có).................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…… XÁC NHẬN CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI NHẬN XÉT (Cơ quan công tác của người nhận xét)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản