Bản nhận xét luận văn thạc sĩ

Chia sẻ: pretty4

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Bản nhận xét luận văn thạc sĩ

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG …………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________ _________________________


BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Của học viên cao học: ....................................................................................................
Với đề tài: ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Thuộc chuyên ngành: .............................................. Mã số: ..........................................
Người nhận xét (Họ tên, Học hàm, Học vị):.................................................................
Cơ quan công tác:............................................................................................................


Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:.............................................................................
..........................................................................................................................................
2. Phương pháp nghiên cứu:......................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Hình thức luận văn:................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Nội dung khoa học:.................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Các nhận xét khác (nếu có)....................................................................................
..........................................................................................................................................

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20……
XÁC NHẬN CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN XÉT
CỦA NGƯỜI NHẬN XÉT
(Cơ quan công tác của người nhận xét)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản