BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: chucvatam

Nhận thức của cá nhân về tư tưởng và tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động: - Qua 04 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị, xã hội đã làm cho nhân dân ta nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bước đầu đạt được nhiều chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản