BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Chia sẻ: phuocnd

Lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị luôn trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. Kiên định, luôn phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn nào.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản