BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Chia sẻ: phuocnd

Lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị luôn trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. Kiên định, luôn phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn nào.

Nội dung Text: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ: Cty CP đầu tư & XD Bắcthái ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:Khối văn phòng
Ngày……..tháng……..năm 2007

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Tên tôi là: Nguyễn Danh Phước
Chức vụ hiện nay: Nhân viên
Là đảng viên thuộc chi bộ: Khối văn phòng.
Đảng bộ: Công ty CP đầu tư & XD Bắc thái.
Tôi tự kiểm điểm trong thời gian công tác và sinh hoạt tại chi bộ khối văn phòng như
sau:
1. Ưu điểm:
- Lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị luôn trung thành với mục
đích lý tưởng của Đảng. Kiên định, luôn phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của
Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản vững vàng, không dao động
trước bất kỳ khó khăn nào.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn thể thống nhất
- Tổ chức thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng
- Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh tôn trọng mọi người. Chăm lo
xây dựng cuộc sống tốt, đấu tranh với mọi tệ nạn làm lành mạnh các quan hệ
xã hội, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng.
- Giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng, luôn tìm hiểu lắng nghe ý kiến của
mọi người, giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. Nâng cao tinh thần đạo đức
cách mạng.
- Không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ trong mọi lĩnh
vực.
- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
2. Khuyết điểm:
- Trong công việc đôi khi còn sao nhãng chưa thực sự nhiệt tình, giải quyết các
công việc còn nôn nóng.
- Chưa chịu khó tìm hiểu và vận động quần chúng thực hiện đường lối chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Chưa thực sự nhiệt tình trong các hoạt động của đoàn thể


Người tự kiểm điểm
Nguyễn Danh Phước
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản